2020 augusztus 9., vasárnap

Írók

Holocaust emlékezet

Ez a nap, amikor őrizkednék a nagy szavaktól, gondolatoktól. Inkább a készülő regényemből (Éjszaka egy halott asszony ágyában) idéznék egy ezzel foglalkozó részt.

A főhős egy "egyszerű" sváb falusi asszony, aki megpróbál ember maradni a történelem viharaiban...

A regényrészlet a nyilas hatalomátvétel előtti időkben játszódik:Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4

Minden este egy kendőt vett fel, hogy teljesen olyan legyen, mint a többi falusi, korabeli asszony, magához vette az aznapi csomagot és útnak indult, fel a hegyoldalba, a pincékhez. A boltoshoz és családjához. Néha elmosolyodott azon, hogy hiába hívták őket Deutsch-nak, mégis a németek bejövetele óta bujkálnak.

 

Szokás szerint a titkos jellel kopogott, mire belülről kireteszelték az ajtót. Lerakta az ételt és beszélni kezdtek, mindenféléről, hogy kivel mi történt a faluban, mintha nem is lenne körülöttük háború, mintha csak vásárlás közben állnának meg egy kis pletykálkodásra… Így próbálták meg fenntartani az illúziót, hogy egy normális világban élnek.

 

Ez az este azonban másképpen alakult; nem telt el néhány perc, és újra kopogtattak az ajtón, kicsit ügyetlenül, de azért felismerhetően a titkos jellel.

 

A boltosék mindenre készen elbújtak, Kata halálra váltan ajtót nyitott. Az ajtóban a tolmács állt.

 

- Hol vannak a Deutschék?

 

- Nem tudom miről beszél… - próbált meg pirulva hazudni az asszony.

 

- Ne vicceljen. Magának tökéletes az alakja, biztos nem eszik ennyit vacsorára – mutatott az asztalra a férfi.

 

- Csak… - próbált meg valami hihető hazugságot kitalálni.

 

- Ne fáradjon. Tudom, most azt akarta mondani, hogy a szeretőjével találkozik. De ön nem olyan ember. Tehát: hol vannak a boltosék? Gondolom, a pince végében… Kálef! – kiáltott egyet.

 

Válaszul halk sustorgás hallatszott a sötétből majd a hordók mögül az egész család, szép sorban előkúszott.

 

- Ellenőr úr! Micsoda meglepetés!

 

- Örülök a szerencsének! Bár kissé megváltoztak a körülmények, amióta utoljára találkoztunk. A múltkori hely kicsit otthonosabb volt… De azért ünnepeljük meg a találkozást. – És a zubbonya zsebéből elővett egy üveg bort.

 

- Az ellenőr úr is másképpen nézett ki…

 

- Erre gondol? – Nézett a tolmács az egyenruhájára. – A színe nem az igazi, a szabása is kicsit kényelmetlen egy olyan vérszerinti kereskedőnek, mint én, de hát háború van. Már leszolgáltam az időmet, de behívtak, hogy tolmácsoljak, mert a sok porosz übertiszt nem érti az itteni nyelvjárást. Amikor utoljára találkoztunk, gondolta volna, hogy önkéntesnek jelentkezem a keleti frontra?

 

- Bevallom nem. De arra sem gondoltam volna, hogy így kisemmiznek minket. Munkaszolgálat, deportálás. És most már az utcára sem merünk menni. Pár éve még a falu és az ország megbecsült polgárai voltunk, most meg még a létezéshez való jogunkat is elveszik. Valamikor egy újságban megjelent egy karikatúra, egy orrkatalógus. Kezdődött a pisze orral, majd a végén ott volt a sasorr, a római és a végén csak egy megjegyzés volt: mi még elhisszük önnek, de jobb, ha magánál tartja a keresztlevelét. Akkor még nevettünk. Ki gondolta volna, hogy egyszer már a keresztlevél sem lesz elegendő? Nekem is van, mindenkinek a családban, a plébános úr titokban kiállította nekünk, azt mondta, vannak idők, amikor a hazugság az erény és az igazmondás a bűn. De ma már kit érdekel a keresztlevél? Rám néznek, látják az orromat, a számat, a szemeimet és nem kérdeznek semmit sem. Tehetek róla, hogy az Örökkévaló ilyennek, zsidónak teremtett? – A boltos kicsit elgondolkozott és folytatta:

 

- Aztán volt az a borzalmas film, a Jud Süss. Látta?

