2019 július 20., szombat

Rozványi Dávid

Vörös kolostor a Dunajec felett

Felvidéki anzikszok régi önmagamhoz… 6.     A Dunajec zajgó vize felett,hatalmas a csendnek Istene.Vastag falak őrzik a csendet:egy templom, négy szoba,egy a munkára, egy az imára,egy az alvásra, egy a kályhának… Kell több, hogy megtaláld az Istent? Némaságot fogadott testvérek,némaságuk Istenről beszél,felesleges szó nem lesz vád ellenük. A csend …

Még több »

Várablak Nedecen, 1943.

Két határon túl, még mindig egykor magyar földön. Egy vár, aminek a negyvenes évekig magyar urai voltak. Egy vár, amelynek nem csak magyar, de inka múltja is van.   Nedec.   A grófnő a szalon ablakában ül,szépítkezik, a tükörbe s a várudvarra néz.Minden békés, mit csak lát szeme,csak kintről hallatszanak …

Még több »

Nedec vára

  Két vár, Czorsztyn és Nedec, két testvérpár építette, mint mondják régi regék, kik egymással nem lelték a békét, de egymáshoz kötötte őket végzetük.   Két testvér, két nép, lengyel és magyar, közte a kéklő Dunajec, az ezeréves határ.   Két testvérnép, egymás szomszédjai, bár közös határuk nincs, mégis, sorsuk …

Még több »

25 éve: Temesvár

A napokban emlékezünk arra, hogy 25 éve egy maroknyi ember ellent mert mondani a történelem egyik leggroteszkebb diktatúrájának. Ezekben a napokban, még a harcok idején jártam Aradon és Temesváron, s az emlékeimet leírtam az Éjszaka egy halott asszony ágyában c. regényemben. Ma a regénynek ezt a fejezetét osztom meg olvasóimmal. …

Még több »

Adventi ölelés

Hiába van Advent, dolgozni kell… Mint megannyi zombi, haladnak az emberek a hűvösvölgyi végállomáson, csak néhány nő áll és osztogat szórólapokat. Ilyenkor eszembe jut ifjúkorom, amikor Karácsony előtt én is ilyen munkát vállaltam, hogy menyasszonyomnak ajándékot tudjak venni.     Odaléptem egyikkőjükhöz, egy fiatal lányhoz, aki meglepetésemre elmosolyodott és így …

Még több »

A Csorba-tó felett

  Egy hegy a Csorba-tó felett, drótkötélen szállunk felé, mint modern elragadtatás.   A csúcsra ezernyi ember vándorol, mintha ez lenne szent hegyünk, egy tót-magyar Fujima.   De nekünk nem hegy az istenünk, de tudjuk, ki felfelé megy, egyszer Istenhez elér.   Mert minden, mi testet és lelket emel, kiszakít …

Még több »

Három adventi cica

A mi falunkban, Solymáron, a rorátékon, az adventi hajnali Szentmiséken mindig megtelik a templom. Aki nem a városban dolgozik, mind oda igyekszik. Még úr a decemberi éj, még hideg a világ, de a templomajtó nyitva áll. Összehúzott kabáttal vágok át a Templom téren (helyesebben: a Kirchplatz-on, hiszen Solymáron a táblák …

Még több »

Zári üveggömbök

Mikor kamaszként jártam erre, kemény télben,szürke kommunista időkben,még világvégi kis völgy volt,krisztus-hű gorálok lakta kis falu. Kis templomában öregasszonyok,elnyújtott bús szláv énekek,az oltáron és a szentképek alatt,hisz Karácsony nyolcadában jártunk,üveggömböknek tengere. Kamaszként nézve,oly giccsesnek tűnt!Mégis őszinte és hittel teli. Ma már a templom szép,az öregasszonyok helyén turisták ülnek,az ének szövegét projektor …

Még több »