2019 május 25., szombat
MTI Fotó: Mohai Balázs

Gágyor Péter: A senkik prím-ásai

Share

„A Föld fog sarkából kidőlni,
a senkik vagyunk és senkik leszünk…”
(enyhén javított Internacionálé)

A senkik a szó szoros értelmében senkik. Nincs rájuk jobb szó. Azért senkik, mert soha senki sem jelölte ki, választotta, bízta meg, nevezte ki őket az önmaguk elképzelt szerepére, küldetésére. Mégis jelen vannak az életünkben, mint megannyi hívatlan messiás.

Önmagukat is képtelenek meghatározni. Itt lófrálnak a zizegő társadalomban, eleinte csodálkoznak azon, hogy senki sem zavarja őket haza. Majd csodálkozva tapasztalják, hogy az emberek toleránsan bizalmat szavaznak nekik, valakinek nézik őket, sőt olykor fél füllel még a véleményüket is meghallják. Hihetetlen önbizalmat csiholó jelenség lehet ez a számukra. Magabiztosan és megszállottan pálcát törnek bármi és bárki fölött, és meg vannak arról győződve, hogy végül is egyedül csak ők mondhatják meg a tuttit. Mondják is rendíthetetlenül „reggel, éjjel meg este” (hozzáfűzném: hogy a délelőttöt, delet és a délutánt sem hagyják ki!) Mondják a különös irreális zsolozsmát Pesten és a brüsszeli LIBE–bizottságban, a médiában, a tüntetésen a szónoklatokban, a villamosmegállókban és a metrón. Rágják a (vad) kendercsepűt.

A senkik látszólag halhatatlanok, s amikor már úgy vélnéd, ennyi volt és az átlátszó önellentmondásaik nyomán leamortizálódtak, majd betemeti őket a múlt pora, egyszerre csak ismét itt kísértenek, és a saját reinkarnációik hőzöngő kórusában rontják a város és tájképeket, de még a prímszámok szigorú logikáját is összezavarnák, ha lehetne. Pattanásos orrú kamaszok és mamahotel- lakó, éretlen felnőttnek látszó jelenségek ordibálnak a pódiumon. Fittyet hánynak arra az (ős-) emberi tapasztalatra, hogy már a törzsi viszonyok között is a vének és nem a lánglelkű kamaszok handabandázása/tanácsa hitelesítette a döntések bölcsességét a törzs túlélésének reményében. Szemükben, ami a múlt, az elavult. Szent meggyőződésük/önhittségük, hogy ők az új idők új rapperjei, tőlük kezdődik el az új időszámítás, lángoló szavaik helyettesítenek minden tudást, tapasztalatot és bölcsességet, mint a sznob nagyképűség a tudást. Mert most is, mint annyiszor „ez a harc lesz a végső”. Dühöng a hozzá-nem-értés elvadult divatja. Van, aki a prímszámokkal ügyetlenkedik, van, aki amatőr filozófusnak (s egyben filantrópnak) képzeli magát és dilettáns rögeszméit jelszavakká tenné. Dühöng a gondolkodás mákonya, az utópia. Nem szégyen ma már halandzsálni sem a Kossuth téren, sem az Európa-parlamentben.

A meg nem gondolt gondolat általában visszaüt. Következményei vannak, s nem csak a nagy forradalomnak becézett puccsoknak, hanem a köztes eseményeknek is. Valamennyien emlékezzünk egy pillanatra vissza a nagy világmegmentő ötletek atyjára, Maóra, a nagy varázslóra. A ma már nevetségesen gyászos ötleteire: a háztáji vasolvasztó kohókra, a kínai verebek felszámolására, a középső birodalom légykapkodásra kényszerített népére és a nagy ötleteket követő éhínségre, a káoszra. Idézzük fel a vörös Mao-könyvecskék mozgalmát, gondoljunk az értelmiségiek szégyenteljes megalázására és részleges kiirtására… és Mao-ce-tungnak is még mennyi ötlete lehetett volna… ha tovább élhetett volna.

A meg nem gondolt gondolat most köztünk is tombolt a látszólag hihetetlenül nagy ellenzéki kudarc nyomán, főleg a választási csataveszteség gyászolói közt. Talán még az sem helyes, ha a választásokkal kapcsolatban és minden hamis csatazaj ellenére választási ütközetet emlegetünk. A választás végül is vita (olykor rögeszme-csere) amit a választók a szavazófülkékben pontoznak, majd eredményt hirdetnek. Tudja ezt, hiszen megtapasztalhatta minden politikus. Azok is, akik méltóságukat otthon feledve a szombati tüntetők közé álltak, kissé félszegen, itt-ott nyilatkozván még saját kárukra is tán, gyakran inkább a talaj felé vetett tekintettel. Hiszen a meg nem gondolt gondolat jegyében, egy olyan tüntetésen vettek részt, amely azt a társadalmi szerkezetet támadta, szidalmazta, amely okkal vagy ok nélkül (oktalanul?) őket is kiemelte a gyalogpolgárok soraiból.

A meggondolatlan gondolat aktivista médiája persze elemében érzi magát, vagy tán sokan közelgő hattyúdaluktól reszketve utolsó szalmaszálak után kutatnak. Harsányan hirdetik, hogy jövő szombaton, megint csak meggondolatlanul folytatjuk a jellegtelen tüntizést és minden résztvevő hozza el magával a vibráló frusztrátorát.

A szerző író, műfordító, színházi rendező

Gágyor Péter

Hozzászólások

hozzászólás

Share

Esetleg más?

