2019 október 17., csütörtök

Rozványi Dávid

A Nemzeti Összetartozás Napja Kunadacson

  Idén június 4-én Kunadacsra, ebben a kis Bács-Kiskun megyében fekvő faluba látogattam el, eleget téve barátaim invitálásának. Kunadacson minden június első szombatján tartják a falunapot is, így most szerencsésen egybeesett Trianon évfordulójával. Maga ez az egybeesés is izgalmassá tette a napot: hiszen Trianon évfordulója a magyar történelem egyik legnagyobb …

Még több »

Apor Vilmos Emléknap: Krisztuskövető, úr és magyar 5. A vértanúság

Minden amit életében Apor Vilmos tett, eltörpül halálához képest. Még gyermek voltam, mikor Édesanyám mesélt nekem egy papról, aki a női ártatlanság védelmében életét áldozta. Azt, hogy április 4-e hazugság, már addig is tudtam, a tisztelgések, a vigyázzállások a vörös csillag előtt gyűlöletes volt, de attól kezdve, április 4-én mindig …

Még több »

Apor Vilmos Emléknap: Krisztuskövető, úr és magyar 4.

1943-ban tevékeny közreműködésével alakult meg a Katolikus Szociális Népmozgalom. Az alakuló ülésen kimondta, hogy a III. Birodalom győzelme kizártnak látszik, s a vesztett háborút követően Magyarországon is politikai és társadalmi változások következnek, s a katolikus mozgalmak felelőssége, hogy ez az átalakulás demokratikus szellemű legyen… Prófétai gondolatok, s tudom, hogy történelmietlen …

Még több »

Úrnapja – Solymár

Az Úrnapja a katolikusok egyik leglátványosabb szokása, a Pünkösd utáni második vasárnap tartják, Jézus valóságos jelenlétét ünnepelve az Oltáriszentségben. Az ünnep egyik leglátványosabb eleme a körmenet, amikor a templomot megkerülve a világ előtt is megvallják hitüket, körbehordozva tiszteletadással az Oltáriszentséget. Főleg, faluhelyen a körmenetnek szigorú szabályai vannak: az egyházközségi tanács …

Még több »

Apor Vilmos Emléknap: Krisztuskövető, úr és magyar 3.

Amikor fiatal voltam, ehhez az építő gyulai plébánoshoz imádkoztam. A feleségem falujában, Dunabogdány határában volt egy öreg, már romos kálvária, s Isten szolgálja, Apor Vilmos közbenjárását kértem, hogy épüljön újjá, mivel mindig fájdalommal láttam a kápolna romjait. Kértem, s a kálvária újra felépült. Tudom, ez nem csoda, nekem mégis megerősítette …

Még több »

Apor Vilmos Emléknap: Krisztuskövető, úr és magyar 2.

Amikor ma Trianont emlegetik, gyakran a bénító önsajnálatra gondolnak, a bús magyar nótákra, a korcsmában részegen énekelt Székely himnuszra, de abban a korban a trianoni sokk ébredést is jelentett. Mindenki tudta, hogy fél évezred után meg kell teremteni az önálló magyar államot, erőt kell adni a kivérzett országnak, s ennek …

Még több »

Apor Vilmos Emléknap: Krisztuskövető, úr és magyar 1.

Ma van boldog Apor Vilmos emléknapja (május 23), emlékezzünk rá! Segesvár, tűz napfény, turistaáradat, az ősi szász-magyar múltat őrző falak… Szinte minden szuvernírboltban ugyanaz az arc köszön ránk: Vlad Tepesé, (Karóbahúzó Vlad) vagy ismertebb nevén Drakula grófé. Mintha az egész város turizmusa a gonoszság misztikus megtestesülésére épülne, feledve a város …

Még több »

Gyémántszem a Zemplénben 5. – Hornyák Pál képei és írásai 4

Havas táj A levél Tarlóégetők Útépítők – Tudom honnan jöttem, félősöm paraszt, másik fele proletár – nem úri kaszt! Jártasságom a tudományokban – részben – megadatott, Zsebemben diplomákat hordozok – Nem panaszkodva, de megmondom; évtizedeken át pattan rajtam is az ostor, mint sokannyi NEMZETNAPSZÁMOSON!

Még több »

A Széll Kálmán tér újjáépítése, fényképregényben

Van egy tér Budán, amit bár nem volt szép, mégis szerettük, ami életünk része volt, tükre a mindenkori Magyarországnak. Valamikor csak egy Krúdy-emlékű állomása a Hűvösvölgybe kirándulóknak, agyagbánya volt a domboldalban, mikor a város épült, majd sporttelep, végül 1929-ben felvette a Széll Kálmán nevet. Innen ered a tér beceneve: Kalef …

Még több »

Gyémántszem a Zemplénben 4. – Hornyák Pál képei és írásai 3

Ma folytatom Hornyák Pál műveinek bemutatását. Az első kép egy látszólagos oximoron: „Meleg” – tél   Hegyaljai tél “Minduntalan, az újjászülető motivációk sora, – volt hivatásunk doppingolója -. Ha kudarcok esetenként le is „taglóztak”, – de a sokannyi sikerek kísértek nyugállományba -. Kapott tálentumommal, vajon jól sáfárkodtam?! – Rám, értékeket …

Még több »