2021 szeptember 28., kedd
A Trianon Múzeum díszterme - a szerző fényképei

Lullázás 21.: Ahol érdemes megállni útközben: Trianon Múzeum (Várpalota)

Share

Lullázás… Furcsa, nem létező magyar szó, mégis használom. Az utóbbi években vissza-vissza értünk ebbe a kis Somogy megyei faluba, hogy innen kiindulva fedezzük fel a Balaton közeli érdekes helyeket. Mert a Balaton nem csak a vízpartról és a lángosról, nemcsak a vízparti sütkérezésről szól, hanem ezeknek az alig, vagy kevésbé ismert helyeknek a felkereséséről is, a lélek és a szellem töltekezéséről. Így, ha azt mondom, „lullázás”, valami ilyesmit értek alatta: megszállni egy szép faluban, aminek lelke és meséje van, s egyensúlyt teremteni a test, a lélek és a szellem pihenése között.

A múzeum bejáratánál hatalmas terepasztal fogad minket a magyarországi várak makettjaival

Ha valaki úgy dönt, hogy a Balatonnál nyaral, érdemes egy kis időt rászánnia, s útközben egy kis kitérőt tennie Várpalota felé, s meglátogatni a Trianon Múzeumot. Trianoni emlékezés és felhőtlen nyaralás? Hogy jön ez össze? Köszönöm, jól, válaszolhatnám Micimackóval.

Emlék a Nagy Háborúból: érdemes megfigyelni, hogy Ferenc József, mint magyar király szerepel rajta

 

Trianon a mindennapokra ható történelmi trauma volt, a Múzeum bemutatja a diktátum utáni magyar hétköznapokat is a maradék csonkaországban

Sokan úgy vannak Trianonnal, mint a Holokauszttal: kötelességből emlékeznek rá, hiszen ezek azok a keserű történelmi események, évtizedek óta a tudatunkban élnek, éppen ezért nagyon nehéz újat és új módon mondani ezekről. Mégis, Várpalotán sikerült, hogy másképpen beszéljenek Trianonról.

 

Hatalmas terepasztalon követhetjük nyomon a Székely Hadosztály harcait és Kolozsvár elestét

Június 4-e környékén tele van a közösségi média Trianonnal (vagy írjuk inkább kis betűvel, „trianon”- nak, hiszen beszivárgott mindennapjainkba is ez a szó), mindenki fejből tudja, hogy az ország területének, lakosságának, természeti erőforrásainak hány százalékát veszítette el, talán hozzáteszik, hogy „ez minden nyomorúságunk okozója”, előkerülnek híres művészek és politikusok mondatai… Lehet-e még újat mondani?

 

Trianon a vasutak tükrében: az elvesztett vonalak és gördülőállomány, a vasútállomásokon csak idegen nyelven szabad megszólalni és a menekültek vagonlakásai…

A Trianon Múzeumnak ez sikerült. A kiállítás nem csak a dátummal, 1920. június 4-ével foglalkozik, hanem komoly és alapos kutatómunkával bemutatja, mi vezetett idáig, s hogyan alakította át a magyarság életét, hogyan épült be tudatunkba. Nem egyetlen kiállítást láthatunk, hanem (nem elírás!) 18-at, a legváltozatosabb témakörökben!

 

Amit veszítettünk: a városok és a lerombolt szobrok, de a dacosan fennmaradt turulszobrok hirdették a szebb jövőbe vetett bizalmat

Erre a múzeumra nem elég a kötelező egy óra: megcsodálhatjuk Lőcse város makettjét, egy vasúti terepasztalon nyomon követhetjük a Székely Hadosztály harcait, betekinthetünk egy vagonlakás belsejébe (az ifjabbak kedvéért: az elcsatolt területekről menekültek éveken keresztül mellékvágányra állított vasúti teherkocsikban éltek), emlékszobákban ismerhetjük meg Trianon költőit és vándorát, megrendülten tekinthetjük meg a lerombolt szobrok darabkáit, szembesülhetünk azzal, hogy Trianon nem zárult le 1920-ban, utolsó hullámában a Benes-dekrétumot akarták kiiktatni a felvidéki magyarságot. A kiállítás szervezőinek figyelmét még az irredenta falvédők sem kerülték el… S ha a rengetek látnivaló kifáraszt minket, egy moziteremben a II. Bécsi Döntést követő erdélyi bevonulás képeit is megtekinthetjük.

