2021 január 25., hétfő

A kör lassan bezárul – gondolatok 500 év után

Share

Nem vagyok optimista, és nem hiszek senkinek, aki azt mondja, hogy a mai európai folyamatokat még vissza lehet fordítani. Egy olyan istentelen lejtmenetben vagyunk, amelynek gyorsulása így, megállíthatatlan. Egy folyamat vége ez, amely folyamat évszázadok óta tart, és a jelen idő mintegy végkifejlete mindannak, ami az 1500-as évek végén indult el. A folyamat kezdetét ma ünnepli a protestáns világ, mert azt úgy hívják, hogy reformáció, amely egyben a romboló liberalizmus fogantatását is jelentette. Ez 1789-ben meg is született. Az első konkrét lépcsőfok volt tehát a reformáció mai világunk romlása, végső pusztulásunk felé az újkori történelemben. Alapjául az emberi kapzsiság, az esküszegés szolgált, s célja a rend és a törvény megváltoztatásának erőszakos és alattomos, gyilkos és embertelen módja, szellemiségében pedig mérgező kevercse az ószövetségi szemet-szemért, és az újszövetségi szeretet alapú logika összességének. Lelki, hitbéli és szellemi káosz, amely a politikai és egyházi hatalom, a kiforgatott és megsemmisített jog, a nemzetárulások és az erkölcstelen üzleti világ házasságából született, elhagyva a krisztusi egyház alapvetéseit, lényegét és értelmét: a szentségeket, az Eucharisztiát, tagadva Máriát – a Magyarok Nagyasszonyát -, és végiggyilkolva Európában a katolikusságot.

Amikor a Krisztus alapította Egyházat az új eszme megpróbálta tűzzel-vassal „modernizálni”, akkor a katolikus szellemiség a maga eszközeit használva tehetetlennek bizonyult, s hasonlóan ellenfeleihez, fegyverhez volt kénytelen nyúlni, de ezzel elkezdett maga is torzulni, hiszen a háborúban nem lehetett többé a szeretet, az alázat és a tízparancsolat eszméjének mezsgyéjén járni. Igaz, nem ölt csupán kedvtelésből, de ölt önvédelemből, ölt önérdekből, ölt értékeinek védelmében, a hit védelmében… s ezzel éppen arra a szintre süllyedt, amelyen ellenfelei, ellenségei voltak.

Könnyű ma a katolikusok szemébe vágni, hogy az Egyház is milliónyi emberhalál okozója volt, amikor pont azok kényszerítették erre, akik ma vádaskodnak és gyalázkodnak. Az a szellemiség és annak a szellemiségnek a torzulásaként fejlődött (züllött) azzá a világ, amelyet ma reformációnak nevezünk, s amelyből a liberalizmus átkozott mérge szétterjedt először Európában, s a felfedezésekkel az egész világot megfertőzte… Egy idő után pedig már mindegy volt, hogy protestáns vagy katolikus-e az elkövető, mert eltorzult a világ. Emberi lett, az üdvözülni vágyás iránti törekvés nélkül… A gonosz bekebelezte a lelkeket, szolgává tette az embert.

A protestánsok sok évtizedes háborúskodása megkeményítette a lelkeket, hiszen az ember önmagáért, vélt vagy valós igazságának harcai közepette megfeledkezik a szeretet parancsáról, Jézusról, az Ő kínszenvedéseiről és áldozatáról. Ma már – mindezen történelmi hitehagyások okán – csupán nyomokban él a hit, Európa levetette magáról a mentőövet, a lelki, szellemi és ideológiai káosz nem kíméli a katolikus egyházat sem. A Jézust követőnek hitt vagy hirdetett egyházak egymás ellen acsarkodnak, hiszen a román ortodox templom csendjében is ott búvik a magyarellenesség, s nem is a híveknek építenek templomot, csak maguknak, bizonyítva Erdély ortodox-dák kontinuitását, ami szánalmas és Krisztus ellenes és sátáni.

A ma mészárlásra ítélt kopt és más egyházak magukra hagyva várják a halált, a protestáns egyházak pedig a hatalmas – nem valós és őszinte – ökumenikus összetartásban is azt várják el, hogy a római katolikusok adják fel hitelveiket… amire sajnos a mai egyházvezetés hajlik is.

Reformátusaink, akik magukat nemzetmegtartóknak igyekeznek beállítani, még ünnepi (Szent László megemlékezés) egyházi kórustalálkozón sem hajlandók magyar szentekről, a reformáció előtt írt himnuszt elénekelni katolikus énekkarokkal együtt. Ha pedig egy-egy, egykori katolikus templomnál – amely 500 éve reformátussá lett a hírhedt vallási türelem jegyében –, folyó feltárás alkalmával a régészek katolikus emlékeket találnak (ferences csuhát, rózsafüzért vagy könyvlapokat, szobrokat), azokat szó nélkül visszatemetik…

Közben a muszlim pogányság ismét lendületbe jött, s az eddig – 1400 év alatt – kiirtott kettőszázhetven-millió keresztény áldozat mellé, ma Európa kereszténységét is igyekeznek –keresztény támogatással – megsemmisíteni. És ez, látva az ostoba keresztény világ vezetőinek hozzáállását, menni is fog!

