2021 március 2., kedd

Bayer Zsolt és a hímivarsejt = 0:1

Share

Az elmúlt hét jogi eseményei, az erről szóló sajtóhírek, és az ezek követketében kialakult  közhangulat érdekesen alakultak. Az ember nem tudja valójában, sírjon vagy nevessen azokon a történéseken, amelyeknek ha akarjuk, ha nem, részesei vagyunk. Úgy kezdődött, hogy Bayer kollégánkkal szemben a bíróság döntött és meghatározta a trágárság jogi normáit. Eszerint az egyik minősítés megengedett Vonával kapcsolatban, a másik nem. Bár a szabad véleménynyilvánítás jogát még nem vette el a taláros testület, de ezután talán már a jogi egyetemeken is „g…nek” lehet – mert az elfogadott – nevezni azt az előadót, aki a kollokviumról páros lábbal rúgja ki a jövő fogadott vagy fogadatlan taláros pró(vo)kátorait.

Régen a jog és törvény a korcsmai káromkodást vagy az utcán hangosan kimondott illetlenséget is szigorúan büntette és nem kellett bírósági tárgyaláson nyelvészkednie a mindentudó és mindenhez értő, kötelezően tisztelni parancsolt talárosoknak. Mert ugyebár a káromkodás, a trágárság mindenféleképpen büntethető és büntetni rendelt megnyilvánulás volt. Sőt! A székely falutörvények némelyike azt is tiltotta, hogy marhának vagy baromnak neveztessék ama állat, amelynek a becsületes magyar elnevezése volt az inkriminált szó. Ha pedig említtetni volt elkerülhetetlen e szóval valamely oknál fogva az illető állat a falutanácsban, akkor a szónok, a szó kimondása előtt mea culpázni volt kénytelen a tanács jelenlévő tagjai bocsánatáért. Mindszenty József esztergomi érsekünk, korábbi állomáshelyén, zalaegerszegi plébánosként a paraszt szót tiltotta be használni, ugyanis igen sokan e megnevezést trágár kifejezéssé degradálták. Igaz, érsekünk a himnuszt sem engedte a templomban énekelni, mert a benne lévő „megbűnhődte már e nép a múltat, s jövendőt” sor túlzottan világi, és Istennel szembehelyezkedő volt. Van benne valami… ám a nép nem így ítélte meg, ezért a tilalom rövid életűnek bizonyult. E tiltások és bár logikus, de szokatlan plébánosi rendeletek miatt nevezte el a város Mindszentyt „Zalai Lámának”…

No de! A mai kor értékítélete más. És nem a reakciók felett kimondott szentenciával kellene kezdenie a nagyméltóságú talárosoknak a rendcsinálást és a megfélemlítést, hanem annak a körülménynek a megszüntetésével, amely miatt tanult és nagyra becsült kollégámból néha ki-kicsap a jogos undor a hazaárulókkal, a takonygerincűekkel, a szarkupacokkal – bocsánat a g…kkel – szemben. Én magam utálom ez utóbbi mára jelzőként alkalmazott szót leírni is, ám a bíró más gyermekszobában nőtt fel, s neki a szarkupac nem oly elfogadható, mint annak népiesen durva megnevezése, amelyből sajnálatosan ő maga is lett. (Ez a „durvaság” az elkövetett cselekmények egyenesen arányos következménye, jelzője, hiszen hülyén hangzanék egy magyar írótól, ha Vonára azt mondaná, fölöttébb megkérdőjelezhető erkölcsiségű politizálását látva, hogy „kis csacsi” vagy „kis huncut”… (Bár ez utóbbinak javaslom eredeti jelentését megismerni. Ama értelemben ugyanis már közelít Vona egyéniségéhez).

Tehát levonva a nagyméltóságú taláros erkölcsi konzekvenciáit, arra a következtetésre jutunk, hogy a magyar jog valami sáros posványkeverékké degradálódott, amelyben a hazaárulás, a gerinctelenség megengedett, az erkölcs, az emberi tartás, a magyar nyelv ismerete viszont nyomokban sem található immár. Csak irigyleni tudom a régi erdélyi falutörvények korát, amelyben a hazaárulót pallossal, az efféle nyelvészkedő bírót pedig minimum pellengérrel fizetnék ki.

