2021 március 8., hétfő

Vélemény

Lássuk a többi doktorit is!

A Professzorok Batthyany Köre is javasolta Schmidt Pál kisdoktori címének
visszavonását,nyilván legjobb meggyőződése szerint.Társaságotok tekintélyt
vívott ki magának az elmúlt évtizedekben,ezért véleményalkotására figyel a
nemzeti oldal és a tudományos közvélemény,legalábbis nem hagyhatja figyel-
men kívűl!
A címek,rangok,kitüntetések sajnos devalválódnak a politika érdekszférái men-
tén a "rendszerváltás" óta is,ezért célszerű legalább a tudományos fokozatok
értékét megőrizni.Amennyiben Schmidt Pál disszertációja formai/tartalmi okok-
ból könnyűnek találtatott,célszerű lenne azonos mércével mérve a többi érte-
kezést is felülvizsgálni,amelyeket azelőtt nyújtottak be ,hogy formai követelmény-
nyé vált a forrásanyag lábjegyzetben szerepeltetése.
Ha kortársunk, a 70 éves Köztársasági Elnök vesszőfuttatása és hazánk újabb
szégyenpadra vonása sem volt túl nagy ár a tudományos cím tisztasága megóvá-
sáért,akkor ezen az úton kell továbbhaladni,és megtisztítani a kis és nagydoktorok
társaságát az érdemtelenektől!

Még több »

A falka

Aggasztó a helyzet. Lassan már két éve nem akad komoly zsákmány. Szükségállapot  - ez már elviselhetetlen. Sebaj, majd a vezér megoldja. Hm.... Ő nincs.
A régi? Telefalta magát, lelassult, szinte mozgásképtelen, kirekesztettük. Azt gondoltuk, van más.Tévedtünk: csak önjelöltek jönnek, akik a már elejtett zsákmányból falnának.
Valamit mégis tenni kell! Az éhes gyomrok korognak. Sajnos már elég régen nem vagyunk félelmetesek. A szembe jövő zsákmány nem fut el, új módszer szükséges: a hátba támadás!
Kezdjük az idősebb vezérrel! Megsebezni és csontig rágni róla a húst. Külföldi társaink közben üvöltsenek, vonják el az őrök figyelmét.
Legyetek éberek - ha egyet adtok, jön a következő! Lelki füleimmel hallom a csámcsogást. Ha nem fogtok össze, a farkasok teli szájjal fognak falni.
Vigyázzatok, farkasból nem lesz bárány, hiénából pedig pláne nem.

És az idős vezér? Védett, de nem tudott visszaszúrni.

Még több »

Magyar Figyelő

EMLÉKEZZÜNK MAGYARORSZÁG MEGSZÁLLÁSÁRA!

Ma 68. éve, 1944 március 19-én, hajnali 4 órakor a német csapatok, az SS vezetésével átlépték a magyar határt, s még aznap megszállták hazánkat.

Hitler E. Veesenmayer SS Brigadenführert  nevezte ki magyarországi német nagykövetnek és teljhatalmú birodalmi megbízottnak. A Kállay kormány lemondott. Magyarország elvesztette függetlenségét és önrendelkezését……                   A GESTAPO megkezdte a nemzethű politikusok, képviselők letartóztatását, bebörtönzését. Köztük (pártfüggetlenül!) Apponyi György, Bajcsy –Zsilinszky Endre, Gratz Gusztáv, Nagy Ferenc, Peyer Károly, Sigray Antal és sok más hazafi neve szerepelt. Tíz nap múlva betiltották a Szociáldemokrata Pártot és a Független Kisgazdapártot, s kormányrendelet kötelezte a zsidókat sárga csillag viselésére, majd német diktátumra követték ezt a zsidóellenes intézkedések. Fölgyorsult a menekült lengyelek, és a nemzeti ellenállás képviselőinek üldözése, bebörtönzése, likvidálása, ami a szovjet megszállás idején folytatódott.

Budapest, 2012. március 19.                              Bakos István, művelődéskutató, a BGA kurátora

 

Még több »

Magyar Figyelő

 

meghívó

               A Magyar Örökség

díjátadó ünnepségre

A díjátadás időpontja: 2012. március 24 (szombat), de. 11.00 óra

A díjátadás helyszíne: Magyar Tudományos Akadémia Díszterme

(1051 Budapest, Széchenyi István tér 9, I. em.)

Kitüntetést kapnak:

MAGYAR BARÁTI KÖZÖSSÉG (USA) magyarságmentő SZOLGÁLATA

Laudátor: Dr. Kálmán Attila tb. igazgató, Tatai Ref. Gimn.

