2021 szeptember 28., kedd
Forrás: britishecologicalsociety.org

HND: A halál szaga

Share

„A pokolba vezető út is jó szándékkal van kikövezve.” – közmondás

Egy rövid hír jelent meg a Magyar Időkben, majd később más online portálokon is arról a nemrég meggyilkolt és rutinosan feldarabolt olasz lányról, aki minden bizonnyal az Olaszországban egyre erősödő nigériai maffia áldozatává vált. Ilyen hírek olvastán sokan elborzadnak, a vallásosak talán elmormolnak egy halk imát a szerencsétlen, lemészárolt fiatal nő lelkéért, még akkor is, ha a lány életvitelét alapvetően elutasítják, s végül néhányan megdöbbenve konstatálják, hogy Európába – az illegális migráció hozadékaként – megérkezett  a kannibalizmus, amit legtöbbünk egy régmúlt időszak „talán igaz, talán nem” legendakörébe sorol. Egy idő után azonban mindenki elfelejti a történetet, mert másnap újabb és újabb rémes esettel kényszerülünk szembenézni. A következő elemzés csak 18 éven felüli, erős idegekkel rendelkező olvasóknak készült, felvilágosító szándékkal.

Amikor Magyarország és az európai kultúra, életforma megvédése a kérdés – úgy gondolom – lényeges lehet néhány háttér-információval megismerkedni, legalábbis vázlatos képet alkotni azokról az áthidalhatatlannak tűnő különbségekről, melyek az európai és afrikai embereket fundamentálisan elválasztják egymástól. Nem egyes személyekről, hanem tömegjelenségekről írok, mert tömegeket érintő, elképzelhetetlenül nagy horderejű bevándoroltatási szándékról van szó. Ez ma már nem titok, az ENSZ és az EU ehhez kapcsolódó áttelepítési elképzelései alapján. A mítosz „menekült” már nem létezik, e szerveztetek újabban teljesen nyíltan beszélnek az európai népek lecserélési tervéről.

Elöljáróban megemlíteném ismét, hogy pár éve egy afrikai államban élek és több más afrikai országban is jártam, mindig a hétköznapi emberek között mozogva, nem pedig luxus szállók agyonőrzött vendégeként. Túlzás volna azt állítani, hogy utazásaim tizenöt éve alatt megismerhettem egy egész kontinenst, vagy az embereket, de minden bizonnyal segítettek a személyes benyomások, valamint a szorgalmas kutatás, amelyet ezzel a csodálatos és egyben kegyetlen földrésszel kapcsolatban hosszú évek óta folytatok. Az egyik pillanatban még szívet melengetően kedves, nevetős emberek hirtelen életet veszélyeztető, vagy legalábbis bárkit lelkiismeret-furdalás nélkül kirabolni akaró szörnyetegekké tudnak válni és ember legyen a talpán, aki a helyén tudja kezelni az ilyen szituációkat. A blogom elnevezése HeroesNeverDie, azaz, a hősök sosem halnak. Annak dacára, hogy definitív nem tartom magam hősnek, de nő létemre egyedül, valahol Afrikában számos idegeket borzoló kalandot, veszélyes helyzetet éltem túl, mert kíváncsiságom mindig jóval erőteljesebben inspirált, mint bármilyen félelem.

Alapvetésnek tekinthetjük azt a tényt, hogy sem az emberi élet, sem az állatok védelme nem számít Afrikában, mert az emberek csak azt látják, hogy mindegyikből sok van. Ha meghal egy ember, az nem nagy tragédia, hiszen születik helyette öt másik. Amennyiben veszélyeztetett állatokat sok pénzért kilő valaki, vagy az illegális kereskedelemben érdekelt vadorzók találják el, nos, néha lehetnek következményei, mert az érintett országok mindenféle nemzetközi egyezményt aláírtak ugye, de lényegében nem sokan gondolnak igazán a természet jövőjére, függetlenül az egyes kormányok kirakat-deklarációitól. Ami nem létezik a beszédben, az az emberek agyában sincs jelen és ezen a gyarmatosítók nyelvének inkább kevésbé, mint korrekt elsajátítsa sem segített; a nagy tömegek korántsem beszélik tökéletesen az egykori gazdák nyelvét. Sőt! Sok országban ugyan a volt gyarmatosítók nyelve a hivatalos nyelv, ám a lakosság túlnyomó része nem beszéli és nem is érti azt. A több mint kétezer afrikai nyelvről egy előző cikkemben már megemlékeztem, innen idézek egy részletet:

