2021 március 5., péntek

Rozványi Dávid

Programajánló: művésztábor Füzérradványban (2016. július 4-9)

  A  Hornyák Pálról írt múltkori bejegyzésemet az alázattal fejeztem be – a művész alázatával. Mert az igazi nem az önmegvalósításra törekszik, hanem arra, hogy hogy meglássa és megörökítse az örökkévalóságnak a tárgy, a minta igazi lényegét. A magamfajta kívülálló általában csak a kész képeket látja, de legalább ilyen az …

Még több »

Beregszász visszavár… 3. A konferencia

Minden nemzeti és kulturális közösségnek fontos, hogy legyen saját felsőoktatási intézménye, Kárpátalján, ahol hivatalosan 150 ezer magyar él 42 és félmillió szláv között, ez különösen fontos. A Főiskolának 900 hallgatója van, túlnyomó többsége magyarajkú, s a legtöbben pedagógusként végeznek. Igaz, a legtöbben más területen dolgoznak, számosan járnak át Magyarországra tanítani, …

Még több »

Beregszász visszavár… 2. a „Barkáts Jenő Ásványtár” megnyitója

Vendéglátóim jelezték, hogy még a konferencia előtt érdemes ellátogatnom a Barkáts Jenő Ásványtár megnyitójára… Bár magam inkább humán érdeklődésű vagyok, de a szépet igyekszem a természettudományokban is megtalálni, így eleget tettem az invitálásnak, és nem bántam meg: még sohasem láttam olyan ásványtárat, ami annyira le tudott volna kötni, mint ez! …

Még több »

Beregszász visszavár… 1. az érkezés – Kiálthatnám

Hosszú ideje készültem erre az útra… Emlékszem az első finom kérdésekre, hogy ráérek-e, amikor tisztázódott az időpont, majd következett a papírmunka, a dolgozatok véleményezése, a versírás. Jó volt arra gondolnom, hogy Beregszász visszavár. Ünnepre indultam, hiszen ez nem csak a X. Kárpátaljai Tudományos Diákköri Konferencia volt Kárpátalján, de ez volt …

Még több »

A Nemzeti Összetartozás Napja Kunadacson

  Idén június 4-én Kunadacsra, ebben a kis Bács-Kiskun megyében fekvő faluba látogattam el, eleget téve barátaim invitálásának. Kunadacson minden június első szombatján tartják a falunapot is, így most szerencsésen egybeesett Trianon évfordulójával. Maga ez az egybeesés is izgalmassá tette a napot: hiszen Trianon évfordulója a magyar történelem egyik legnagyobb …

Még több »

Apor Vilmos Emléknap: Krisztuskövető, úr és magyar 5. A vértanúság

Minden amit életében Apor Vilmos tett, eltörpül halálához képest. Még gyermek voltam, mikor Édesanyám mesélt nekem egy papról, aki a női ártatlanság védelmében életét áldozta. Azt, hogy április 4-e hazugság, már addig is tudtam, a tisztelgések, a vigyázzállások a vörös csillag előtt gyűlöletes volt, de attól kezdve, április 4-én mindig …

Még több »

Apor Vilmos Emléknap: Krisztuskövető, úr és magyar 4.

1943-ban tevékeny közreműködésével alakult meg a Katolikus Szociális Népmozgalom. Az alakuló ülésen kimondta, hogy a III. Birodalom győzelme kizártnak látszik, s a vesztett háborút követően Magyarországon is politikai és társadalmi változások következnek, s a katolikus mozgalmak felelőssége, hogy ez az átalakulás demokratikus szellemű legyen… Prófétai gondolatok, s tudom, hogy történelmietlen …

Még több »

Úrnapja – Solymár

Az Úrnapja a katolikusok egyik leglátványosabb szokása, a Pünkösd utáni második vasárnap tartják, Jézus valóságos jelenlétét ünnepelve az Oltáriszentségben. Az ünnep egyik leglátványosabb eleme a körmenet, amikor a templomot megkerülve a világ előtt is megvallják hitüket, körbehordozva tiszteletadással az Oltáriszentséget. Főleg, faluhelyen a körmenetnek szigorú szabályai vannak: az egyházközségi tanács …

Még több »

Apor Vilmos Emléknap: Krisztuskövető, úr és magyar 3.

Amikor fiatal voltam, ehhez az építő gyulai plébánoshoz imádkoztam. A feleségem falujában, Dunabogdány határában volt egy öreg, már romos kálvária, s Isten szolgálja, Apor Vilmos közbenjárását kértem, hogy épüljön újjá, mivel mindig fájdalommal láttam a kápolna romjait. Kértem, s a kálvária újra felépült. Tudom, ez nem csoda, nekem mégis megerősítette …

Még több »

Apor Vilmos Emléknap: Krisztuskövető, úr és magyar 2.

Amikor ma Trianont emlegetik, gyakran a bénító önsajnálatra gondolnak, a bús magyar nótákra, a korcsmában részegen énekelt Székely himnuszra, de abban a korban a trianoni sokk ébredést is jelentett. Mindenki tudta, hogy fél évezred után meg kell teremteni az önálló magyar államot, erőt kell adni a kivérzett országnak, s ennek …

Még több »