2018 június 24., vasárnap

Az év ökoturisztikai létesítménye – cím elnyerése (letölthető pályázati anyag)

Share
P á l y á z a t i f e l h í v á s
“AZ ÉV ÖKOTURISZTIKAI LÉTESÍTMÉNYE” 2017 cím elnyerésére
A Földművelésügyi Minisztérium (FM) Környezetügyért felelős Helyettes Államtitkársága és a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) pályázatot ír ki “Az év ökoturisztikai létesítménye” cím elnyerésére.
A pályázat célja, hogy az ökoturisztikai létesítmények, illetve működtetőik számára lehetőséget adjon kínálatuk látogató- és családbarát jellege alapján történő megmérettetésére. A legjobb minősítést elnyerő helyszínek a pályázatot kiíró szervezetek vezetőinek elismerésében részesülnek. A címet elnyert létesítményeket a pályázat lebonyolításában közreműködő szervezetek kommunikációs tevékenységük során kiemelten kezelik.

Mitől látogató- és családbarát egy ökoturisztikai létesítmény?
Látogatóbarátnak tekinthető az az ökoturisztikai létesítmény, amely az elsődleges cél, a természeti és táji örökség megőrzésével történő bemutatáson túl, a látogatók igényeit is figyelembe veszi, tervezése és működtetése a kereslet ismeretében zajlik. Ezek a létesítmények infrastruktúrájukat tekintve, felszereltségben és a szolgáltatásokban is a látogatók alapvető elvárásainak megfelelően lettek kialakítva, a természeti örökség bemutatása élményszerűen történik. Mindez a látogatói megelégedettséget szolgálja, ami a látogatás eredményességéhez, a látottak befogadásához is hozzájárul.
A családbarát bemutatóhelyek célzottan a különböző korosztályú gyerekeknek szóló bemutatással is rendelkeznek, emellett a helyszín kialakítása úgy történt, hogy az a többgenerációs, kisgyermekes családok számára is kényelmes ott-tartózkodást nyújtson.

Ki és milyen kategóriában pályázhat?
A cím elnyerésére ökoturisztikai létesítmények üzemeltetői (nemzeti park igazgatóságok, erdőgazdaságok, önkormányzatok, társadalmi szervezetek, társas- és magánvállalkozások stb.) pályázhatnak, az alábbi kategóriákban:
– ökoturisztikai látogatóközpontok;
– tanösvények.
Egy szervezet kategóriánként egy létesítménnyel pályázhat. A pályázatnál nem elvárás, hogy a létesítmény a pályázat benyújtásának évében létesüljön.
Amennyiben az ökoturisztikai látogatóközponthoz közvetlenül tanösvény is kapcsolódik, és a pályázó ökoturisztikai látogatóközpont kategóriában kívánja benevezni a létesítményt, az ettől eltérő (más településen lévő) helyszínen létesített tanösvényével még pályázhat tanösvény kategóriában. Az egy pontból induló, de több alternatív útvonalat tartalmazó tanösvény-hálózat egy létesítménynek minősül.
Az erdei iskolai bázishelyek, muzeális létesítmények amennyiben az ökoturisztikai látogatóközpontok értékelésénél felsorolt alapszolgáltatásokkal nem rendelkeznek, jelen pályázat keretében nem minősülnek ökoturisztikai látogatóközpontnak.
A korábbi évek pályázatain I-III. helyezést elért ökoturisztikai létesítménnyel csak abban az esetben lehet pályázni, ha az előző pályázatok elbírálása óta lényegi fejlesztés történt a bemutatóhelyen. Ezt a pályázati adatlap “Új fejlesztések” rovatában kell kifejteni.