„Ezek a nyelvek általában nem tartalmaznak absztrakt fogalmakat, a feltételes mód, múlt- és jövőidő sem létezik, ahogy az általános erkölcsi elvekre – amelyeket Európában magától értetődőnek tartunk – sincsenek kifejezések, mert ezekre soha nem volt korábban szükség. Egyszerű példákat említve a sok közül: valamit megígérni, az annyit jelent, hogy talán igen, talán nem; a kötelesség fogalma sem körülhatárolható, a zulu nyelvben pl. úgy próbálják interpretálni, hogy „a lábakat megkötözni”; a jövő szó sok nyelvben egyúttal az idő és a tér meghatározása is, ahogy általában érvényes az, hogy ami elmúlt az már nincs, ami a jövőben történik, az még nincs. Irgalom (emberrel és állattal szemben), valamint megbocsájtást jelentő fogalmak sem ismertek. A karbantartás, a jövőre való felkészülés is hiányzik ezekből a nyelvekből és ezáltal a gondolatiságból is. Az egyszerű életben a forró éghajlaton nem kellett felkészülni a télre, s az ipartalanság idején nem volt szükséges rendben tartani pl. az elektromos hálózatot. Több tízezer éves mentális tradíciót nem fog megváltoztatni pár emberöltőnyi gyarmati uralom, vagy az európai jellegű civilizáció befolyása. Félreértés ne essék, itt a képzetlen tömegről van szó és nem a kirívóan magasan kvalifikált személyiségekről, akiket méltán csodálunk. Ugyanúgy nem fog megváltozni az a hirtelen, sokszor követhetetlen ok nélküli brutalitásra való hajlam sem, ami általánosan jellemző az afrikai férfiak jelentős részére, akik sem a nemi erőszakot, sem az elképzelhetetlen kínzásokkal súlyosbított gyilkolást nem tartják bűncselekménynek.”

Teljesen mindegy, hogy keresztény hittérítés, vagy muszlim konvertálás, az ősi afrikai babonák, boszorkányhiedelmek megmaradtak. Ahogy általános afrikai alapvetés a mások, az ellenségnek tekintett törzsek, népfajták mélységes gyűlölete is és ezt a jeles szokást „naiv” Európánk most szorgalmasan importálni igyekszik, miután kontinensünkön évtizedek óta mindent megtettünk a szomszédgyűlölet kordában tartására. Ez még súlyosbodik az arabok és afrikaiak egymás kölcsönös megvetésével. Kedves Olvasó, ugye érzi az ebben rejlő feloldhatatlan konfliktust? Ezen a hozzáálláson nem segített az egyes országok ötven-hatvan éve megszerzett függetlensége sem, sőt inkább rosszabb lett a helyzet, mert bizonyos politikai erők/pártok egyúttal sok esetben az egymással rivalizáló népcsoportok valamelyikét képviselik.

Az egykori gyarmattartók egy része megpróbált európai jellegű társadalmi struktúrát bevezetni, az emberiességet semmibe vevők ellen állami erőszakot alkalmazni a fennhatóságuk alá tartozó területeken, kivéve Belgiumot, amiről korábban már szintén megemlékeztem. Az elmúlt ötven-hatvan év azonban bebizonyította, hogy az európaizálás igyekezete többségében sikertelen volt, tisztelet a néhány kivételnek. A gyarmatosítás egyik legnagyobb hibájának tekinthető tény az egymással ellenséges népek/törzsek egy országba történő mesterséges kényszerítése, amely már akkor is valamiféle utópisztikus egyenlőség és kvázi egymással való kicserélhetőség nevében zajlott, de ugyanilyen fatális hiba európai fejjel gondolkodni az afrikai viszonyok között. A globalizmus hívei most ugyanazt az egzisztenciális tévedést követik el, ám előre kiszámíthatóan sokkal pusztítóbb erejű következményekkel! A globalisták szerint „minden ember egyenlő”, sőt egymással behelyettesíthető, mint például egy meghibásodott fogaskerék a gépezetben, és maximum a bőrszín különbözik, ami definitív nem igaz, hiszen még az egyes afrikai népek között is hatalmas genetikai különbségek tapasztalhatóak.