 

A kiállítások erőssége, hogy nem az áldozattudatot erősíti: nem csak Trianon felelőseit keresi, de bemutatja a rossz és hibás válaszokat is, amiket adtak rá

A Trianoni megemlékezések gyakori hibája, hogy csak a fájdalomról és az áldozattudatról szólnak, azonban Várpalotán nem egydimenziós kiállítást hoztak létre, szembesít minket azzal is, amit szívesen felejtenénk: tárgyilagosan foglalkozik a vörös- és fehérterrorral, Prónay Pállal (aki egyszerre volt szereplője a fehér terrornak és a rongyos gárda harcainak, így részben neki is köszönhető, hogy Sopron visszatért Magyarországhoz). Szembesülnünk kell azzal is, hogy Trianon után voltak, akik a zsidókat és az áruló keresztényeket tették felelőssé a tragédiáért, s hogy voltak szászok, aki Erdélyben a bevonuló honvédeket náci karlendítéssel fogadták…

 

A történelem nem fekete-fehér, de nem is csak vörös és fehér, hanem árnyaltabb, sokan egyszerre bűnösök és hősök is… Ezt talán Prónay élete példázza a legjobban: részt vett a fehér-terrorban, de ha nincs, talán Sopron ma osztrák város lenne… A Múzeum bemutatja a vörös terror szörnyűségeit is, de nem titkolja el, hogy erre a fehér-terror következett

Nagy a kísértés, hogy azzal zárjam soraimat, hogy ezt a kiállítást minden magyarnak meg kell néznie, azonban a Trianon Múzeum sokkal több ennél: egy érdekes kiállítás, amit nem csak kötelességből érdemes megnézni.

Bővebben: http://www.trianonmuzeum.hu/

 

Korábban:

Lullázás 12.: Szigligeti, de vár, nem Ede

Lullázás 13.: Egy kihagyott lehetőség: Űrtávközlési Földi Állomás (Taliándörögd)

Lullázás 14.: Egy legendás hős, egy fekete özvegy és a pálinka (Nagyvázsony)

Lullázás 15.: Balcsi-walking?

Lullázás 16.: A levendula-félsziget

Lullázás 17.: Balatonfüred a vizes VB megnyitója előtt

Lullázás 18.: Mi hiányzik nekem Veszprémből?

Lullázás 19.: Somogyvár, a koronázatlan lovagkirály nyomában

Lullázás 20.: Kiknek volt a nemzeti festője Zichy Mihály?

Hozzászólások

hozzászólás

Share

Esetleg más?

Új bázist építünk – Miskolc

“…A számunkra ideális 10 méter helyett, nekünk több, mint 100 métert kell megtennünk riasztás esetén, …

3 hozzászólás

 1. Horthy hőstette, ostobáknak!

  1919-ben Horthy Miklós ugyancsak nyugati, elsősorban francia támogatással szerezte hatalmát. Horthy az országra törő antant oldalán a hont védelmező fehér tisztek vezette vörös hadsereg ellen gerilláskodott, majd hatalomra jutását követően annak legendás fő parancsnokát, Stromfeld Aurélt börtönbe vettette. Stromfeld Aurél nemcsak parancsnok, de a magyar nép zászlóvivője is volt, kinek sikeres hadjáratait a nyugat csak hazugsággal (Clemenceau jegyzék) és persze a magyar politikai vezetés ostobaságát kihasználva tudta megtörni.
  Valóban a Tanácskormány újra tudja mozgósítani a tömegeket a haza védelmére és katonai sikereket ér el! De ha a munkások a parasztok megvédik az ország integritását, akkor továbbra is övék kell, maradjon a hatalom, mert a katonai siker legitimálja őket az ország további vezetésére is! Tehát a magyar uralkodó osztály inkább lesz a honvédő háború árulója (Julier Ferenc, Horthy Miklós, Bethlen István, Teleki Pál grófok) mint saját osz¬tályérdekeinek ellensége.
  A számszerűen és stratégiailag fölényes helyzetben támadó Vörös Hadsereget a vezérkar főnöke, Julier Fe¬renc gonosz árulása kergette vesztébe. A hadrendet, az “ordre de bataille”-t Julier a bécsi Pokorny csoport útján eladta Bethlenéknek. Ők azonnal átadják a végzetes katonai titkot tartalmazó írást Cunninghamnek, s ennek pecsétje alatt Pallavicini Alfonz gróf angol futárigazolvánnyal bevitte Szegedre. A román hadvezetőség tehát az Antant tisztek közvetítésével már a támadás megkezdése előtt 36 órával ismerte a Vörös Hadsereg haditervét. De Julier nem elégedett meg az egyszerű árulással. Rendelkezéseivel, a hadműveleti irányítással megkönnyítette a románok helyzetét és lelkiismeretlenül vesztükbe vitte a magyar katonákat… A hadsereget ezzel az árulással Teleki Pál és Julier kelepcébe csalták. A vereség elkerülhetetlen volt ..A haditervet Gömbös Gyula „megbízható elvtárs” vitte ár a románoknak!. A történelem ítélkezni fog: Horthy Mik¬lós, Bethlen István és Teleki Pál grófok, Julier Ferenc és társai méltó utódai a negyvennyolcas muszkavezető mágnásoknak. Nemeskürthy István Édes Erdély 116. o.
  (Horthy) A császár inasa odaadja az ország kétharmadát, hogy Ő kormányzó lehessen, és a proletárdiktatúrát okolja a maga árulásáért. Végül a maga patkánybőrének mentése érdekében Szálasinak is hajlandó a hatalmat át¬adni! (legvégül dísztemetést ád néki a hálás MDF-es utókor) Kuruc infós hazugok kirúgtak véleményemért!