A másik jogi ügyről nem beszélnék részletesen, hiszen van az a harminc ezüst, amiért a nemzete és a hazája ellen vállal ügyet egy fiskális. Igaz, ez nem a nemzet és a haza szégyene.

Végül rövidke gondolataimnak utolsójaként e cikkben hadd említsem meg azt a jelenséget, amely valaminek az okozata és nem oka. Valaki valamiért felkészíteni szándékozik a polgárokat. Felkészíteni arra, hogy ősztől ilyen-olyan államellenes, kormánydöntő, forradalmaskodó cirkuszt készít elő néhány elmebeteg szarházi – ha szabad effélét mondanom rájuk a fentebb említett bírói döntés után, amely vagy a szart vagy a kupacot – ez nem derült ki – elvetette nagy ívű ítéletében. Tehát eme ondósejtek vagy hím ivarsejtek – ahogy a Tisztelt Bíróságnak jobban tetszik –, vért akarnak, akasztani akarnak, középületeket kívánnak megszállni stb… És erről szól a riadalmat keltő bal-, és jobboldali sajtó. Noha arról kellene szólnia, hogy a titkosszolgálat leleplezett egy ilyen-olyan kormány és magyarellenes szervezkedést, amelynek vezetőit állambiztonsági okokból letartóztatták és bűnvádi eljárást indítottak ellenük, tekintve, hogy a hazaárulás ténye is fellelhető az ügyben. De nem! Nálunk ez nem divat, mert demokrácia van. Pedig rendet tartani ebben a háborús helyzetben csak a törvények betartása mellett illetve azok által lehet. Így, hogy felkészítjük a lakosságot, hogy cca. tízezer ember hepajozni akar és erre felkészítő táborokat szerveznek… na, így nem!

A héten tehát Bayer kollégát megbüntette a bíróság, eltörölte egy terrorista szabadságvesztését, de egyetlen ügyésznek sem jutott eszébe, hogy hivatalból eljárást kellene indítani néhány soros Lenin-fiú ellen, akik miatt még az is előfordulhat, hogy emberek halnak meg… ősszel. Nem, erre csak felkészít a sajtó.

Már csak egy kérdésem van… nem… kettő. Mi van a „h.feri” és hitvese bűncselekményével, és a 167 milliárdos Demszky-s Metro-sikkasztásos bűnügyekkel? Mindenki efféle hímivarsejt szabadon grasszál… Miközben az erre adott írói jelzőt büntetik… Netén ezek a bűncselekmények is a „mit szabad káromkodni és mit nem” kategóriájú erkölcsi magaslatok alapján ítéltetnek meg?  Ugyanis ha igen, akkor teljesen fölösleges és igen drága mulatság fenntartani egy ekkora hatalmi ágat… és a hozzátartozó egyetemeket.

A régi falubírók a falutörvények alapján az ország erkölcsi normáit évszázadokig jól irányították, fenntartották, felügyelték. Ma, az ember a történéseket látva csak egy dolgon mereng… sírjon-e vagy nevessen… mert valamilyen reakciót mindenkiből kivált ez a nagybecsű, de már csak kötelezően, és nem őszintén tisztelt törvénykezés… A társadalom erkölcsi szintje pedig már valahol a bányászbéka segge alatt van… hiszen a jogalkalmazás, bírói döntések a társadalomban erkölcsi mércét jelentenek. Ám mit várhatunk ma már, amikor a világ és benne Európa nem más, mint egy hatlamas nagy liberális szarkupac!

Stoffán György

Hozzászólások

hozzászólás

The following two tabs change content below.

Stoffán György

Share

Esetleg más?

