2018 március 23., péntek
Ifj. Lomnici Zoltán és Csizmadia László, a CÖF szóvivői
Ifj. Lomnici Zoltán és Csizmadia László, a CÖF szóvivői

Kétnapos szimpóziumot tart a CÖF-CÖKA “a népfelség tudományáról” Budapesten

Share

Kétnapos nemzetközi szimpóziumot tart a Civil Összefogás Fórum (CÖF) – Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖKA) a civilitikáról, “a népfelség tudományáról” Budapesten.

Bencze Izabella CÖF-alapító, CÖF-CÖKA-kurátor a csütörtökön kezdődő esemény sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott, hogy a Civilek a nemzetállamokért – Az európai civil együttműködés alapjai című rendezvénnyel új ajtókat akarnak nyitni Európának. Pénteken zárónyilatkozatot szeretnének elfogadni, az elhangzott előadásokról pedig könyvet terveznek megjelentetni – közölte.

Ifj. Lomnici Zoltán CÖF-szóvivő, a CÖKA közjogi kabinetjének vezetője azt mondta, remélik, a konferencia megteremti az alapját annak, hogy jövő tavasszal létrehozhassák az Európai Civil Együttműködési Tanácsot, amely meggyőződésük szerint az Európai Unió (EU) javát szolgálja majd. A cél a nemzetállamban gondolkodó civilek összefogása, a közös akaratok koordinálása.

A CÖF egyik korábbi kezdeményezése, a Civil Együttműködési Tanács azt a célt tűzte ki, hogy összefogja a külhoni magyar közösségeket. A szervezet az elmúlt években sok értékes eredményt tudott felmutatni Lomnici Zoltán szerint, ezért Csizmadia László elnök elhatározta, hogy kiszélesíti az együttműködést. Ifj. Lomnici Zoltán hangsúlyozta: látják azokat a válságjeleket, amelyek az elmúlt időszakban jellemezték az EU-t. Ide sorolta Nagy-Britannia kiválását, az euróövezeti válságot, valamint “az újkori bevándorlásról meghozott hibás döntések sorozatát”. Az unió bebizonyította, hogy nem tudja megfelelően kezelni a problémákat – tette hozzá az alkotmányjogász.

Azt mondta, kettős mérce érvényesül az EU-ban: a nemzetállami civilek akarata egyre kevésbé érvényesül, helyette részben külföldi érdekszövetségek, spekulánsok vették át a hatalmat. A CÖF-CÖKA szerint a folyamat visszafordítható, de ehhez összefogás kell. Kitért arra: az unió alapítói olyan szervezetet kívántak létrehozni, amelyben konszenzussal határoznak a tagállamok, az utóbbi időben azonban megváltozott a döntéshozatali mechanizmus, nőtt a demokráciadeficit. Amit az Európai Bizottság kigondol, az rákényszeríthető a többi tagállamra, elsősorban a visegrádi négyekre (Magyarország, Csehország, Lengyelország, Szlovákia) – közölte.

Megjegyezte, a civil párbeszéddel kapcsolatban rengeteg hiányosságot tapasztalnak; rendszeresen megkeresik az Európai Parlament petíciós bizottságát. Úgy ítélik meg, hogy “a huszonnegyedik órában vagyunk”, az EU politikai és gazdasági értelemben egyaránt kiszolgáltatott külföldi köröknek, valamint kezdi elveszíteni a világpolitika porondján kivívott helyzetét. Ezért össze kell fogni – ismételte meg.

Ifj. Lomnici Zoltán megköszönte a Gazeta Polska lengyel lap köré szerveződött klubok áldozatos munkáját és barátságát. Pawel Piekarczyk, a lap szerkesztője kijelentette, hogy egész Európa szuverén nemzetekből, elsősorban nemzetállamokból áll. Hozzátette, most azért gyűltek össze, hogy kiépítsenek egy civil együttműködést. Megjegyezte: jó észben tartani a régi igazságot, amely szerint a polgár nem létezik az állam nélkül. Polgárnak lenni nemcsak jogokat, hanem kötelezettségeket is jelent.

A Gazeta Polska körüli kezdeményezések egy régi lengyel hagyományt erősítenek: a polgárok élni akarnak azon jogukkal, hogy tegyenek a nemzetükért – ismertette. Pawel Piekarczyk kiemelte: az ezeréves együttműködés a magyarokkal azt bizonyítja, hogy lehet békében létezni. Nemcsak az észszerűség és a szükségszerűség indokolja, hogy a két nemzetállamnak kooperálnia kell, hanem a történelmi hagyomány is – tette hozzá.

