2018 június 22., péntek

Civil szervezetek helyzete 2. rész: A nonprofit szektor súlya nőtt a nemzetgazdaságban

Share

– Az Oikosz Alapítvány tanulmánysorozata

Miközben Magyarországon, a lakosság százalékos arányához képest magas számban, 62 ezer civil szervezet végez társadalmilag hasznos munkát, illetve a kormányzat egyre nagyobb, a rendszerváltás óta a legmagasabb mértékű támogatást nyújtja a közhasznú munkájuk segítésére, néhány kisebb, leginkább külföldről támogatott ál-civil szerveződés folyamatosan próbálja úgy hangolni a nemzetközi közvéleményt, mintha a magyar kormány elnyomná a hazai civil világot. Pedig a tények épp az ellenkezőjét bizonyítják.

(Az Oikosz Alapítvány civil munkacsoportja és a PolgárPortál szerkesztősége több részes cikksorozatának második részében a civil szektor nemzetgazdaságban betöltött súlyának növekedését elemezte a KSH adatainak segítségével.)

Mint azt az előző tanulmánysorozatban bemutattuk, az állami támogatások növekedésének köszönhetően a civil szféra bevételei 2015-ben 40 százalékkal nőttek.


A civil szektor bevételeinek éves alakulása 2015 (KSH)

Az állami támogatások bontásban 2015 (KSH)

Magyarországon az alapítványok száma 21 044, az egyesületeké 41 108, ez összesen 62 152 szervezetet jelent. Az ország civil szervezeteinek 23,2 %-a Budapesten, 25,1 %-a pedig községekben működik. A fővárosban az alapítványok, a községekben pedig az egyesületek száma a magasabb.

(A KSH adataiban szereplő szervezetszámra vonatkozó adat nem teljes körű, tekintettel arra, hogy ez a szám a statisztikai hivatalnak visszaküldött civil és egyéb nonprofit szervezetek által kitöltött éves adatszolgáltatás alapján lett meghatározva. A törvényszékek nyilvántartásában jelenleg több mint 10 ezerrel több működő civil szervezet van bejegyezve a KSH adataihoz képest.)

A nonprofit szervezetek száma, megoszlása és összes bevétele településtípus szerint (2015)
Településtípus Alapítványok Társas nonprofit szervezetek Összesen Összes bevétel,
millió Ft
Megoszlás,
%
Egy szervezetre jutó bevétel,
ezer Ft
száma megoszlása, 
%
száma megoszlása, 
%
száma megoszlása, 
%
Főváros 5 734 27,2 8 673 21,1 14 407 23,2 853 990,5 55,3 59 276
Megyeszékhely 4 649 22,1 8 204 20,0 12 853 20,7 292 762,0 19,0 22 777
Többi város 6 502 30,9 12 817 31,1 19 319 31,0 294 048,9 19,1 15 220
Község 4 159 19,8 11 414 27,8 15 573 25,1 102 588,5 6,6 6 587
Összesen 21 044 100,0 41 108 100,0 62 152 100,0 1 543 389,9 100,0 24 832

A nonprofit szervezetek száma, megoszlása és összes bevétele településtípus szerint (2015)

Szervezeti formák szerint a klasszikus civil szervezetek közé tartoznak a magánalapítványok, illetve az egyesületek, szövetségek; nonprofit vállalkozásoknak nevezzük a nonprofit gazdasági társaságokat, valamint idesoroljuk az előbbiekhez képest elenyésző gazdasági súlyú, a kormányzati, önkormányzati alapítású – jobbára közfeladat ellátására, támogatására szakosodott – közalapítványokat is. A nonprofit szervezetek harmadik csoportját az érdekképviseletek (köztestületek, munkaadói, munkavállalói és szakmai szervezetek) alkotják

A nonprofit szervezetek száma és megoszlása szervezeti jelleg szerint, 2015
Szervezeti jelleg Alapítványok Társas nonprofit szervezetek Összesen
száma megoszlása, % száma megoszlása, % száma megoszlása, %
Klasszikus civil szervezet 19 917 94,6 34 484 83,8 54 401 87,6
Érdekképviselet 3 434 8,4 3 434 5,5
Egyéb nonprofit szervezet 1 127 5,4 3 190 7,8 4 317 6,9
Összesen 21 044 100,0 41 108 100,0 62 152 100,0