 

A tolmács egy pillanatig gondolkodott.

 

- Igen. Láttam. Erkölcsi szempontból nulla, briliáns kivitel. Amikor láttam, azon gondolkoztam, hogy vajon valóban el is hiszik, amit mutatnak? Ahogy körbenézek, félek, igen.

 

- Abban volt egy mondat. Az igaz volt. Belém égett: „A hercegnek megbocsátanak, a zsidó felakasztják”.

 

Mondja, maga mit gondol? Végül is csak jobban látja, mint mi falusi szatócsok… meddig fog még tartani ez az őrület?

 

- Hát… - vakarta meg a fejét a tolmács. – Nem sokáig. De ahhoz éppen elég, hogy ami még megmaradt ebből az országból, azt tönkretegyék. Még az ő kezükben van a fegyver.

 

- Majd csak ideérnek a ruszkik…

 

- És akkor jobb lesz? Én láttam a szovjet paradicsomot, hát az maga a pokol. De talán magukat nem fogják bántani. A zsidókat nem utálják jobban, mint mások. És ami a legrokonszenvesebb bennük: slendriánok. Láttam az ő haláltáboraikat: ott voltak túlélők.

 

- És ha a németek bevetik a csodafegyvereket? A rádióból folyamatosan ez ömlik.

 

- Ettől nem kell tartani.

 

- Mégiscsak Göbbels propagandafogása?

 

- Nem, még annyi sem. Hihetetlen erőforrásokat elpazarolnak a Wunderwaffen-ekre, de nincs semmi látszata. Tudja, miért volt krumpli hiány? Mert az összesből alkoholt csináltak, hogy a rakétáiknak legyen üzemanyaga.

 

- És mikorra érnek ide az oroszok?

 

- Isten tudja. Talán pár hónap, talán egy fél év. Addig próbálják meg kihúzni. De az Isten áldja meg magukat, ügyesebben csinálják, mint eddig! Ha én megtaláltam a búvóhelyet, más is megtalálja. Kár lenne magukért.

 

- Ezt mi is szó szerint így gondoljuk… Talán az Örökkévaló megsegít. Nem engedheti.

 

- Én már nem hiszek ebben. Mi emberek már olyan profin tudjuk pokollá tenni egymás életét, hogy ezen Isten sem tud változtatni. De idefigyeljenek! Még pár hétig itt lesznek a németek, aztán csak pár tüzért hagynak itt, hogy lőjék a túlpartot. ha ideér a szovjet. Akkor próbáljanak meg átszökni hozzájuk. Talán lesz maguk között, akiket elengednek. Nem lehet tudni. Az orosz ilyen: ha odamész hozzá, nem tudod, hogy vodkával kínál meg, vagy lelő, mint egy kutyát. Ki kell húzni.

 

- És az ellenőr úr?

 

- Én?

 

- Mit fog csinálni?

 

- Hát, van egy meghívásom a Birodalomba, de azt hiszem, inkább köszönettel visszautasítom. Itt várom meg, aminek történni kell. Ha már nem kellek a németeknek, visszamegyek Budapestre és addig dolgozom, amíg meg nem jönnek. Akkor meg úgyis vége lesz. Én leszek a burzsuj, horthysta katonatiszt. Mit tegyek? Ez a hazám. Meghalni a Duna partján is lehet.

 

De most nem ezzel törődjünk! Hát hiába hoztam ezt az üveg bort? Nem a legjobb évjárat, de legalább békebeli. Önnek is tölthetek? – fordult Katához, aki félénken bólintott.