Lullázás 29.: Üdítő pillanatok egy (majd) 400 éves korcsmában (Fenékpuszta)

Van abban valami abszurd, hogy Fenékpusztán egy lepusztult kastély és egy római romváros mellett a …

4 hozzászólás

 1. Dávid Szaniszla

  Kerdves Gágyor Pétert! Mindern szavával egyetértek, s jó lenne ezeket a senkiket kiseprüzni az országból. Nincs réjuk szükségünk, sőt egyenesen zavarnak bennünket. Na de azt hiszem a senki az nincs is, s előbb utóbb erre ők is rájönnek. Remélem!!!

 2. Seregesen senkik jönnek (Ady, előkotorta Mahir)

  Minden semmirevalónak
  Gácsnak, svábnak, és zsidónak
  Grádics adatott:
  Itt alant már csak egyedül
  Maradok.

  Sürög a vad, magyar élet,
  Még a némák is beszélnek
  S uccám ellepik,
  S bárki taknyost
  Fölrepít.

  Seregesen senkik jönnek,
  Megrabolnak, elköszönnek,
  Gúnnyal szabadon,
  Mi bennem gyűlt, mindenkié,
  A vagyon.

  Minden szépet, amit hoztam,
  S ami új, nagy átkozottan
  Sok Pazar ige:
  Úri léha nullák raja
  Söpri be.

  Álmagyarok s jöttment népség,
  S címeres ronda cselédség
  S nagyúri nagyok:
  Ez időben, itt, valaki:
  Én vagyok.

  Új igéim tán nem hatnak,
  Rossz frigyesim elhagyhatnak
  S nőhet a fülem,
  De nem lesz itt, soha, semmi,
  Nélkülem.

 3. Seregesen süvöltő

  Seregesen süvöltő senkik jönnek!
  Harsány közhelyekkel, rád köszönnek!
  Hamisságot rossz körömmel vakar.
  De ő, elszántan irányítani akar!
  Küld néked hanta szórólapot!
  Közhelyes butasága felragyog!
  Amit gondol, kívánatos néked
  Fenéket! Guta kerülget téged!
  Feltűnik maga, sötét homályból
  Rejtett, buta magányból,
  Ott volt nekünk, jó helyen,
  E kisszerű, jelentéktelen!
  Ma programját hirdeti meg!
  Még butább: ezt kajáld meg!

  Partok, pártok

  Vízfolyást ölelik a partok
  Vízfejűt szeretik a pártok
  Ott lelnek híveket,
  Akik hazug híreket
  Örömmel kajálják,
  Mint proli a tortát!
  Megeszik a kész eszmét,
  Nem fárasztja saját eszét!
  Nem kell mást, csak helyeselni
  Jó állás jár, ezért neki!

 4. A Remete levele: Gazemberek jubileuma elmaradt!
  Kedves Komám!
  Gondoltad vóna valaha, nem éri meg a „legfejlettebb gazember világuk” a száz esztendőt? Az állam mindig a legnagyobb aljasok kezébe csúszott, no, ebbe látom a „fejlődést”! A veres ostobák uralma után, újra a becsapott észtelen tömeggel megválasztatott reklám váteszek, azt tesznek az országgal, néppel, ami határtalan szégyentelenségük elbír!
  Az pedig sokat elbír! Annyira, hogy a föld nem fogja elbírni őköt! Elpusztul, mértéktelen mohóságuk által. Ha, nem igyekszek meghalni, megérem még azt is! Csak amiatt nem lesz örömöm, hogy velük pusztulnak az éltetők, a kárvallottak, az egész, forgásába beleszédült gazemberek világa! Aminek szolgálatába állították, a maguk teremtette Istent, hogy elviseljék, megbocsátsák az ő gazemberségüket! De a természet, a fizika törvényei erősebbek az ő hazugság teremtette Isten bálványuknál! Az fogja elpusztítani, a világukat! Hidd el próféciám erősebb Nostradamusénál is! A természet törvényei mindenhol, mindenkor érvényesülnek! Legfeljebb a kritikus tömeg összegyűlésére köll várni, mint a víz gyűlik a gát mögött, hogy aztán elsöpörje, elpusztítsa mindet, ami útjába állt!
  Sok, mindenféle emberi aljasságot megtapasztaltam már életembe! Az újjabbaktúl eltátom, a bagólesőmet, mint tanyasi legény a városon, a vásárba! Leplezetlen önzés, mindenen, és mindenkin átgázolás. Az aranyborjút óhajtja mind! Áhítja, mint bolond jány, a férjhözmenést! Testvérén átgázol, kis himi-humi örökségért! Anyját, apját otthonba kűdi, hogy rozzant viskóját eladhassa! Saját kölyök se kell! Az kőtség! Legalább nem öröklik a jellemit! Nem lesz ki nyugdíjat, darab kenyeret, vagy öregotthonba belökje! Majd akkor nyűszit, mint elütött kutya az árokparton! Irgalmat se kapjon többet annál, mint ő adott szülejének! Úgy látom, az emberséghez nyomor kell! A romák a döglött disznó lakomájára, minden telepi testvér hivatalos vót! Náluk kommunizmus vót, pap, meg agitátorok nékül! Álmuk a kollektivitást illetően megvalósulni látszik! A halálba menés „kollektív” lesz! Az élet, e föld nevű sárgolyón, elpusztul miattuk, velük! Úgy jön el, mint riogató Istenük csapása Vóna! Közbe csak a természet súlyt le, a maga törvényivel! Nem bírva el szennyet, levegőben, vízben, és „Azonképpen a földön is”! Megvalósul az akarata imájok szerént!
  No, Isten megáldjon, vagy ez a sok szép pártszervezet! Választást rád bízom, azt tudd a különbség, csak gazemberségük nagyságában van!
  2017. 12. 24. Még mindig itt dekungolok, jó hely az ördög se talál rám, vagy ő is tudja a pokolravalók palotába, bárba, pártirodába, bordélyba keresendők!

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.