2021 március 8., hétfő

Stoffán György

Primitív oláh háború – Marosvásárhelyen

Olyan a mai Románia, mint egy internetes játék. Nemlétező világ, nemlétező szereplői egy nemlétező ellenséggel szemben hadakoznak. Mondhatnánk egyszerűen, hogy reménytelenül hülyék, de ez illetlenség. Meg aztán általánosítani sem lehet, hiszen bizonyára van az országban negyven-ötven értelmes is közöttük, akik látják, tudják, hogy sem Erdélyben, sem Magyarországon nem törekszik senki …

Még több »

Elmaradt búcsú… (novella)

Hideg volt. A jeges, havas udvaron némán álltak  az emberek. A feldíszített halottas hintóba fogott lovak egyet-egyet dobbantottak a jégen, s nagyokat fújtattak maguk elé. A koszorúk körbeértek az udvaron… A Farkasdomb fölött fekete hófelhők gyülekeztek, s a szél megszólaltatta a természet orgonáját…messziről a fenyők mély szólamai zúgtak, s a …

Még több »

Nem publikus diplomáciai támadás a székelység ellen

Amikor meghallottam, hogy a bukaresti nuncius celebrálja idén a somlyói nyeregben az egyetemes magyar nemzet 450. Fogadalmi Búcsúját, eleve rosszat sejtettem. Hiszen nunciusnak (Vatikán állam képviselőjének) nem olyan embert választanak, aki az uralkodó szellemi irányvonalával nem ért egyet. Ha pedig ez esetben egyetért, akkor mi magyarok, sem ott a Somlyó …

Még több »

„Átkozott Trianon” – 2017

Nem jól éljük meg a magyarságunkat. Minket mindig valamelyik „jól kiválasztott” szövetségesünk a sárba tapos, parancsokat osztogat, feldarabolja az országot, majd sorsunkra hagy, később újból szövetségesként, ismét eltaposni vágyik bennünket… Ha pedig nincs, vagy csak kevés külső ellenségünk van, akkor bőven el vagyunk látva egy olyan primitív társadalmi réteggel, amely …

Még több »

A kitilthatatlan tetű…

Amíg minden nap arra ébredünk, hogy a NAV, a rendőrség, a gáz, a víz, a villany, a szemétszállító, a közlekedésrendészet és ki tudja még hány szervezet és szolgáltató újabb és újabb fenyegetésekkel, büntetésekkel, törvénnyel és belső utasítással lepi meg a jó magyar polgárt, valamint a szolgáltatók csalnak, lopnak és hauzudoznak …

Még több »

Levél a Kormányzónak

Főméltóságú Uram! „A szégyen öl meg” – mondanák Erdélyi magyarjaink, székelyeink arra az érzésre, amely ma lelkemet marcangolja.  Talán így fejezné ki magát Nyirő József, akit a románok nem engedtek utolsó kívánságnak megfelelően, szülőföldjén eltemetni, s akiről a magyar irodalmi műveltség tekintetében csekély ismereteket magukénak tudó hazai bajkeverőink is lázadtak. …

Még több »

Pofátlan cinizmus, avagy az Allianz…

Ha egyszerűen akarok fogalmazni, akkor csak annyit írok le, hogy soha nem leszek az Allianz partnere, azaz nem fogok egyetlen vasat sem fizetni ennek a biztosító társaságnak, ugyanis nem kötök velük semmiféle szerződést. Az Allianz vigyáz az ügyfelek tisztességére, becsületére, mert aki náluk partner, az bizonyára nem fogja levágni az …

Még több »

„Kint dögölj meg, ne rontsd a börtön statisztikáját!”

Krupa Sándor: – Pappá szentelték 1931. július 5-én. Ettől kezdve leginkább hitoktatóként működött Jászberényben, Pécsett, Szécsényben, Füleken, Szolnokon és Debrecenben. Ahol csak lehetett, a gyerekeknek játszóteret létesített. Egy ideig tartományfőnöki titkár volt Budán. Hosszú évekkel ezelőtt, igen sűrű levélváltás-sorozat után, Krupa Kolumbán ferences szerzetes, Amerikából engedélyt adott – elöljáróinak beleegyezése …

Még több »

A gyilkosok kora, és a titkok

Vannak dolgok az emberi életben, amelyek visszafordíthatatlanok. Hasonlóképpen van ez a magyar történelemben vagy világtörténelemben. Ilyen a mai kor is. Eljutottunk egy szintre, amelyben az aljasságnak és annak a kártékony és undorító szellemiségnek az esszenciáját tapasztaljuk, s amit úgy nevezünk, hogy liberálbolsevik szellemiség. Nos, ez az emberi gonoszság és idiotizmus, …

Még több »