Igen, mondjuk ki végre: Afrika az egymástól sokszor teljesen eltérő rasszok, emberfajták kontinense!

Az önállóvá vált afrikai országok egy részében, akár még a legfejlettebbnek hitt helyeken is reneszánszukat élik az ősi barbár szokások, így például a kannibalizmus is. Erről beszélni manapság politikailag nem korrekt és minimum rasszistának tekintik azt, aki megemlíti az emberevés archaikus szokását, vagy az exorcizmust, az állítólagosan boszorkányok által megszállt emberek bestiális kínzását, lett légyen az akár a saját gyerekük.

A Legyünk igazi afrikaiak, hódítsuk és leckéztessük meg a világot mottójú mozgalmak legújabb internetes prófétái, akik vagy az általuk gyűlölt fehér ember egyetemein tanulhattak ingyen, például Oroszországban, vagy az USA-ból elsősorban Ghanába települt afro-amerikai, az úgynevezett „kaukázusi fehér faj” ellen uszító rasszista aktivisták mind a tömeges, Európa felé történő elvándorlás, mind a kegyetlen, ősi kultuszok felelevenítésének szószolói, hatalmas közönséggel.

Vedd el, ami a tiéd, jogod van hozzá! – kiáltják az éterbe és ezzel tulajdonképpen jogszerűsítik a másik alapvető afrikai mentalitást, amely konkrétan a kontinensre és nem csak egyes népekre jellemző, jelesül a magántulajdon semmibevételét. Az „ami kell, azt elveszem” elve szintén a törzsi rendszer egalitárius hagyományára vezethető vissza. A tipikus afrikai népesség alapvető tradíciója az alattvalók egyenlősége a nyomorban, kvázi egyfajta kommunalizmusban, az egyenlőbbek, azaz a hierarchia magasabb fokán élők közötti megosztottság pedig rendkívül erőteljes. Nem véletlen, hogy a függetlenség elnyerése utáni, haladónak tekintett afrikai szervezetek igencsak fogékonyak voltak a hidegháború idején a Szovjetunió, Kuba és az NDK ideológiai befolyására, jelenleg pedig a kultúrmarxisták tanaira.

Az élet és a halál kéz a kézben jár Afrikában. A halál szagát érzi az ember, ha kikerül az  újonnan épített, európai stílusú bevásárlócentrumok bűvköréből, amelyeket a feltörekvő fiatal középosztály, az elit és az ott élő külföldiek látogatnak. Egy tipikus afrikai nagyvárost a nyílt szennyvízcsatornák (tele döglött állatok oszladozó maradványaival) és a megszámlálhatatlanul sok piac jellemez, ahova legtöbbször úttalan utakon, szeméthegyek, gödrök és kátyúk kikerülésével jutunk el. Bamakóban, Mali fővárosában éreztem először a halál szagát, holott nem is tudtam kezdetben mi ez az orrfacsaró, a bőr alá is bebújó alattomos bűz. Azt hittem, egy fűszeresstandot látok a piacon és kezdtem volna fotózni, amikor pár marcona, kaftános férfi körülállt és – feltételezhetően – az ott általános bambara nyelven, eléggé barátságtalanul felszólított a fényképezési tilalomra. A vélt fűszerek helyett egészben szárított kisebb testű, szőrös állatok százait építették hegyekbe, a bödönökben látható világosabb színű por pedig csontliszt, míg a fekete szárított vér volt; for sale varázslási célokra. Hogy minek, vagy kinek a csontja-vére volt ott, az örök rejtély marad. De ugyanitt láttam először a beteg, sérült emberek utálkozó és/vagy lenéző elutasítását, a szerencsétlen sorsúak durva megalázását, esetleg tettleges bántalmazását is. Ezt a brutalitást tapasztaltam később Athénban és Thesszalonikiben, ahol egy szervezet nevében megpróbáltam néhány, hiteltelenül „politikai menedékjogért” folyamodó ghanai és nigériai fiatalt a hazatérésre ösztökélni – sikertelenül. A mozgásképtelenek és a szemmel láthatóan betegek, azaz gyengébbek elleni támadások, rablások ma már mindennaposakká váltak Nyugat-Európa utcáin, pár évtizeddel azután, hogy némi enyhülést értünk el az érintettek sorsának megkönnyítésében. Erről persze szintén nem tájékoztat a mainstream média, nyilván nem férne bele a „nemes vadak”,  a „hibátlan természeti népek” (sic!) stilizált, liberálisan hazug képébe.