 

- Mire igyunk?

 

- Arra, hogy béke legyen – mondta a boltos.

 

- Hogy mindannyian túléljük – tette hozzá a felesége.

 

- A férjemre… hogy visszakapjam.

 

A tolmács kicsit gondolkodott, mintha a gyertyafénynél a bor színét tanulmányozná, majd halkan megszólalt:

 

- A megbocsátásra. Hogy végre megszakadjon az a gyűlöletlánc, ami már vagy fél évszázada pusztít és mar minket. Hogy meg tudjatok bocsátani nekünk – fordult a boltoshoz.

 

- Megbocsátani? Ezeknek? Akik meg akarnak ölni minket? A nyilasoknak, a náciknak?

 

- Legyen igazság, de ne bosszú. Állítsák bíróság elé a nyilasokat, a nácikat, a parancsot túllihegő csendőröket… de tudom, hogy itt nem fog megállni az „igazság”. Hanem jönnek a svábok, a politikusok, mindenki, aki az új hatalom útjába áll. Mert ne áltassuk magunkat; ahová a vörösök egyszer beteszik a lábukat, előbb-utóbb minden vörös lesz.

 

- Koccintsunk! De remélem, csak a reménytelenség szól magából. Én hiszek abban, hogy túléljük és minden jó lesz.

 

- Legyen úgy!

 

Óvatosan kortyolgatva a szavakat és a bort még sokáig beszélgettek aznap este. Elővigyázatosságból a tolmács többet nem látogatta meg őket, de minden nap valamit Kata kezébe csúsztatott valami finomságot vagy cigarettát, amit jegyre már régóta nem lehetett kapni.

 

Néhány hét múlva, amikor kiépítették az állásokat, a tolmács összecsomagolt és udvariasan elköszönt. Nem sokkal később, megkezdődött a nyilas őrület, a pokolban egy újabb körrel bejjebb kerültek.

 

És egy este, amikor felment a boltosék rejtekhelyére, már csak a kifosztott borospincét találta… Minden felforgatva, minden összetörve. Önkéntelenül is takarítani kezdett és nem gondolt arra, hogy mi történhetett, hova vitték őket… Söprés közben a kezébe akadt egy üvegcserép: a borosüveg maradéka, amit a tolmács hozott… Nem tudta, miért, de elrakta.

 

Még több »

Svábok kitelepítése: bűnös nép vagyunk?

kitelepített sváb öregasszony

Normal 0 21 false false false HU X-NONE X-NONE

Ma délben lent voltam a faluban, a kitelepítési emlékünnepségen. Nagyon szeretem ezt az ünnepet, nem amiatt, amire emlékeznek, hanem ahogyan emlékeznek. Mert az alapgondolat nem az, hogy mekkora méltánytalanság történt a hazai németekkel, amikor deportálták őket a szülőföldjükről, hanem az, hogy még mindig itt vannak, még mindig beszélnek németül és őrzik kultúrájukat. Inkább örömünnep, mint gyász.

kitelepített sváb öregasszony

 

Mégis, magyarként meg kell vizsgálnom a lelkiismeretemet, hogyan volt lehetséges, hogy Magyarország öt éven belül két értékes kisebbségét is kivetette önmagából? Sok mindennel tudnánk védekezni, a külső nagyhatalmi befolyással, azzal, hogy az elszakított területeken élő magyarokkal, vagy a szudétavidéki németekkel sokkal kegyetlenebb dolgok történtek, mint a magyarországi svábokkal, de azt hiszen pont azért, mert mi magyarok is átéltük az áldozattá válást, kellett volna sokkal jobban igyekeznünk, nehogy mi is bűnösök legyünk.