A nonprofit szervezetek száma és megoszlása szervezeti jelleg szerint, 2015  

A szektor gazdasági súlya a nemzetgazdaságban

A nonprofit szektor nemzetgazdaságban betöltött szerepéről két mutató alakulásának nyomon követésével kaphatunk képet. A nonprofit szervezetek összes bevételének a teljes GDP-hez viszonyított aránya 1993 és 2015 között harmadával emelkedett, de így sem nem tudja elérni az 5%-ot. Sokkal dinamikusabb fejlődés rajzolódott ki a foglalkoztatásban: háromszorosára nőtt a szektor munkaerőpiaci részesedése.

A nonprofit szektor gazdasági súlya a nemzetgazdaságban (1993=100%)

A klasszikus civil szektor súlya a teljes nonprofit szektoron belül

A klasszikus civil szektor humán erőforrása mind mennyiségben, mind formájában különbözik a szektor többi részétől. A foglalkoztatottak számának általános csökkenése a klasszikus civilek esetében több mint ezer főt jelentett az előző évhez képest, számuk így is mintegy 36 ezer fő. Az alapítványoknak és egyesületeknek önkéntesként segítők száma viszont jelentős (ez adja teljes szektor 95%-át), a megbízási szerződéssel foglalkoztatottaké 7,5 ezer fő. A bevételekből származó részesedést tekintve alulreprezentáltak: a 88%-os arányban jelen lévő civil szervezetek 2015-ben a befolyó összeg mindössze 38%-ával gazdálkodhattak.

A klasszikus civil szervezetek nonprofit szektoron belüli súlyának legfontosabb mutatói, 2015 (A százalékos arányok azt mutatják, hogy a különböző mutatók teljes értékéből (a nonprofit szektor egésze a 100%) mekkora hányad jut együttesen a klasszikus civil szervezetekre.)

A klasszikus civil szektor súlya a teljes nonprofit szektoron belül

A civil szektor éves bevételei 2010 óta növekedésnek indultak, amely 2014-ig kisebb részt a magán-, nagyobbrészt az állami támogatások növekedésének köszönhető. a 2015. évi adatok alapján az állami támogatások 15,4%-os növekedést, a magántámogatások pedig csökkenést mutatnak (4,6%). A civil szektorba áramló állami támogatás mértéke 2010 és 2015 között évi 144 milliárd forintról évi 202 milliárd forintra növekedett, amely 40,3%-os növekedést mutat.

Összességében így elmondható, hogy 2010 óta 40 százalékkal növekedett a nonprofit szektor bevétele, amelyek forrása nagyobb részt állami támogatásokból származtak. Ennek köszönhetően ismét nominálisan nőtt a nonprofit szektor nemzetgazdasági súlya, illetve a foglalkoztatottak aránya is.

Nagy Ervin

Az Oikosz Alapítvány munkacsoportja 

A tanulmányt készítette és cikkbe foglalta az Oikosz Alapítvány civil munkacsoportja és a PolgárPortál szerkesztősége (KSH adatok alapján)

Kapcsolódó anyag:

A civil szervezetek helyzete 1. rész: Negyven százalékkal nőtt a civilek állami támogatása

Hozzászólások

hozzászólás

The following two tabs change content below.
Nagy Ervin filozófus-politológus, a Polgár Portál felelős kiadója, állandó szerzője. Közíróként rendszeresen publikál más blogjain (http://nagyervinfilozofus.blogspot.hu/), az Aracs Délvidéki Közéleti Folyóiratban, illetve a Magyar Hírlapban. Megbízott egyetemi előadó, számos felnőttképzéssel foglalkozó iskola tanára. A liberalizmus illúziói (Attraktor, 2014) és az Omladozó téveszmék (Attraktor 2016) című könyvek szerzője.
Share

Esetleg más?

Integrált műemlékvédelmi rendszert épített ki a kormányzat

Közös örökség – közös felelősség címmel tartottak konferenciát a műemléki világnapon, szerdán a szentendrei Hamvas …

Egy hozzászólás van

  1. Dipl.Ing.Tibor Gutay

    Azokat a civil szervezeteket, amelyek hazuságokat terjesztenek, keményen büntetni kell,sőt betiltani!

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.