Mert ma mindenki-mindenki ellen harcol, mindenki okosabb mindenkinél, és Jézus tanításait kiforgatva, de Jézusról ab ovo megfeledkezve igyekeznek alapigazságokat felállítani a helyzet megoldásának érdekében. Ez azonban olyan próbálkozás, aminek nincs semmi értelme, mert 500 év torzulásait nem lehet kikovácsolni, nem lehet meg nem történtté tenni. 

Nem lehet a torz szellemiségből lett háborúk áldozatait feltámasztani, nem lehet a gyűlölködéseket, az üzleti haszon miatti öldökléseket és a nemzetek és vallások elleni embertelenségeket visszafordítani… A bűn és az árulás súlyos és fájdalmas hegei most sem gyógyulnak, hanem eszmék és szellemi torzulatok alapján tépkedik fel a sebeket egymáson a világ nemzetei.

Zsidó, keresztény, muszlim és ki tudja hányféle vallás feszül egymásnak zsigeri gyűlölettel, de mindnyájukat a pénz és az emberi hataloméhség, az uralkodás vágya igyekszik megsemmisíteni a háttérből, idegen nemzeteket és emberi fajtákat eresztve egy-egy kultúrára, tetézve ezzel azt a káoszt és anarchiát, amelyet maga a ma veszélyeztetett kultúra társadalmai is tudatlanul megsemmisítésre ítéltek. Szabadkőművesek mesébe illő hatalmáról szóló mendemondák járják be a Földet, s ma már a földönkívüliek vatikáni elismerését is latba vetik egy ismeretlen liberális cezaromániás szervezet érdekében, amely mint a rák, a Földdel együtt önmagát is elpusztítja hamarosan. Európai, Kárpát-medencei bányák és pénzverdék, uzsorák hasznából világurakká avanzsált lélektelen senkik lázítanak, ostoba liberális ifjakat saját hazájuk és nemzeteik ellen, s ostoba, írni és olvasni nem tudó tömegeket hajtanak hazug ígéretekkel bosszút állni mindenütt, ahol a társadalom nem hajlik meg önmagától e világurak aljas és értékromboló szellemisége előtt. 

A kereszténység gyilkosai kérik számon a keresztényi szeretetet, s a kereszténység torz gondolkodású vezetői engednék rá Európára a keresztények történelmi ellenségeit, mert azt szajkózzák öngyilkos módjára, hogy e gyilkosok rászorult menekültek… s nem hallják a megerőszakolt fiúk és lányok, a megölt európai keresztények végső sikolyát…

Anarchia és káosz jellemzi ma a Földet, bombák és rakéták állnak készenlétben, hogy az emberiséget megsemmisítsék, hogy a kapzsi, ostoba világurak liberális és Isten ellen való sátáni elveiket megvalósítsák. A társadalmak pedig vagy nem, vagy csak lassan – és későn – eszmélnek, csak lassan – és későn – indul el bennük az önvédelem ösztöne. 

A keresztény hit megtagadásával, elvesztésével az önvédelem és a nemzet iránti elkötelezettség érzése is csak szunnyad – vagy kiveszett –  az európai emberben, emberből, mert a kontinens egyik felén a kommunizmus sötét diktatúrája irtotta generációkon keresztül a keresztény elkötelezettséget, a másik felén pedig a jólét édes érzése hamvasztotta el még a papságban is a kötelességtudatot és a hit gyönyörűségének érzését… de mindkét oldalon ugyanazok vezényeltek.

A kör bezáródni látszik, s ma már nem a református vagy a katolikus egyházat terheli a felelősség, hanem Európa minden társadalmáénak minden egyes tagját. Hiszen Luther szellemi és lelki rombolásáért, s az erre adott, Jézus tanításait nélkülöző katolikus válaszért, a gyilkosságokért és a liberalizmus ebből való megszületéséért nem lehet a mai egyházakat, vallásokat és azok híveit felelőssé tenni. E vallások tanult vezetőit azonban igen! Azokat, akik védik a bűnt, hazudozva és a hívek kárára büszkén védik a mundér becsületét, intézményeket állítottak fel és tartanak fenn, hogy megmagyarázzák mit is akart mondani Jézus, és mi igaz s mi nem a Bibliából, de úgy forgatják az Evangéliumok mondanivalóját, ahogy akarják. S persze mindenki ostoba és botor, aki nem fogadja el az ő igazságaikat, csak – mint abban az időben a halászok – Jézust akarja követni.