Melyek a cím elnyerésének szakmai feltételei?
A címet csak azok a létesítmények nyerhetik el, amelyek megfelelnek az ökoturizmus alapelveinek, vagyis
– a bemutatás alapvetően a természeti vonzerőkön alapul;
– a természeti-kulturális erőforrások környezeti, gazdasági és társadalmi szempontból fenntartható használata jellemzi;
– a résztvevők számára autentikus élményeket nyújt, a terület értékeinek alapos és élményszerű megismerését teszi lehetővé;
– tudatosan oktató és szemléletformáló szerepe van, a látogatókat igyekszik meggyőzni a természeti örökség megőrzésének fontosságáról;
– bővítik a helyi termékek és szolgáltatások iránti keresletet a létesítmény üzemeltetése során, illetve a látogatók számára kínált szolgáltatások keretében;
– hasznot hoz a helyi közösség számára, ugyanakkor bevételei egy része a turisztikai vonzerőt jelentő természeti örökség megőrzését szolgálja.
A cím elnyerésének további szempontjai a következők:
– helyi, releváns turisztikai szolgáltatókkal történő együttműködés, az egyenlő esélyű hozzáférés érvényesítése: a vendégek körében a fogyatékos emberek és szociálisan rászorulók részvételét ösztönző intézkedések.
Az ökoturizmus alapelveinek való megfelelésről a pályázóknak a pályázati adatlapon kell számot adni.
A látogató- és családbarát jelleg megítélésének szempontrendszerét – amely alapján az előzetes értékelés során kiválasztott pályázatok pontozása történik – az 1-2. melléklet tartalmazza.

Milyen formában és határidővel kell beadni a pályázatot?
A pályázati adatlapot a 3. melléklet tartalmazza, illetve letölthető az alábbi honlapokról:
– FM Környezetügyért felelős Helyettes Államtitkárság – http://www.termeszetvedelem.hu/okoturizmus
– Magyar Turisztikai Ügynökség. – http://szakmai.itthon.hu/felhivasok-palyazatok
A kitöltött pályázati adatlapot kizárólag e-mailben, csatolt állományként szükséges továbbítani az alábbi címre:
– okoturizmus@fm.gov.hu (Dósa Henrietta – vezető-tanácsos, FM, Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztály).
Az állomány nevét kérjük a következőképpen képezze (ékezetes betűk nélkül):
szervezet rövid neve_pályázati kategória neve (pl. BNPI_tanosveny.doc vagy .pdf)
A pályázathoz kötelező jelleggel csatolni kell az ökoturisztikai létesítmény aktuális állapotát bemutató fényképeket (3-5 darab).
A pályázathoz csatolható egy darab kiadvány elektronikus verziója, amely az adott ökoturisztikai létesítményt mutatja be.

A pályázat beérkezésének határideje: 2017. június 30. (péntek).

A bírálóbizottság csak a meghatározott feltételek szerint, határidőre és hiánytalanul beérkezett pályázatokat bírálja el.