KÖZÉPISKOLAI MATEMATIKAI ÉS FIZIKAI LAPOK                                                                     Laudátor: Dr. Pálinkás József, a MTA elnöke

KORZENSZKY RICHÁRD MUNKÁSSÁGA

Laudátor: Dr. Szögi László főigazgató, ELTE Egy. Könyvtár

TORMAY CÉCILE, A NAPKELET c. FOLYÓIRAT ALAPÍTÓJA SZÉPÍRÓI MUNKÁSSÁGA                    Laudátor: Takaró Mihály irodalomtörténész

GULYÁS GYULA ÉS GULYÁS JÁNOS HITELES DOKUMENTUMFILMES MŰVÉSZETE           Laudátor: Dárday István filmrendező

VERES PÉTER NEMZETÉPÍTŐ MUNKÁSSÁGA

Laudátor: Bakos István művelődéskutató  

a 210 éves marosvásárhelyi TELEKI TÉKA (mai nevén TELEKI-BOLYAI KÖNYVTÁR) KINCSŐRZÉSE

 Laudátor: Dr. P. Vásárhelyi Judit könyvtörténész (OSZK)

KÖZREMŰKÖDNEK: Szabó András  előadóművész és

            Veres – Kovács Attila református lelkész

A díjátadó ünnepségre szeretettel várja az Egyesület és a Bizottság.

***************

Állampolgári javaslatok az Egyesület levelezési címére küldhetők: Magyar Örökség és Európa Egyesület, 1094 Budapest, Tűzoltó u. 58

tel.: (+36 30) 389 7120, fax: (+36 1) 218-1612, e-mail: kiss.melitta@med.semmelweis-univ.hu

Az Egyesület új székhelye: 1126 Budapest, Böszörményi út 20-22

2012. március 24-e munkanap, emiatt az MTA előtti parkoló fizetős.

 

Még több »

A rezidensek példát mutattak

Magyarország Alaptörvényében olvashatjuk, hogy "valljuk, hogy együttélésünk legfontosabb keretei a család és a nemzet, összetartozásunk alapvető értékei a hűség, a hit és a szeretet". Fiatal orvosaink józan ítélőképessége minden polgár számára előremutató. A hűség győzelmet aratott a mindenható pénz felett. Fiatal orvosaink belátták, hogy Magyarország válságos helyzetében, amikor minden forintot élére kell állítani és meg kell gondolni, hogy milyen kiadásokat preferál a kormány, csak lépésről-lépésre lehet a magyar emberek sorsát jobbá tenni.

A rezidensek vállalták a szolidaritást, tudják, hogy náluknál még szegényebb emberek is vannak az országban és egyszerre mindenkinek nem lehet fizetést emelni. Ugyanakkor az állam az egészségügy szerkezet átalakítását komolyan veszi, reméljük jövőbeni ígéreteit is, és egy-két éven belül megoldja az orvosok, ápolók méltánytalan, sok éve elhúzódó megaláztatását. Sokan gondolják, sőt érzik bőrükön, hogy fizetésemelésre lenne szükség, de józan gondolkodással láthatjuk, hogy a magyar kormány olyan pénzügyi örökséget kapott, ahol a kincseskamra üres, sőt az előző években felvett IMF hitelt is törleszteni kell. Kimondhatjuk, hogy megtört a külső uszítás ereje, felülkerekedett a józan ész és a fiatal orvosok szolidaritást vállaltak hazájukkal és minden magyar emberrel.

Bátran, jól harcoltak és csatát nyertek. A pénzügyi válságot azonban együtt kell a szolidaritás szellemében leküzdenünk, ezért az erkölcs talaján állva összefogással és együttes erővel oldhatjuk meg lépésről - lépésre közös sorsunk nyomasztó problémáit.

Köszönjük példamutatásotokat.

Még több »

A Békemenet azt üzente…

Budapesten január 21-én négyszázezer magyar polgár vezető transzparensén ez állt: “Nem leszünk gyarmat!” A civilek üzenetét a miniszterelnök meghallotta, és március 15-i beszédében odaállt a polgárok dacos kijelentése mellé. Ő is azt mondta: “nem leszünk gyarmat!” Íme, a választott vezető párbeszédben áll népével. Most már együttes erővel küzdünk a szabadságért. …

Még több »

Békemenet

Ma már emberek közössége. Egyenként jöttünk,és csak látszólag távoztunk.Megtettük szívünk parancsát kiálltunk szuverenitásunk mellett.Kiderült lélekben egyek vagyunk.
Most is ott vagyunk a szabadság ösvényén a Hősök terétől a Parlamentig.
2012 január 21.-én méltóságteljesen hömpölygött a magyar a világörökség útján.Gondolataik bejárták a nem is oly távoli történelem pusztító szakaszát.Trianontól Brüsszelig. A fájó valóság ellenére mosolygó arcokat láttam. Sokan jöttünk
tanúságot tenni a valódi szabadság mellett. Az egymásra sugárzó szeretet megadta ezt a felemelő érzést.
Rádöbbentünk mennyire igaz alkotmányunk azon sora,amely szerint az egyéni szabadság csakis a közösségekben teljesedhet ki.
Felismertük együttes erőnket,lélekben gazdagabbak lettünk.Tudjuk,hogy most már ha szükség van rá bármikor közös testet ölthetünk.Ha szólít a hon ott leszünk.
Láttuk nem vagyunk egyedül sorsunkat irányíthatjuk a család a teljes nemzet összetartásával.
A sokszor hamisan cselekvő kettős mércéjű Európa Unió így cserélhető valódira.

Még több »