 2. “MAGYAR AZ, AKINEK FÁJ TRIANON”!!!
  ÉBREDÉSHEZ: MAGYAROKNAK KÖTELEZŐ!!!
  AZ UZSORÁS BANKÁRKASZT ÚGY AKARJA ÚJRA EGYESÍTENI FELKONCOLT NAGY-MAGYARORSZÁGUNK ELRABOLT TERÜLETEIT, HOGY KÖZBEN ÚJ-ISRAHELL-t KREÁLNAK MÁRIA ORSZÁGÁBÓL, ÉDESANYA FÖLDÜNKBŐL!!!
  Ez az alantas országbitorlási terv még az ún. 1848-49-es „Szabadságharc” előtt már készen volt!!!
  A Palesztin területen milliók vérén kierőszakolt műállamban (ISRAHELL!!!) már 20 éve megjelentek olyan a kilincs orrú szemiták által gyártott “hivatalos” térképek, melyeken az ókorban az “ősi Júdea” van feltüntetve a Kárpát medencében!!!
  Sok terror-állami iskolában tanulnak már hadi-program szerűen évtizedek óta magyarul az idegen fajú, talmudista és/vagy cionista nevelést kapott diákok.
  A cion-bolsevik ügynöknek köszönhetően (Orbán Viktor=Győri Gábor!!!) rengeteg ISRAHELL-ben élő s viruló zsidó kapott már magyar állampolgárságot is!!!
  A magyarországi betelepítés és direkt honfoglaltatás az 1988-as Rózsadombi Diktátum tervei szerint zajlik napjainkban is; – és így mára a Magyarországon élősködő biboldók száma elérte a 1,5 milliót azaz a másfélmilliót!!!
  ÉBREDÉSHEZ: MAGYAROKNAK KÖTELEZŐ!!!
  Magyarkód (2003)
  Egy öreg zsidó az alábbiak szerint adja tovább a nagy zsidó titkokat :
  1. Létrehoztunk egy demokráciának elnevezett rendszert, amit az ostoba barmok szabadságnak hisznek. Nem ismerték fel, hogy a mindenkori jelölőé a hatalom. Azé, aki megmondja, kire lehet szavazni. Folyamatosan biztosítani kell, hogy a pártok vezetését, a mi rendszerünkbe tartozó titkos szervezetbe tömörítsük. Csak olyanok kaphatnak meg kulcsszerepet, akik a mi irányításunkat elfogadják, és tudomásul veszik.
  2. Ha a látókörünkbe kerülnek olyan egyedek, akik olyan szervezettekkel ápolnak kapcsolatot, amely nem a mi irányításunk alatt állnak, haladéktalanul likvidálni kell őket. Érdekeinket kevésbé veszélyeztető esetben, elég köztörvényes bűncselekménnyel megvádolni, és börtönbe zárni az illetőket.
  3. Az általunk irányított pártjaink vezetését és tagságát, szigorú ellenőrzés alatt kell tartani. Az arra kiképzett szakértőink pontos választ adnak arról , hogy ki milyen mértékben megvesztegethető, ki milyen mértékben zsarolható. ki milyen módon fenyegethető, és ki az, aki teljesen a mi oldalunkra átállt egyén, aki élvezetből is elárulja sajátjait. Kinek mi jár, a szerint kell kezelni.
  4. Különös figyelmet kell szentelni, a saját fajtája iránt elkötelezett, tehetséges, népszerű emberek irányába. A likvidálás nem minden esetben célra vezető, mert könnyen mártírrá válhat az illető, ami részünkről nem megengedhető. Az ilyen embereknek állami megbízást kell adni, még pedig úgy amit ellenünk tesz, azt a mi utasításunkra, a mi igényeinknek megfelelő módon tegye. Ügyelni kell, hogy az illető száját, mindig a víz közelében kell tartani, hogy szükség esetén bármikor le lehessen nyomni a víz alá Lehet, sőt kötelező ősi történelmi alapokon nyugvó társadalmi szerveződések életre hívása, de nem vezethet a magyarok hőn áhított egységéhez. Össze kell egy csokorba gyűjteni a hőzöngő hazafiakat, de megfelelő vezetés mellett, egy helyben kell topogásra kárhoztatni őket. Ha valami véletlen folytán mégis összeverődne egy nem mi általunk vezérelt csoportosulás, akkor azonnal rágalomhadjáratot kell indítani ellenük, még pedig úgy, hogy a saját sírhelyeinket, emlékműveinket gyalázzuk meg. Ezután erre való hivatkozással, bíróság elé citálunk valakit közülük, akit a mi bíróságunk, megfelelő média támogatással, jogerősen elítél.