Hogyan történik a pályázatok elbírálása?
A beérkezett pályázatokat a pályázat lebonyolításában közreműködő szervezetek egy-egy delegáltjából álló szakmai munkacsoport bírálja el. A munkacsoport a bírálatba egy, a pályázat témájában jártas külsős szakértőt is bevonhat.
Az elbírálás két szakaszból áll, melyek a következők:
1. szakasz: az ökoturizmus alapelveinek, valamint a látogató- és családbarát jellegnek való megfelelés előzetes értékelése a beadott pályázati adatlap alapján. Azok a pályázatok, amelyek a 85 pontból nem érnek el legalább 65-öt, a második értékelési szakaszban, így a helyszíni bejárásban és az azzal járó részletes értékelésben nem vesznek részt.
2. szakasz: az ökoturisztikai létesítmények látogató- és családbarát jellegének pontozásos értékelése előre egyeztetett, esetenként anonim helyszíni bejárás tapasztalatai alapján. Kérjük a pályázót, tegye lehetővé a létesítmény térítésmentes megtekintését.
A bírálóbizottság tagjai a pályázatokat pontozással minősítik, a végső pontszám az egyes bírálók által adott pontszámok átlagolásával születik meg. A második értékelési szakaszba bejutott ökoturisztikai létesítményekről a bizottság szöveges formában rövid szakmai értékelést ad. A bírálóbizottság a pályázat benyújtási határidejét követő 60 napon belül készíti el a pályázati döntéshez szükséges javaslatát.
A cím odaítéléséről – a szakmai bírálóbizottság javaslata alapján – a természetvédelemért felelős helyettes államtitkár és a Magyar Turisztikai Ügynökség vezetője dönt. Általános szabályként kategóriánként három létesítmény kerül elismerésre. Pontegyezés esetén több létesítmény is elismerésben részesülhet. A cím adományozására csak megfelelő minőségi színvonalat elért pályázatok esetén kerül sor.
A 2017-ben beérkezett pályázatok között kategóriánként legfeljebb egy-egy különdíj odaítélésére van lehetőség. Az idei különdíjat, a térségi szempontból kiemelkedő jelentőségű létesítmény kaphatja meg, függetlenül attól, hogy a pályázaton a létesítmény helyezést ér-e el vagy sem.
A pályázat eredményét a kiíró szervezetek saját honlapjukon hozzák nyilvánosságra, a nyerteseket írásban értesítik.

Mivel jár az elismerés?
A nyertes pályázók oklevelet kapnak, amelyet jogosultak a létesítményben vagy egyéb, arra alkalmas helyen közszemlére tenni.
A nyertes pályázók a címet használhatják az ökoturisztikai létesítmény marketingjében, kommunikációjában, promóciós eszközein. A címet, valamint a díj elnyerését szimbolizáló “Az év ökoturisztikai látogatóközpontja/tanösvénye” logót a nyertes helyszínek, köztük a különdíjat elnyert létesítmény – az adományozás évének megjelölésével – korlátlan ideig használhatják a létesítmény kommunikációs és promóciós felületein.
A pályázatot kiíró szervezetek a nyertes létesítményt kiemelten kezelik ökoturisztikai jellegű kommunikációs tevékenységük során. A nyertes létesítmény
– kiemelt megjelenési lehetőséget kap a Magyar Turisztikai Ügynökség saját kommunikációs felületein (itthon.hu honlapcsalád, ökoturisztikai termékkiadványok stb.)
– megjelenési lehetőséget kap a Földművelésügyi Minisztérium szakági, az ökoturisztikai kínálatot bemutató online és nyomtatott kommunikációs felületein
– megjelenési lehetőséget kaphat a pályázatot követő évben, a kiíró szervezetek kiemelt eseményein (pl. Utazás Idegenforgalmi Kiállítás és Vásár, Magyar Nemzeti Parkok Hete központi nyitóhétvégéje).
Az elismeréseket a természetvédelemért felelős helyettes államtitkár és a Magyar Turisztikai Ügynökség vezetője (akadályoztatásuk esetén megbízottjaik) nyilvános ünnepség keretében adják át.

További információ
Javasoljuk, hogy a pályázat sikeressége érdekében, a pályázati adatlap kitöltése során tekintse át és vegye figyelembe az értékelő lapokon található szempontrendszert.
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni az alábbi elérhetőségeken lehet:
Dósa Henrietta (vezető-tanácsos, FM, Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztály)
– telefon: 1/795-4964
– e-mail: okoturizmus@fm.gov.
http://szakmai.itthon.hu/felhivasok-palyazatok/-/asset_publisher/asaWJp3qC7PX/content/felhivas-%E2%80%9Eaz-ev-okoturisztikai-letesitmenye%E2%80%9D-2017-cim-elnyeresere

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati csomag

Hozzászólások

hozzászólás

Share

Esetleg más?

NOE pályázat családbarát önkormányzatoknak

A Nagycsaládosok Országos Egyesülete pályázatot hirdet önkormányzatok számára. A Családok Évében, három év után ismét, …

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.