2021 április 16., péntek

Ködszurkáló: Hét perc

Share

Ellenség ha elődbe áll,
hét legyen, kit előtalál.
Egy, ki kezdi szabad napját,
egy, ki végzi szolgálatját,
egy, ki népet ingyen oktat,
egy, kit úszni vízbe dobtak,
egy, ki magva erdőségnek,
egy, kit őse bőgve védett,
csellel, gánccsal mind nem elég, –
a hetedik te magad légy!’

J.A.

Nagy találgatások közepette feszülten várja a világ, mi lesz Brüsszelben szeptember 11-én. Mit fog mondani abban a 7 percben minden magyarok rebellis miniszterelnöke, drminiszterelnökúr?

Mert hogy 7 azaz hét percet kapott kifejteni álláspontját Sargentini asszony jelentésére. 7 percre kurtították a szokásos húsz percnyi időt.

Napnál világosabb, miért: félnek, reszketni méltóztatnak, mert tudják, hogy Orbán szava veszélyes fegyver.

Sőt, ő maga a veszély Brüsszel uraira, mert hihetetlen, de világos nyelven képes szólni a brüsszeli pc. nyelvzavarban, szabatosan, „pontosan szépen, ahogy a csillag megy az égen”, és nem átall ismét odamenni, kiállni az elveiért, országáért, népéért, mi több, egész Európáért.

7 percet kapott minderre nagy kegyesen.

Idézzük fel, volt már ilyen! 1989-ben a Hősök terén is 7 perce volt annak az ismeretlen fiatalembernek. De ez a 7 perc elég volt, hogy megtanuljuk a nevét, hogy történelmet írjon, és haza küldje Magyarországról a szovjet megszállókat. Lám, mi mindenre elég 7 perc!

Most is 7 perce lesz. Ismétli magát a történelem?)

Valószínű, hogy csak véletlen ez a pont 7 perc. Brüsszel fura urai nyilván nem gondoltak bele, hogy a 7 mágikus, bűvös, misztikus szám, s az is biztos, hogy fogalmuk sincs, mit jelent a 7-es szám a magyar történelemben és kultúrtörténetben.

Segítünk. Rövid történelmi lecke Sargentini asszonynakAz ősmagyaroknak 7 törzse, ezeknek 7 vezére volt, s a 7 vezér, úgy mint a legidősebb Álmos, aztán Előd, Ond, Kond, Tas, Huba, Töhötöm, valaha, több mint kétezer évvel ezelőtt, amikor visszaindultak megkeresni az ó hazát, hűségesküjüket Álmoshoz vérszerződéssel pecsételték meg, melynek szövege valahogy így hangzott:

” Ameddig életünk tart, sőt utódaink életében is, mindig Álmos vezér utóda lesz a vezérünk. Ami jószágot közösen szerzünk, mindenkinek része legyen abban. Ha valaki Álmos vezérhez hűtlen lenne, annak vére hulljon. Aki az utódok közülVérszerződést megszegné, azt örök átok sújtsa!”

Nem szegték meg. Álmos fia Árpád visszavezette a magyarokat a Kárpát-medencébe…

Mindez mélyen ott van a magyarok kollektív tudatában, mert már, ó borzalom, mindezt az alsó tagozatában tanulják a magyar gyerekek, mi több, ellátogathatnak Ópusztaszerre megnézni Feszty Árpád körképét a magyarok bejöveteléről.Majd a 7-es szám misztikája folytatódik népmeséinkben, melyeket szintén tanítanak Orbán borzalmas iskoláiban! Ezekben a népmesékben alapszám a 7, rendre feltűnik a rettentő, többnyire 7fejű sárkány, aki tulajdonképpen nem más, mint belső korlátaink, félelmeink, akadályaink kivetítődése, s akit mindenáron le kell győznünk, de csakis a 7hétmérföldes csizmában heted7 országot bejárva sikerülhet, s közben még ki kell állni a 7próbát is, s ha kell, 7lakat alatt őrizni a 7pecsétes titkot…

A magyar kisgyerekek, hálistennek ezen nőnek fel, nem a genderen, a népmesékben a legkiseb fiú, a táltos-árgyélus még maga a rettengthetetlen hős, aki harcol, küzd, és mindig legyőzi a 7fejű sárkányt, majd jutalmul megülheti 7országra szóló lakodalmát az elnyert királylánnyal.