Valami hatalmas katedrálisajtót kellene keresni, s 500  esztendő után ismét ki kellene szegelni egy listát… az Evangélium verseinek a listáját… és a Miatyánkot, hogy Krisztusba vetett őszinte, politikamentes és az Ige szerinti közös hitünk, lelket felrázó bűnbánatunk, mint egy ék, ne engedje bezáródni a kört és megsemmisülni a keresztény Európát és a világot…

Stoffán György 

Hozzászólások

hozzászólás

The following two tabs change content below.

Stoffán György

Share

Esetleg más?

#Muzej2019 – Gül baba türbéje

Már többször is kénytelen voltam megállapítani, hogy mi magyarok, furcsa egy nép vagyunk. Most éppen …

2 hozzászólás

 1. MI A LÉNYEG = A TÉNY
  Soha ne enged magad befolyásolni, hogyan tegyem, lent leírtam!

  József Tatai 1984 Orwelli világa a mai Orrbanisztán ,.,.Egy vízióbol valóság lett ,.,.
  TetszikTovábbi reakciók megjelenítése
  · Válasz ·
  3
  · 20 órája
  Eltávolítás

  Mária Katalin Másztor 30 év alatt csak összekovácsolták , többször hajtogatva izzítva csavarva . Lesz tovább lépés vagy elfogyott a kocka a pepitatáblán ? Komoly döntés lesz fekete vagy fehér nyer van-e erős biztos ellenzék , leválthatatlan mostani hatalom vagy igen …
  TetszikTovábbi reakciók megjelenítése
  · Válasz · 9 órája
  Eltávolítás

  Gábor Molnár ÉS IGAZA VOLT, VAN………..PUSZTULJON AZ ILYEN KOR
  TetszikTovábbi reakciók megjelenítése
  · Válasz ·
  1
  · 13 órája
  Eltávolítás

  László Kiss https://magyarkozosseg.net/osszel-bajdan-oriasi-baj…/ igazat ír – de az is igaz, hogy mafia állam – akkor most mi van?

  Mária Katalin Másztor Inkább basszunk ki a szomszéd tehénnel…ahoz kevesebb szakértelem se szükséges és nem kerül semmibe. a szakik meg kifaragják maguknak az aranyfánkot:)
  TetszikTovábbi reakciók megjelenítése
  · Válasz · 9 órája
  Eltávolítás

  László Kiss LÁTÁS HALLÁS TEVÉS VÉTÉS OLDÁS OKOSODÁS

  Valamikor még gyerekkoromban csináltam egy rajzot, illetve kettőt, azonosnak tűnt mert az egyiken a fejsze a magasba volt emelve a favágó kezében – míg a másikon a fa kuglin volt – Az egyik rajzot egy ceruzára feltekertem és a másik felett huzigáltam gyorsan, minél gyorsabban annál gyorsabban vágta a fát a favágó!
  Miért írtam le ezt nektek – nem azért, hogy bizonyítsam a mozgókép alapjait – ha nem azt, hogy ez a valós életben a fizikai a földi életben is így működik! Vannak dolgok amit nem látunk ezért is, meg más jelenségek is vannak, arra most nem térek rá, mert ez így közérthető!

  A hallás utáni manipulálás is így működik az állandó ismétlés, ami még a hamisat is a végén igaznak véli az ember!

  Hogy tudsz elleni védekezni, hogy a földi fizika élővilágában ne hamisan láss, halhass? Megmondom neked! Tudd, mikor kell gyorsítani és tudd, mikor kell lassítani! Mind kettő esetben! A HASS – ALKOSS – GYARAPÍTS és a haza fényre, derül folyamatban, maradsz akkor! De ha nem tudsz hatni, alkotni és nem gyarapítasz, akkor OKOSODJ, TAPASZTALJ

  A haza halálos ellensége vagy, HA AKÁR TUDATOSAN AKÁR NEM ELLENE TESZEL!

  Amikor lassú folyamatba vagy akkor túlélsz – ha a gyorsban, akkor láthatatlan leszel – testben! Mind kettő hasznossága a teremtés csodája – tehát ma túl kell élned – ez a feladat, ahogy Tulok mester is írta egy hosszú írásában! Ha meglesznek a VÉDÁK – ÉS AZ ELEMEK! Na akkor felgyorsulhatsz!
  2017-07-30 id. Kiss László
  TetszikTovábbi reakciók megjelenítése
  · Válasz · 5 perce

 2. Dékány Ilona

  Eddig mindenben igazat adtam Stoffán úrnak , de most máspépp látom amit Ő ! Persze nem vitatkoznék Vele , mivel elkötelezett katólikus . Szerintem igenis a vallásos élet megmaradásának az ökomené a feltétele ! Ha az egyházak nem tartanak össze , külön –külön elvesztik erelyüket . Az 500. évforduló pedig legyen minden vallásos ember számára ünnep !

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.