MTI

Hozzászólások

hozzászólás

Share

Esetleg más?

A március 15-re szervezett Békemenet a haza pártján áll

A haza, illetve a nemzeti függetlenség melletti kiállás a Civil Összefogás Fórum (CÖF) által március …

Egy hozzászólás van

 1. göre gábor biró úr

  Munkás osztályismétlésre utasítva

  „a „szocializmus vezérei” aljas talpnyaló módon alkalmazkodtak nemcsak „saját” nemzeti burzsoáziájukhoz,(Lenin) hanem (maguk váltak azzá 1989-be állam a társadalom terméke bizonyos fejlettségi fokon: annak bevallása, hogy ez a társadalom megoldhatatlan ellentmondásba bonyolódott önmagával, kibékíthetetlen ellentétekre hasadt, amelyeknek leküzdésére képtelen. Hogy azonban ezek az ellentétek, az ellentétes érdekű osztályok ne semmisítsék meg egymást, („Tetszettek volna forradalmat csinálni” Antall miniszterelnök). és a társadalmat meddő küzdelemben, olyan hatalom vált szükségessé, amely látszólag a társadalom fölött áll, az összeütközést tompítja és a „rend” korlátain belül tartja: és ez a hatalom, amely a társadalomból keletkezett, de fölébe helyezkedett, és mindjobban elidegenedik tőle: az állam. A kispolgári demokrácia sohasem képes megérteni, hogy az állam egy meghatározott osztály uralmi szerve, amely osztályt nem lehet kibékíteni ellenlábasával.
  Az állam második jellegzetessége olyan közhatalom létesítése, amely már nem esik egybe, az önmagát fegyveres hatalomként megszervező lakossággal. Kialakul az állam, külön hatalom jön létre, a felfegyverzett emberek külön alakulatai: és minden forradalom, amikor szétrombolja az államgépezetet, szemléltetően megmutatja, miképpen igyekszik az uralkodó osztály felújítani a felfegyverzett emberek Őt szolgáló külön alakulatait, miképpen törekszik az elnyomó osztály, hasonló, új szervezetet létrehozni, amely alkalmas arra, hogy a kizsákmányolókat szolgálja.(Munkásőrség, polgárőrség)
  A vagyon mindenhatósága azért biztosítottabb a demokratikus köztársaságban, mert nem függ a politikai gépezet egyes hibáitól, a kapitalizmus rossz politikai burkától. Ezt a hatalmat a burzsoá demokratikus köztársaságban a személyeknek, intézményeknek, pártoknak, semmiféle változása sem ingatja meg. Az olyanfajta kispolgári demokraták, mint a mi mensevikjeink (ma FIDESZ-eseink) maguk is azt a hamis nézetet vallják és a néppel is, elhitetik, hogy az általános választójoga „mai államban” valóban ki tudja fejezni a dolgozók többségének akaratát, és biztosítani tudja ennek az akaratnak megvalósítását. Naiv, és gyermeki álom az is, hogy a burzsoázia meghajlik a szavazócédulák tömege előtt, amikor osztályuralma fenntartásáról van szó. A demokrácia frázisa csak addig kell a burzsoáziának, amíg az, az ő melle előtt pajzs” Magyar Lajos 1919.
  Néhány esztendőnként egyszer eldönteni, hogy a parlamentben az uralkodó osztály melyik tagja fogja a népet elnyomni, eltiporni — ez a burzsoá parlamentarizmus valódi lényege, nemcsak az alkotmányos monarchiákban, hanem a legdemokratikusabb köztársaságokban is. Forradalmi-demokratikus frázisok a falusi Jánosok félrevezetésére, és bürokratikus huzavona a kapitalisták kielégítésére, ez a lényege a becsületes koalíciónak. Lenin
  „a respublikák eddigi próbái—pedig semmi egyéb, mint egyedül intelligentia híja miatt — mindig sikertelenek valának, és még nem hangzott elég erősen, hogy iszonyú hazugság!” Széchenyi István 1831.-ben!
  „a felnőtt férfiak általános választójoga ma népszerű vesszőparipa, amely gyakorlatilag nem oszt, nem szoroz, viszont kielégíti a legenergikusabb, de legkevesebb gyakorlati érzékkel rendelkező néprétegeket” Oven 1902.
  „a nácizmus jellegzetes példa az olyan politikai mozgalomra, amelyben alapvető ellentmondás volt a mozgalom (kispolgári) osztálybázisa, valamint (a (Ma a nemzetközi) nagytőke érdekeit szolgáló) programja és tevékenysége között” Jerzy J. Wiatr: A politikai viszonyok szociológiája Kossuth Könyv Kiad.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.