  5. Ügyelni kell arra, hogy az általunk megalkotott törvények, rendeleteket, határozatok megfelelően pontatlanok legyenek, egymásnak ellentmondjanak. Ennek okán, a kizárólagosan közölünk kikerülő ügyvédi kart folyamatosan eltartjuk, mert állandóan szükség lesz munkájukra. Továbbá pontosan informálódhatunk ügyvédeink védenceiről.
  6. A helyi közigazgatási szervek tudomása nélkül, minden gazdasági és stratégiai pozícióba , saját jól kiképzett csatlósainkat kell helyezni. Csatlós csak ott foglalhat el tiszti pozíciót, ahol a beépített embereink már jelen vannak.
  7. A rendfenntartó erők vezetőinek megengedett bárminemű bűnszervezet fenntartása, és működtetése, csak tudj róla és vedd el a haszon nagyobb részét.
  8. Fontos , hogy az egészségügybe, az oktatásban, közművelődésben ne legyenek megfizetve az alkalmazottak. Így biztosíthatod, hogy az elsilányuljon. Eredeti történelmüket el kell venni. Annak valódiságát hirdető tanokat nevetségessé kell tenni, tudománytalannak titulálni. Hitvány bűnös nemzet érzetét kell beléjük nevelni. A szakrális királyságok tényét tagadni kell. A királyok zsarnokságára és kegyetlenkedéseire kell fektetni a hangsúlyt. Nem szabad engedni, hogy a közgondolkodás eljusson a királyság, mint intézmény, vágyáig.
  9. A közhivatalokba elbutult, ostoba, rosszindulatú személyeket kell pozíciókkal ellátni. Egyes ügyekkel, több osztálynak, alosztálynak és csoportnak kelljen foglalkozni, de döntést egyik se tudjon hozni a másik jóváhagyása nélkül. Semmiképpen nem engedhető meg normális működésük. Így el lehet érni, hogy semmi ne működjön , ami nem a mi fajtánk érdeke.
  10. Csak azokat a csatlósokat szabad kitüntetéssel ellátni, akik nem akarnak túl látni egy-egy probléma körön, és nem fognak annak analizálásába.
  11. minden határon belüli termelést vissza kell szorítani. A mezőgazdaság tevékenységét veszteségessé kell tenni, így az magától szinte észrevétlenül, kihalásos módon elsorvad. Az ipart, ha már tönkre tettük, nem szabad hagyni, hogy ismét talpra álljon. Mesterségesen ki kell vonni a pénzt a gazdaság vérkeringéséből. Jogos járandóságok kifizetését meg kell tagadni, a vállalkozókat el kell lehetetleníteni, ki kell véreztetni. Amennyiben perre kerül sor, úgy ügyvédeink megint jól járnak. Hirdetni kell a fizikai munka alantas jellegét. Csak a szolgáltató ipar működjön kedvünkre, mert így mi dönthetjük el, kinek adjunk munkát, ezáltal megélhetést. A nem zs*dó származásúak között a cserekereskedelem szigorúan tiltott. Ez a tevékenység kieshet az ellenőrzésünk alól, és így elmarad a jogos hasznunk.
  12. Mondanom sem kell, annyira természetes, hogy az írott és elektronikus média minden jelenleg ismert formáját, tulajdonosi szinten ellenőrizni kell.