 

Mi egyszerre voltunk bűnösök és áldozatok: „a magyarkérdés vagonkérdés” mondták és űztek el minket szülőföldünkről, de közben mi is elüldöztük a svábokat (mit számít a kiterített térképeken néhány százezer ide vagy oda!) – mentség van, nálunk Európában ezekhez már diszkont áron is hozzá lehet jutni, de felmentés nem lehet kapni sehol.”

 

Bűnös nép vagyunk-e? Azt hiszem, ezen a kérdésen nem a jelszavak és az ideológiák szintjén kell elgondolkoznunk. Ha valakiben meg van az erkölcsi bátorság hogy ezen a kérdésen elgondolkozzék, ajánlom figyelmébe az előadásom ezzel foglalkozó részét:

Titkok és mítoszok: 5. Bűnös nép vagyunk

 

Még több »

Blöff, merénylet – civilek fásult küzdelme a mellékvonalakért

kispiros

Elképesztő szám. A járatritkítás miatt jövő héttől négyszáztíz vonattal és harminc autóbusszal kevesebb közlekedik majd az országban. A döntés ellen az összes érintett civil- és szakszervezet tiltakozik, úgy tűnik, hiába. Bár Völner Pál államtitkár 12 milliárdos megtakarításról beszél, a Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület (VEKE) szerint ez az összeg csak …

Még több »

2012. április 11. A költészet napja

Ma van a költészet nap, ezért gondoltam egy verset osztok meg a blogomon. Talán nem a legjobban sikerült versem, de nekem az egyik legkedvesebb, mert a legfontosabb nőnek írtam, a feleségemnek. Mert kell, hogy legyen valaki az ember életében, aki a legfontosabb, akiért érdemes...

Boldogságok, A.D. 2010. - Kedvesemnek

Boldogság, csak egy pillanat,
boldogság, mindörökre megmarad.
Boldogság, ha Veled lehetek,
boldogság az együtt töltött évek.

Boldogság, hogy annyi évtized után,
szerelmünk mindig újjászületik,
boldogság a rádcsodálkozás,
a mindig újnak látó vágyakozás.

Boldogság, hogy álmom Te vagy,
a büszkeség, hogy egymáshoz tartozunk.


Boldogság, ha néha mindent hátrahagyunk,
s együtt megyünk a világnak végére,
mert életem csak Veled lehet szabad,
hogy sorsom és jövőm Te vagy.

Benned vannak a szürke napok,
a nehezen gördülő évek,
az ínség, s a gondok:
de Benned van, hogy Érted
mindez érdemes,
s nem hiábavaló.

Ha valakit érdekelne az egész vers, itt olvashatja el

 

 

Még több »

Egy meghívás margójára

Normal 0 21 false false false HU X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

Múlt csütörtökön a barátaim inni hívtak. Régi, kipróbált bajtársakról van szó, akik az elmúlt évek legnehezebb napjaiban is mellettem álltak – de ez a csütörtök Nagycsütörtök volt, amikor a keresztények az utolsó vacsorára és Krisztus elfogására emlékeznek. Nehéz, amikor valakinek a barátai és a hite között kell választani, de azt hiszem, mint minden embernek, aki minden hibái, bűnre való hajlandósága ellenére Krisztus követésére törekszik, egyértelmű a választás. Egy embert, egy teremtményt, bármennyire is jó és igaz, sohasem szabad Isten elé helyezni.

 

Mégis, nem tudtam szabadulni a kérdéstől és sokat rágódtam rajta. Az esti Szentmisén is ezen gondolkoztam, sok minden kavargott bennem. Az egyik: az utolsó vacsora örömünnep volt, én a templomban ünnepeltem, de vajon van-e abban rossz, ha ők együtt isznak, örülnek egymás társaságának, ahogy Jézus és az apostolok is tették. A szentség talán hiányzik benne, de a szeretet valahol mégiscsak ugyanaz. Nem lehet-e, hogy ők jobban megélték a szeretetet, mint én, akinek gondolatai a Szentmisén folyton elkalandoztak?

