2017 április 24., hétfő

Egyéb

Két nap múlva Szakmák Éjszakája! (április 21)

Nem tudom, ismerik-e azt az érzést, amikor az ember egy betonfalba próbál meg ajtót vagy ablakot vágni: hiába minden kalapácsütés, a véső nem mozdul. Aztán eljön egy pillanat: látszólag semmi sem változik, de másképpen cseng a vas, érezni, hogy hamarosan engedni fog a beton. Két nappal a Szakmák Éjszakája előtt …

Még több »

Dr. T. Túri Gábor: A húsvéti ünnepkör zárónapja, húsvéthétfő

Húsvétvasárnap – vagyis a Triduum Sacrum utolsó napja – után következik húsvét másnapja, vagyis húsvéthétfő. Ez bár munkaszüneti nap, de már nem parancsolt egyházi ünnep. A nap ünnepi jellege sokkal inkább évszázados népi hagyományokra megy vissza. Hazánkban a német nyelvű lakosság között ezen a napon volt az ún. “emmauszjárás”, amikor …

Még több »

Dr. T. Túri Gábor: Húsvéti ünnepkör, húsvétvasárnap

Fergeteges örömünnepe ez a magyar keresztény léleknek. Ünnepeljük a feltámadt Krisztust, aki győzedelmeskedett a halál felett. Népünk ehhez kapcsolódó szokása a húsvéti “Istenkeresés”, amely a mai Magyarország területén kívül, főleg Székelyföldön ismert. Ez tulajdonképen egy kora hajnali szokása népünknek. Még nagyszombaton, éjfél előtt találkoznak a hívők, főleg asszonyok és gyermekek …

Még több »

Dr. T. Túri Gábor: Húsvéti ünnepkör, nagyszombat

A nagyszombat, bár nem tartozik szorosan az ún. nagyhéthez, mégis a részét képezi. Jézus már a sírjában van, előtte római katonák őrködnek, és lelki szemeink előtt már láthatjuk, amint Mária Magdolna, Szalóme és Jakab anyja Mária a keneteket otthon összekészítik és várnak a következő napra, amikor napkelte után bekenik majd Jézus …

Még több »

Nagypénteki Példázat

Mikor a Gyermek megszületett, mindenki csodájára járt: szép volt, testén semmi hiba, mint az Istennek legjobban tetsző áldozat, s a falubeli anyák mind irigyelték Máriát. Mikor a Gyermek felnőtt, szép volt, mint a kedveséért hegyeken átlépő vőlegény. Mikor a Gyermek szólásra nyitotta ajkait, sokan figyeltek rá, sokan jöttek hozzá, panaszkodva …

Még több »

Dr. T. Túri Gábor: Húsvéti ünnepkör, nagypéntek

Mit is jelent ez az ünnep és mit is jelent ez a szó – húsvét – a mi csodálatos ősi nyelvünk értelmezésében, nekünk magyaroknak ? Jelenti a HÚS-t, földreszállt isteni szellem megtestesülését, azt a Jézust, aki Gyümölcsoltó Boldogasszony Napján – vagyis az Isten fiának emberi testbe való fogantatásának napján – leszületett …

Még több »

Nagycsütörtöki példázat – A puszták éneke

Nagycsütörtök éjjelén, mikor az Úr önmagát a kínzók kezére adta, a Sátán győzelmet ünnepelt, s mert Isten ereje rejtve maradt, a gonosz szellemek és lelkek egy éjszakára megkapták a földet, hogy a lelkekben gyengítsék a hitet. A Gonosz éjszakája volt ez, mint a böjti szél repdesett, sok igaznak lelkébe férkőzött …

Még több »

Keresztút – a Biblia szavaival

Jézust halálra ítélik Imádunk téged, Krisztus és áldunk téged. Mert szent kereszted által megváltottad a világot. Ki hitt abban, amit hallottunk, és az Úr karja ki előtt nyilvánult meg? Úgy nőtt fel előttünk, mint a hajtás, és mint a gyökér a szomjas földből. Nem volt sem szép, sem ékes [hiszen …

Még több »

A nemzetközi diszkrimináció fokozódik

Kormányunk megszavazott egy olyan törvényt, ami súlyosan diszkriminál egy kiemelkedő oktatási intézményt, a CEU-t – folyik mindenhol a csapon. Petíciók, tüntetések, felszólalások és újságcikkek áradata zúdul ránk, amiben féltik a magyar demokráciát, melynek alapeleme sérült, az egyenlő bánásmód elve. Ha pedig a másik oldalt hallgatjuk meg, akkor látjuk, hogy arról …

Még több »

Hajónapló / Irodalmi 1.

  Hajónapló 2009/08/01. Julcsi csupa vigyor, még Bandi ki-be szólásait is kedélyesen tűri, megleptek, meglepetésszerűen érkeztek, túláradó szeretet zúdult be az ajtón, meg két kutya, jól jön ez manapság. Bill Gates a világgazdaság legnagyobb csapása – ezt hallgatjuk végig újfent és ezerszer, Bandi fejlesztőmérnök, Julcsi meg gyöngyözően kacag, szeretem a …

Még több »