A második részhez kattintson a következő oldalra, vagy IDE!

Hozzászólások

hozzászólás

Share

Esetleg más?

Kutatók Éjszakája, 2019

Idén, rendhagyó módon, a Kutatók Éjszakáján egy intézmény 3 helyszínét kerestük fel: az Óbudai Egyetem …

26 hozzászólás

 1. “Heroes Never Die”! Komolyan mondom, írom így ismeretlenül, hogy azonnal jöjjön haza és itthon, nyugodt, még békés körülmények között írja meg visszaemlékezéseit. Azt sajnálom, hogy azok nem olvassák el az Ön írásait, akik tehetnének a borzalmak ellen. Vagy nem, mert még tetszik is nekik?!

 2. atörökszultàn

  HND megajàndèkozott bennönket ùjra egy kivàlò ìràssal . Köszönjük! A vilàg leggazdagabb kontinensèt ùra ès vèglegesen kolonializàlni kell . Az afrikaiak remek ès elpusztìthatatlan gènàllomànnyal rendelkeznek , ök lehetnènek a jövö vezetöi , ha elkèpesztö fizikai adottsàgaik megfelelö szellemi ès lelki tulajdonsàgokkal pàrosulnànak. Arra viszont hiàba vàrunk . Az USA-ban , Dèl-ès Közèp-Amerikàban èlö keresztèny afrikai gyökerü emberek többsège ma, csaknem 300 èvvel betelepìtèsük òta sem kèpes beilleszkedni ezekbe a tàrsadalmakba. Vannak tiszteletremèltò közössègeik , föleg keresztèny ràhatàsra , de egèszèben ugyanùgy integràlhatatlanok , mint a muzulmànok. KÖTELEZÖ SZÜLETÈSSZABÀLYOZÀS A KÖVETKEZÖ 300 ÈVRE AZ ÖSSZES AFRIKAINAK ÈS MUZULMÀNNAK.

 3. atörökszultàn

  A gonosz kerti törpe Maas lesz àllìtòlag a külügyminiszter :))) Ezeknek teljesen elment az eszük . A Die Welt kommentàrjai között talàltam ezt a gyöngyszemet . -Ùristen Maas , mint külügyminiszter? Az utcàn làttam egy hajlèktalant ,inkàbb legyen ö. Ezzel az erövel lehetne egy kòbor kutya is , vagy egy postalàda külügyminiszter. Inkàbb legyen a kutya , Putyin nagy kutyabaràt. lol XDDD :)))

 4. Meg kéne próbálni, gondolkodni! Afrikában nappal akkora a hőség, hogy árnyékban, alvással teiik. Este, éjjel, 0, + 10 fok Celsius! Ekkor tűz mellett ugrál, (táncol) hajnalig. Ha próbál földet művelni, víz magának meginni is kevés, igy reménytelen meló! Főzéshez tüzelő a tehén, birkaszar, meg a kecskerágástól elpusztult cserje! Régen is, 8/10 gyereket szültek, felnőtt 1-2! Barom fehér ember ad védőoltást! Így humánus éhenhalás a sorsa! Aztán, ha csoda folytán felnő, ott megélni nem tud, irány észak! Ahol élhető a klíma, van ivóvíz, elképzelhetetlen jólét! Ennyi történik!