Ha 7 perce van, akkor is legyőzi a 7fejű sárkányt, tetszik érteni, Sargentini asszony?

És tetszik tudni, hol mondta el a fiatal Orbán Viktor világa szóló 7perces beszédét 1989-ben? A Hősök terén, a 7vezér lovasszobránál, mely 7 szobrász együttes alkotása, (Zala György hat másik szobrásszal együtt készítette a Milleneumi emlékművet)

Isten óvja magukat ott Brüsszelen ettől a 7 perctől… mert hogy a magyarok Istene is a HETEDIK mennyországban lakik…

Hozzászólások

hozzászólás

The following two tabs change content below.

Ködszurkáló

Legfrissebb bejegyzések Ködszurkáló (összes bejegyzés)

Share

Esetleg más?

Kutatók Éjszakája, 2019

Idén, rendhagyó módon, a Kutatók Éjszakáján egy intézmény 3 helyszínét kerestük fel: az Óbudai Egyetem …

5 hozzászólás

 1. Dékány Ilona

  Kedves Ervin ! Ezt a patinás összefoglalót lefordítva el kellene juttatni minden EU-s képviselőnek 11-re !!!
  Megerősíteni a Miniszterelnök Úr szavait !—Persze nem féltem Őt !—- De az írás “beszél” —mondja a szólás-mondás , miközben a szó elszáll . Főleg , ha süket fülekre talál !!!!

  • Önismereti tanfolyam gyakorló ostobáknak

   Az ostobaság gyógyíthatatlan fogyatkozás, mert a tudatlan nem ismeri magát, s így nem is igyekszik segíteni a hiányon. Némelyek bölcsek lennének, ha nem hinnék, hogy azok.
   az ostobák mindig merészek. Együgyűségük nem engedi meg, hogy előre gondoskodjanak kibúvókról, és utóbb tudatában legyenek kudarcuknak.
   Minden ostoba meggyőződéses, és minden meggyőződéses ostoba! (PÁRTOK VIDÉKE!)
   Gyakori megbocsájtás az ostobát gazfickóvá teszi.

   E) Ne terheld magad ostobákkal. Aki nem ismeri fel Őket, vagy noha felismeri, nem tartja távol magától, maga is az.
   A sors ostobává teszi azt, akit el akar pusztítani.
   Az okos százfélét gondol, az ostoba csak egyet.
   Ostoba ember hallgasson, ez a bölcsessége. (Az ostobaság egyetlen takarója a nyelv, minek azt mozgatni? —Mikszáth Kálmán!/Tallerandt biboros nyomán!)
   A makacs és tüzes vélemény az ostobaság legbiztosabb jele.
   Vannak szép köntösbe bújtatott ostobaságok, mint ahogy vannak jól öltözött ostobák.
   A világon kétféleképpen lehet felülemelkedni: a magunk igyekezetével, vagy mások ostobasága által.
   Ostobaság a gyávaság ruhája. Az eredmény az ostobák tanítója!
   Ostoba ember szemrehányására jól ügyelj: királyi kitüntetéssel ér fel az!
   Jó, ha gyönge erőt bajban más izma pótol,/ de még segíteni sem tud az ostoba.
   Aki ostobának született annak ostobán kell meghalnia.
   Az önkény, mint a tapasztalás bizonyítja, rendszerint karöltve jár az ostobasággal.(Ma is mindennapos tapasztalat!) — írta 1858. ban Széchenyi, meg is ölték érte!
   „Mindennemű szellemi elsőbbség olyan tulajdonság, ami nagyon elszigetel: futnak tőle és gyűlölik, és ehhez ürügyül mindenféle hibát költenek tulajdonosa ellen.
   „Ritka kivételek leszámításával a világon csak magány és aljasság között lehet választani” Nietzsche.
   Nagyot hibáz, ki jóra inti az ostobát. (ezt gyakran elkövettem! Sajnos)
   Az Úristen sem gyógyított meg egyetlen ostobát sem, mert az (nem tudván „fogyatékáról”) nem is kérte!
   Tanuljuk meg eltűrni az ostobákat. A bölcsek mindig türelmetlenek, mert a tudás gyarapítása egyben a türelmetlenség gyarapítása, s a sok tudás sok igényt jelent. A legjobb életszabály Epiktétosz szerint a tűrés, ebben áll szerinte a bölcsesség fele. Minden fajtájú butaság elviseléséhez azonban tömérdek türelem kell. Sokszor azoktól nyeljük le a legtöbbet, akiktől függünk, mert a szolgálat önmagunk legyőzésével jár. A tűrésből fakad a megbecsülhetetlen belső béke, ez pedig a földi üdvösség. Akinek lelkülete nem alkalmas a tűrésre, húzódjék vissza önmagába, ha ugyan önmagát képes elviselni.