  13. Minden tudományos kutatóintézet fokozott felügyeletet igényel. Minden egyes találmány kizárólag a zs*dó nemzet fejéből pattanhat ki. Ha nem lehetséges az, eltulajdonítás , az ötletgazdát örökre el kell némítani.
  14. A megélhetéshez szükséges valamennyi közmű, így az ivóvíz, energia, szennyvízelvezetés, saját tulajdonlásban tartandó. A szolgáltatás ellenértékének mértékét, állandóan az elviselhetetlenség határán kell tartani. A felhasználó így kénytelen állandóan rettegni attól, mit hoz a holnap. A létbizonytalanság, a rabszolgasorsban tartás eszköze. Ezért az egyénnek, a közmű hálózat bármely rendszeréről való lekapcsolódás nem megengedhető.
  15. A gyógyítás , természet adta módszereit szigorúan tiltani kell. Kizárólag a tulajdonunkban lévő orvosságok nyújthatnak átmeneti javulást állapotukban. A mellékhatások kiküszöbölésére megvásároltatott újabb , és újabb gyógyszerek úgyis biztosítják a folyamatos árbevételt és a megfelelő hasznot. Ki kell fejleszteni olyan vírusokat, aminek az ellenszerét csak a mi fajtánk ismerheti, és használhatja. Másik megoldásként úgy kell ezeket a bakteriális törzseket megalkotni, hogy a mi génállományunkban ne tehessen maradandó károkat. Az élelmiszerüket olyan módon kell az asztalukra tenni, hogy az soha ne legyen friss. Hirdetni kell a konzerv és a fagyasztott áruk nagyszerűségét, így kellő mennyiségű mérgező vegyi anyagot juttathatunk tartósítószer címén a szervezetükbe. Ezáltal ismételten, jelentősen növelhetjük gyógyszergyártó iparunk hasznát.
  16. Tűzzel, vassal irtani kell a többszöri élet valóságába vetett hitet. Porból lettünk, porrá leszünk. Ez legyen a hittétel. Nem kell, hogy átlássák, hogy minden cselekedetüknek súlya van. Éljék le csak úgy az életüket, abban a hitben , hogy nincs több esélyük. Költsenek, szórakozzanak, éljenek csak egészségtelen életet a mi hasznunkra.
  17. Az ellenőrző szervek ellenőrzésének az ellenőrzését is ki kell , megfelelő besúgó , és fizetett hálózattal építeni.
  18. Az államigazgatást és a magánszemélyeket visszafizethetetlen kölcsönökbe kell csalogatni. Amikor ez megtörtént, olyan gazdasági helyzetet kell teremteni, hogy képtelenek legyen a kölcsönüket visszafizetni. Ezáltal az erősebbek, bérlőkké válhatnak saját otthonukban, a gyengébbek mehetnek az utcára. A felszabadult ingatlanok kisajátíthatók a világ más részein élő. fajta testvéreink számára.
  19. A cigányokat ragyogóan fel lehet használni a magyarok ellehetetlenítésére. Adj nekik jogokat, kötelezettségek nélkül. Megfelelő rendeletekkel szaporítsd fel állományukat, majd a jog szerint járó segélyeket terheit rakd a magyarok vállára. A nációk között biztosan felmerülő vitás jogi kérdésekben, minden esetben a cigányt részesítsd előnyben.
  20. A család szentségét tedd tönkre. Tedd divatossá az egyedül létet, és az egyneműek párkapcsolatát. Engedd, sőt támogasd a magzat elvételét.
  21. Utoljára , de nem utolsó sorban termőföldjeik tulajdonjogát meg kell mindenáron szerezni. Nem baj, ha nem művelted.
  A lényeg, hogy a magyar se tehesse. Az utolsó lehetősége lenne az életbe maradásukra.
  Nem engedheted.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.