  • Nem egészen “csak ennyi történik”. Egy gátlástalan és túlszaporodott népesség akarja az európaiaktól elvenni a saját hazájukat amit ők és apáik, nagyapáik, dédapáik építettek. Nem adjuk, ez a mi hazánk, mi építettük, és nagyon nem érdekel hány fok van Afrikában a házamat, a városomat, a hazámat nem azért örököltem az őseimtől, hogy idegeneké legyen!

 5. Köszönöm,hogy megpróbálja felnyitni az emberek szemét.
  Sajnos,ezt nem a retek klub adja le FŐMŰSORBAN! Szerintem,kötelezni kellene rá az egész ellenzéki (ellenséges) médiát.
  Nekünk,meg marad az ima,és a puskapor szárazon tartása.

 6. HeroesNeverDie

  Köszönöm az eddigi hozzászólásokat! A visszajelzések sokat segíetenek a munkámban 🙂

 7. “De ugyanitt láttam először a beteg, sérült emberek utálkozó és/vagy lenéző elutasítását, a szerencsétlen sorsúak durva megalázását, esetleg tettleges bántalmazását is” Nézz körül bármelyik úgynevezett civilizált országban. Ültess ki egy átlagtól eltérő embert egy padra és figyeld a reakciókat, utálkozók, lenézők lesznek, és megalázóak is. Ehhez egyáltalán nem kell külföldre, mi több másik kontinensre menned. Ha ezt ott láttad először, nem tudom hol éltél előtte! A magam részéről érdekes, bár erősen szenzációhajhász írásnak tartom ezt a cikket. Bocs HND, bár én Európában élek, és Európán kívül csak néhány ázsiai országban jártam, egyáltalán nem látom sötéten a világot. Európa egy olyan országában élek, ahol remekül megfér egymás mellett a fehér a fekete és a sárga, na meg a klassz indiai séfek is. Nem érzem félelmetesnek, ha sötétedés után az utcán van dolgom, és azt sem, ha összefutok az egyik sötét bőrű szomszéddal, aki udvarias, előzékeny, előre köszön, és csudaklasszul neveli a gyerekeit, mind a négyet (csodálom őket érte, mert én néha a kettővel is nehezen bírok). Megbirkózom a kínai ügyfelekkel, akikkel nagyon nehéz dűlőre jutni, de végtelenül udvariasak és nem utolsó sorban hatalmas összegeket fektetnek be Európa minden országában.

  • Magdi! Majd ha jól megb.nak a színesek, mert kangörcsük van (akkor 10-90 évig mindegy nekik) utána írjál róla nekünk, kíváncsian várjuk.

 8. A nyelvi primitivség valójában a gondolkodás primitivségét is jelzi. A feketék önállóan ma még mindig tözsekben élnének. (Az ottani országok mesterségesen rájuk erőszakolt dolgok.) Ráadásul kőkorszaki körülmények között. Nem képesek arra még mentálisan, hogy ezen felülemelkedjenek, és akár tetszik, akár nem ez genetikai adottság.

 9. Arról is mélyen hallgatnak, sőt a megerőszakolás tényénél is jobban titkolják, hogy az erőszak hány európai áldozatnál okozott nemi betegséget, AIDS-t és más nyavalyát. A tömeges bevándorlás egyéb egészségügyi hatásairól, a behurcolt betegségekről is nagyon mélyen hallgat a sajtó!
  Követeljük az egészségügyi kockázatok teljes feltárását!!