 2. Benkő Benedek

  Csak egy pici tévedés, a “több, mint kétezer évvel ezelőtt” jobb az ezer… a többi tökéletes!

 3. Mit hadoválsz össze?

  A Szent István szobor leleplezése
  /függelék/

  Szent István király felrúgta, sárba taposta hatalmának erkölcsi alapját: a vérszerződés illetékes pontjait is. Az uralom alapja a vérszerződés első szakasza szerint:
  -„ameddig életünk tart, sőt utódaink életének fogytáig mindig Álmos vezér ivadéka lesz a vezérünk.”
  Második szakasz:
  -„ami jószágot közösen szerzünk, mindenkinek része legyen abban”
  /márpedig az országot közösen szerezték!/
  Harmadik szakasz:
  -„azok a fejedelmi személyek, akik szabad akaratukból Álmost vezérnek választották, soha a vezér tanácsából ki
  ne, maradjanak”
  / nem maradtak ki, legyilkolták őket!/
  Negyedik szakasz:
  -„ha valaki az utódok közül, a vezér személyéhez hűtlen lenne, és viszályt keltene, a vezér és rokonai között,
  anak úgy hulljon vére, ahogy a miénk hullott, amikor Álmossal vérszerződést kötöttünk”
  Ötödik szakasz:
  -„ha valaki az utódok közül a vérszerződést megszegné, azt örök átok sújtsa”
  Nem ők voltak /lettek/ a vezérhez hűtlenek, hanem az, ő hozzájuk! A szerződést szegő is a magát királlyá tevő fejedelem! Aki nem tartott a pogány Istenektől, és nem fogott rajta a pogány átok! Mint tudjuk, István Álmos ivadéka helyett / az apja, Géza által meggyilkoltatott testvérbáty, Mihály fiai helyett / a nápolyi
  Orseoló Pétert nevezi ki utódjául, s koronáztatja királlyá a bajor Gizella által.

  Valóban Magyarország?

  Született egy ország, melynek uralkodó osztálya (idegen lévén) mindig a nép ellen, és saját önzése szerint élt! Akik soha nem átallottak idegen hatalomra támaszkodni, azt kiszolgálni saját uralmi helyzetük fenntartása érdekében.
  1956 4000 páncélos hívása, lóháton, lánc ingben helyett, lánctalpon! Hitler Oroszországot, Hruscsov/Kádár Magyarországot támadta + ennyivel!
  „István, a Szent, volt az első, csaknem tudatos szemétszállítónk, ez a kegyes király, kinek kóbor lovag-szállítmányairól talán csak a liberális angol premier tudhatna méltón megemlékezni.” Ady:
  A király „kereszténység felvétele” projekt a lakosság 1/3 kiirtásába kerül! Tatárjárás: ½, Törökdúlás 4/5 népesség pusztulással járt! Ki a magyar? A kettőskereszt nevű?

 4. Orr Bán

  Az öntelt, büszke majom.
  Tetszik magának nagyon!
  Számára szent, és igaz!
  Maga szarta spanyol viasz!
  Ragaszt jövőt a mához,
  Adófizetőt hatalmához!
  Új ostoba szavazókat,
  Aki hatalomhoz juttat!
  A jövőd romák kezében,
  Mint lompos vesszejében!
  Fuss, előbb Caunál idejében.
  Leszedik a helikoptered.
  Ha farkad örömmel vered!
  Ha nem pucolsz, elpucolnak!
  Új zsidók meg puccsolnak!
  Jön “a megmentés tanácsa”!
  Húzz el, időben a picsába!
  2019. 02. 11.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.