 

Mégis… Vajon mi a hiba bennünk, mi a hiba bennem, hogy mi keresztények vajon miért nem tudjuk megosztani azt az örömöt, amit a hit megélése jelent? Szent Jeromos egy helyen azt mondja, hogy „a mi bűneink a barbárok ereje”. Meg szabad-e elégednünk azzal, hogy elfogadjuk, hogy mi így ünneplünk, ők meg úgy? Lehetünk-e döglött kovász-keresztények? Szabad-e, hogy csak ezek legyünk? Megelégedhetünk-e azzal, hogy bezárkózunk templomainkba, hogy évente kétszer körmenetet teszünk a templom körül?

 

És azt hiszem, ez a történet nem csak a kereszténységről szól. Krisztus dicsősége nem lesz nagyobb attól, hogy teljesítjük a parancsait. Ezekre nekünk van szükségünk. És ha azt mondom, hogy „nekünk”, akkor ezen nem csak Isten háza népét értem, hanem a hazámat, a nemzeti közösséget is.

 

Mert meggyőződésem, hogy a magyarságot három erő egyensúlya tette naggyá és erőssé: a nemzettudat, a szabadság és a kereszténység. Amikor ez a három erő egyensúlyban volt, nagyok voltunk és erősek, be tudtuk tölteni történelmi hivatásunkat. De ha bármelyiket is előtérbe helyeztük a másik kettő rovására, magunkat marcangoltuk.

 

Úgy érzem, ma a nemzettudat kezd helyreállni a lelkekben. Hosszú az út, de az első lépéseket már megtettük. Ma már nem „ciki”, ha valaki a hazaszeretetről szóló dalokat hallgat.

 

De még sokat kell tennünk, hogy a kereszténység, és a magyarság egyik legnagyobb kincse, a szabadság is helyére kerüljön a lelkedben

 

 

 

Még több »

Tudja-e, hogy itt megbüntetik az uzsorásokat?

gyarmat

Én csak azt szeretném kérdezni , hogy mért akarják megbuktatni a magyar kormányt? – olvasónk, Kovács András erről faggatná Irina Ivascsenkót, az IMF magyarországi képviseletének vezetőjét, akivel kedden kettő órakor találkozik Csizmadia László, a CÖF és a CET elnöke, továbbá Palkovics Imre, Kelemen András és Csath Magdolna, hogy tolmácsolja a …

Még több »

2012. április 7. Postcommunio

(áldozás utáni imádság)

a solymári templomban készült

 

Te ismered lépteimet, Uram,
tudod, milyen nehezek oltárodtól távozóban.

 

Húsodat és véredet viszem,
s közben saját húsom bűnének terheit hordozom.

...

 

A sok boldog pillanat
újra és újra vádol,
ha színed előtt vagyok,
terhem mint Atlaszé, világot hordozó.

 

Csak egy kérdés Uram:
ha én alig bírom el súlyát bűneimnek,
Te hogy hordoztad el mindenkiét?

 

Ha az én lábaim remegnek,
mikor oltárodhoz lépek,
Te hogy bírtad terhét a keresztnek?

 

 

 

Ez a múlt.

 

A jelen: előtted vagyok,
s bűneim terhét viselem.

 

A jövő: a Te titkod, Uram,
(csak arra kérlek, Uram, hogy szavaimra,
s ne vágyaimra hallgass!)

 

Reményem Benned,
ahogy szereteted él.

 

 

Még több »

Honfoglalás 2000: Hoffmann Rózsát államfőnek!

Honfoglalás 2000 Egyesület azt javasolja, hogy a művelt, nyelveket beszélő, határozott, nagy szakmai tudással rendelkező, reprezentatív megjelenésű oktatási államtitkárt – Hoffmann Rózsa asszonyt jelölje a kormánykoalíció a legmagasabb közéleti méltóság posztjára. Az egyesület véget vetne a férfiak túlzott képviseletének a közéletben, így a magas, nagy felelősséggel járó pozíciókban is. Lehetőséget …

Még több »