 10. atörökszultàn

  Kedves HND! A magdifèlèk szànalmas , tudatlan ès együgyü hozzàszòlàsait olvasva azon tünödöm, itt külhonban èvtizedek òta mièrt kizàròlag erdèlyi , felvidèki magyar baràtaim vannak. Megvan. Mert ezeknek a szerencsètleneknek nem hogy magyar , semmifèle identitàsuk nincsen, mucsugaröcsögèröl kiperdülve Londonba , Berlinbe vagy a többi kloàkàba , a magyar emberek zsìrjàn szerzett vègzettsèggel , ülve egy multicèg vagy egy bank irodàjàban, sajàt jòszerencsèjèt összezagyvàlva az adott vilàghelyzettel ès a teljes önfeladàsra mindig kèszen zabàljàk a köztudomàsùlag romlott, büdös indiai rizses hùst. Ezek azok az enyedy ildikòk , meg hasonlò bolsevikok , akik miutàn a hazàjuk kistafìrungozta öket , ugyanezt a hazàt a következö pillanatban a nagy nèger ès muzulmàn ès buzeràns kulturmarxista intenacionàlè jegyèben gàtlàstalanul leköpik ès gyalàzzàk. Ezt az àllapotot nevezik kultùrsokknak . No persze , aki a falusi presszòn meg a kocsmàn kìvül nemigen làtott màst , egyszer volt szüreti bàlban a szomszèd faluban , annak a raffinàlt nyugati kultivàltsàg könnyen elveszi az eszèt . Ezekkel az ùjmagyar volt pàrtàllami kipucolkodott tudatlan alakokkal van tele a nyugat. Felelössègük Magyarorszàg felè nulla. Hitük , hazàjuk nincsen. A tesco-ban làtott egy leàrazott bakancsot a gyereknek. A faluban nem volt tenger. Jè , egy jòkèpü nèger. Vacsoràra veszek dönert. A karrierem most a legfontosabb.

 11. atörökszultàn

  Ezek azok a magdikàk , akik mìg kènyelmes addig magyarok csak ,tele pofàval magyar Nobel-dìjasoznak , meg Bartòk Bèlàznak , meg Màrai Sàndoroznak , amikor a magyarsàg megèrtèsèröl , megvèdèsèröl , helyèröl a vilàgban van szò az elsö muzulmàn , nèger melletük ülö gazembernek lefeküdnek ès hirtelen megèrtö muzulmànnà, nègerrè ès buzerànssà vàlnak ès megtagadjàk a magyarokat. Internacionalista bohòc bolsevikok.

 12. HeroesNeverDie

  @Magdi

  Kedves Hölgyem,
  az Ön hozzászólását is köszönöm. Talán elkerülte figyelmét ez a mondatom: “Nem egyes személyekről, hanem tömegjelenségekről írok, mert tömegeket érintő, elképzelhetetlenül nagy horderejű bevándoroltatási szándékról van szó.”

  Miután 26 éven keresztül megismetem a németországi nagyvárosok, anno még teljesen relaxált multi-kulti életét és a mostanra gyökeresen megváltozott helyzetröl ott élö barátaim informálnak, bevallom, naponta gyújtok – hálám jeléül – egy gyertyát, hogy még idöben távoztam onnét. Jelenlegi lakhelyemen sokkal több lehet a mindenféle árnyalatú ember, mint az Ön közvetlen környezetében és én igazodok az itteni társadalom elvárásaihoz, s nem attól követelem meg a hozzám való alkalmazkodást 🙂 Megjegyzem, egy jól funkcionáló multietnikus, multi-vallású ország kizárólag kemény kézzel kormányozható, különben naponta harcolnának egymással az egyes csoportok. Ezt Ön minden bizonnyal “diktatúrának” nevezi, az érintettek inkább demokratikus rendnek.

  Egyszer fogok irni egy cikket a kultúrmarxizmusról is, ami a lényegre redukálva annyit jelent (amit Ön is felsorolt), hogy a saját szükebb környezetében megismert emberek karaktere alapján következtet valaki egy egész népességre. Szimplán: a zöldséges egy jófej török muszlim, tehát minden török és/vagy minden muszlim “jófej” 😀

  Megnyugtatom, se fiatal korom Budapestjén, se Münchenben, se Frankfurtban nem találkoztam sérült, beteg emberek elleni brutális támadásokkal, ami nem csak afrikai országokban, hanem manapság Európában is epidemikusan elterjedt jelenség.

  “Hatásvadászó”? 😀 Minden bizonnyal, amennyiben tények, megtörtént események tárgyilagos felsorolása a hatás vadászgatását jelenti – Ön szerint.

  Minden jót, üdv.: HND

  • Bravó HND!