#Muzej2019 – Bunkermúzeum

Vannak témák, amikhez szinte lehetetlenség hozzányúlni, nevezhetjük ezeket akár darázsfészeknek is. A magyar történelem egyik …

6 hozzászólás

 1. Oláh István

  Egyet értek a politikai beszéd stílusával kapcsolatos véleményével. Ez már tényleg a bányász béka feneke alatti. ( A klaszter, transzparens és hasonló kifejezések kellő gyakoriságú mondatba fűzésén csak nevetek, vagy bosszankodom, de az útszéli trágárság? ) A bírói döntés megdöbbentő. Ennek a bírónak az erkölcsi szintje ott mozog, mint a kommunizmus vérbíróié, akik 1989 után bevallották, hogy tisztában voltak a perek koncepciós jellegével, de elvárás volt a halálos ítélet, és ugye az elvárás nem teljesítése a munkája elvesztésével járt volna. Így aztán a halálos ítélet meghozatala után bement a közeli borozóba, és borba fojtotta a lelki ismeretét. Egy normális erkölcsiségű társadalomban nem elfogadható sem a hím ivarsejt, sem a bélsárkupac jelző. Nemhogy a politikusoktól, és média munkásoktól, de a közemberektől sem. A magyar nyelv van olyan árnyalt, hogy az elítélő véleményt sok fokozatban jelenítse meg. Bayer Zsolt birtokában van a magyar nyelv tudásnak, nála intelligencia, vagy önfegyelem hiánya a trágár beszéd.

  Az, hogy a ” polgári demokratikus ” rendszerekben állampolgári joggá vált a hazaárulás, és egy provokatívan agresszív, kirekesztő, gyűlölködő kisebbség kéjelegve terrorizálja a többséget, elképesztő abnormitáltság hírdetésével rombolja a társadalmat, nem ígér javulást a társadalmi erkölcs terén. Most még ” csak ” verbális, később tettleges lesz az összecsapás.

  Ahmed H védelmével kapcsolatosan. A védői képviselet a legelvetemültebb bűnözőnek is jár. A probléma ott várható, ha a fentebb jellemzett ügyészi, bírói kar ” polkorekt ” ítéletet hoz. Ez nem Bárándy bűne lesz.

 2. Dékány Ilona

  Kedves Stoffán György ! Ehhez a “rövidke ” íráshoz aztán tényleg nincs mit hozzáfűzni ! EZ ÍGY JÓ , AHOGY VAN! —-SAJNOS!—Mint notórikus véleményező csak arra vagyok kíváncsi , hogy hányan olvassák el ?Engem egy belső indulat hajt , amikor hozzászólok a témához –egy pszichológus szerint. Elhiszem neki , ő a szakember. Minden esetre nagyon nehéz nem véleményezni az olyan írást , amely húsbavágóan érinti az embert. Tegnap épp’ amiatt háborogtam , hogy ennek a maroknyi csürhének —akik feszt randalíroznak — van demokráciájuk , a tisztességesek pedig tűrjék el a rongálást , az ordítozást és azt , hogy a külföld felé rossz szinben tüntessék fel Hazánkat . MIFÉLE DEMOKRÁCIÁBA csöppentünk ? Szerintem egy ORSZÁGOSAN MEGHIRDETETT BÉKEMENETTEL kellene rendet tenni végre !–De ezt már sokszor leírtam….BAYER ZSOLT pedig úgy jó , ahogy van ! Éljen soká !

 3. Dipl.Ing.Tibor Gutay

  Az írás ok.Csak azt nem emlìti, hogy ezeket a bírókat a komcsi időkböl örököltük. Orbán szerette volna rendbe tenni az igazságszolgáltatást, vagyis nyugdíjazni őket, de ezt Brüssel ez nem hagyta, sajnos.

 4. Dávid Szaniszla

  Nagyon sok jó hozzászólást láttam és olvastam el itt fentebb. A baj csak az, hogy azok nem olvassák, akiknek kötelező lenne. Azokról lepereg minden betű, s hiába tépjük a szánkat, semmi eredménye nincs ezen véleményeknek. A bíróságoknak kötelezővé tenném, hogy minden nap átolvassák, s ha kell bemagolják ezeket a nagyszerű szavakat, s ha kell közzé tenném mondjuk a facebookon. Ugyanis így csak szájtépés marad, s nincs következménye, pedig jó lenne. Félek az ősztől, illetve nem félek, hiszen mi sem vagyunk gyávák, ha kell oda merünk lépni, ahova kell. Kedves civilek itt a mi oldalunkon, készüljetek arra a harcra, ami ősszel kezdődik és tart a 2018-as választásokig, s mondom mindenkinek NE FÉLJETEK!

 5. Agárdi Mária

  Igaz írás!!!

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.