  • HDN!
   Sajnos Európában is kemény kirekesztés volt egykor. Sőt még a múlt században is elkergették a sánta koldust, és a vak sem számított nagy részvétre. A középkorban egyenesen kivetették, ördög megszállta, vagy Isten büntette személynek nézték a nyomorékokat. A középkorban amikor egy hóhér a kinzókamrában megnyomorított embereket egyben stigmatizálta is őket. Afrikában még az európai középkort sem elérő primitivitás van, nem csodálható, hogy ott a testi hibásokat megölik, stb,

  • Marta Karacsony

   Irjon minél többet és minél előbb, kedves HND! Üdv.

 13. idióta!!!! van magának nőrokona??

 14. Tanácstalanul azon gondolkodom valyon mi célja lehet az egyik legjobb fél milliardos piac szétzüllesztésének, s hogy képzelik a felülkerekedő mozlimok, primitivek megállítását, hová vezet ez s akik kitalálják azok hogy akarják felélni ördögi munkájuk fizetséget az okozott káoszban?!

 15. Tisztelt HND! Megèrtem teljesen az Ön tapasztalatait is , amely èlete során felhalmozódott. De lenne egy kèrdèsem: mi a vèlemènye a nèmet ès osztrák boltokban kiposztolt 90′ èvekben megjelent Magyar ne lopj feliratokról. Vagy mostanában a szètlopott EU-s pènzekből. Azèrt mert a magyar lelemènyesebb, különb? Èn elèg sokat utaztam, igen èltem afrikában is, ès tudom mi a kiterjesztett család mikor mindenkiről gondoskodik, nevel,valamint az ott tapasztalt gondoskodás az idősekről. Amiről ön ír sajnos globális mèretű. Ugyanez a generáció most táskát ès telefont lop angliában, iszik es drogozik. Ha pedig az ember hozzájuk szól egyből verekednek. Találkoztam 18-20 èves nèmetekkel akik a repülön tajtrèszegen ordibált az utaskisèrővel mert az nem hozott neki több italt, holott már berúgva szállt fel Dubaiban. Ez sajnos a mèdia, a zenèszek, celebek által generált undorító ès valótlan èletstílus, melyet, mint divat felvettek. Barbárság, igen sok afrikai aki Libiábol , kongobol elszökik rabszolgaságból ès európába èrkezve azt hiszi tènyleg jackpotra lelt, de sajnos Ők a 10 èvvel ezelőtti sorozatokban ezt látták európáról, amerikáról, hogy mindenki gazdag, ès egyszerűbb èlni.
  Emlèkezzen vissza kèrem a pampák királyára, mindenki azt hitte akkoriban Brazilia dúsgazdag ország tele milliomossal, luxus… Rio-i olimpia helyrerázta a turistákat ott is. Lopások, káosz, eltűnt milliárdok, ghettónegyedek…..Szoval sajnos elèg sok múlik azon is mi mit kommunikálunk ki kifelè magunkról, ès sokadszorra is felhoznám a mèdia felelőssègèt.

  • HeroesNeverDie

   Kedves Edgar,

   valóban igazat adok Önnek és véleményével nagyrészt egyet értek. A témában már több cikket jelentettem meg és még többet szándékozok megírni. Most is készül egy, ami kvázi ennek a folytatása, de másmilyen, pozitívabb aspektusból. Az archivumomban pl. a 4. oldalon található egy sorozatom Afrikáról http://polgarportal.hu/author/heroesneverdie/

   A “magyar ne lopj!” feliratok azt hiszem csak Ausztriában kerültek bevetésre és a “lopási tendenciáról” a legutolsó, a kommunizmus vadhajtásairól szóló cikkemben tértem ki részletesebben.

   Az EU támogatás lenyúlásáról nincsenek információim, mert nem is lehetnek, hiszen azok MINDEN egyes tételét árgus szemekkel figyelik a pénzadók. Pontosan ezért tartom a -még mindig- túlnyomó többségben “liberálisnak” nevezett sajtó félrevezetését riasztónak, hiszen pontosan tudják, hogy EU pénzek eltulajdonítása gyakorlatilag nem lehetséges. Amennyiben az lenne, akkor nem tudom miért is tartunk el 35 ezer túlfizetett EU-bürokratát? Szimpla propaganda, a rosszabbik fajtából.

   Üdvzöli, HND

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.