2018 március 23., péntek
Tolcsvai Nagy Gábor (balra) és Török Ádám a könyvbemutatón Forrás: mta.hu/Szigeti Tamás

A magyar nyelv jelene és jövője címmel tudományos kötet jelent meg

Share

A magyar nyelv jelene és jövője címmel a magyar nyelv és a magyar nyelvközösség ezredfordulós helyzetét bemutató, tudományos kutatásokon alapuló kötet jelent meg a Gondolat Kiadó gondozásában. Az elmúlt 30-40 év tényeire és történeti folyamataira koncentráló multidiszciplináris munkát a Magyar Tudományos Akadémián mutatták be.   

Török Ádám, a Magyar Tudományos Akadémia főtitkára köszöntőjében az elmúlt időszakban született, magyar nyelvvel foglalkozó tudományos munkák közül az egyik legjelentősebbnek nevezte a Gondolat Kiadó gondozásában megjelent, több mint ötszáz oldalas kötetet. A főtitkár kiemelte, hogy a kötet nemcsak nyelvészeti munka: felfogásuk szerint a nyelv az emberi tudás és megismerés része.

A tanulmányok nemcsak mint jelrendszert vizsgálták a nyelvet, hanem társadalmi funkciójában is. Bemutatásában a nyelvtudomány mellett az antropológia, történelemtudomány, népességtudomány, a művelődéstörténet, a kultúra, a jogtudomány is szerepet kapott – tette hozzá Török Ádám.

Az egyes fejezetek tárgyalták a magyar nyelvközösség helyzetét külső körülményei és belső szerkezete szempontjából. A munkában történészek, művelődéstörténészek, jogtudósok és demográfusok is közreműködtek.

A főtitkár elmondta, hogy a közérthető stílusban megírt kötet hangsúlyosan foglalkozik a nyelv és a nyelvközösség értelmezésével, vizsgálja a magyar nyelvet és nyelvközösséget európai környezetében, valamint a magyar nyelvközösség belső szerkezetének és működésének számos összetevőjét, így a népesség alakulását, a kommunikációs rendszert, a külső régiók helyzetét és kapcsolatukat az anyaországgal, a nyelvjárásokat és a magyar nyelvi standardot. Emellett foglalkozik a nyelvhasználat jelentős intézményes színtereivel, a nyelvi kapcsolattartással, a határon túli magyar nyelvű közigazgatással, a számítógépes kommunikációval, az iskolák szerepével és a magyar irodalom nyelvi alakulásával, a magyar nyelv külföldi megismertetésével és a nyelvi tervezéssel.

A főtitkár szerint a Magyar Tudományos Akadémia támogatásával megjelent kötet azért is jelentős, mert kijelöli a magyar nyelvre vonatkozó kutatások súlypontjait és ezzel segíti a nyelvet közvetve vagy közvetlenül érintő társadalmi, politikai döntések meghozatalát is.

Hoffmann István, az MTA doktora, a Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszékének egyetemi tanára, az MTA-DE Magyar Nyelv- és Névtörténeti Kutatócsoport vezetője szerint a kötet felépítése, témakörei egyértelműen azt mutatják, hogy a szerzők figyelmének középpontjában nem is annyira a nyelv, hanem főként a magyar nyelvet használó ember állt. Ez a közelítésmód az alkotók funkcionalista nézőpontjából következik – tette hozzá. Mint fogalmazott, a kötet így elsősorban azt mutatja be, hogy a szerzők milyen tudományos közegben tartják leírhatónak a magyar nyelvet.

Tolcsvai Nagy Gábor, az MTA rendes tagja, a kötet szerkesztője úgy fogalmazott: nyelv nincsen beszélő közösség nélkül, a közösséget a kommunikációs hálózat tartja össze. A szerkesztő, aki több tanulmányt is jegyez, azt mondta: a kötet azt szerette volna megmutatni, hogy “a nyelv nem eszköz (…), a nyelv bent van mindenki elméjében, legmélyebb tudásunk része. Hozzuk-visszük magunkkal, változtatjuk, működtetjük, cselekszünk vele, ilyen értelemben képezünk közösséget a cselekvéseinkben és a tudásunkban”.

MTI

Az MTA videója az eseményről itt látható:

Hozzászólások

hozzászólás

Share

Esetleg más?

Magyar gimnazista nyerte a kutatók világversenyét

A 17 éves Király Szilvia, az Intel nemzetközi innovációs versenyének első helyezettje egy speciális, őssejtes …

Egy hozzászólás van

 1. Ennyit kéne tudni! A többi, megélhetési szélhámosok, oldalszámra fizetett hantája!
  A magyar nyelvről

  A magyar nép legnagyobb értéke, tudatának, lelkének kifejezője, alakítója a magyar nyelv, amelyről a több mint száz nyelvet beszélő Sir John Bowring (1792-1872), angol nyelvész és diplomata ekképp fogalmazott:
  “A magyar nyelv a régmúltba vezet. Nagyon sajátos módon fejlődött és szerkezete ama távoli időkre nyúlik vissza, amikor a legtöbb európai nyelv még nem is létezett. Ez egy olyan nyelv, melynek logikája és matematikája, a feszített húr erejének kezelhetőségével és rugalmasságával bír. Az angol ember büszke lehet, hogy nyelve magán hordozza az emberiség történetét. Eredete kimutatható, láthatóvá tehetők benne az idegen rétegek, melyek a különböző népekkel való érintkezés során rakódtak egybe. Ellenben a magyar nyelv olyan, mint a terméskő, egy tömbből van, amin az idő vihara egyetlen karcolást sem hagyott. Nem naptár ez, amely a korok változásához alkalmazkodik. E nyelv a legrégibb és legdicsőségesebb emlékműve a nemzeti önállóságnak és szellemi függetlenségnek.”[12]
  A magyar nyelvet gyökrendszere és ragozó természete különleges tömörséggel és időbeni állandósággal vértezi fel, aminek következtében a XIII. századi magyar nyelvemlékek oly kevéssé különböznek a mai magyar szövegektől.
  A világot egységben látó logikája, amely az általánostól a sajátos felé, az összetettől a részletek felé mutat, mélyen beépül e nyelvet beszélők életébe, lelkiségük részévé válik, és alapvetően összefüggésbe hozható a magyarság békés természetével, igazságközpontú életszemléletével, egyszóval a magyar néplélekkel.
  A magyar nyelv fogalmi ereje kimagasló tudományos eredmények, képi ereje pedig páratlan művészi értékek forrása.
  Magyar észjárás

  – 1.) a magyar észjárás nyelvi: annál mélyebben tudunk gondolkodni, minél inkább otthon vagyunk nyelvünkben
  – 2.) a magyar nyelv képes bármilyen fogalom megalkotására, ugyanakkor erőteljesen őrzi képiségét;
  – 3.) a magyar toldalékoló nyelv. A szó töve lényegében gyökér, mely a mélyben szétágazva folyamatosan szóbokrokat hajt; a gyökök zömmel még képek, melyek az újonnan alkotott szavakat is érthetővé teszik;
  – 4.) a szóbokrokkal összefüggően óriási, és mindenki számára érthető a szókincsünk;
  – 5.) nyelvünk szemlélete mellérendelő:
  a) egészből a részekre következtető (deduktív);
  b) analogikus – kapcsolatot teremt távoli jelentések, sőt, ellentétek között;
  c) holisztikus – rendszerszemléletű, pl. egészség, gondolkodik;
  d) az előbbiekből következően önmagában filozófia: magyaráz;
  – 6.) ősrégi műveltség őre, ld.: számok;
  – 7.) a magyarul gondolkodó számára mindkét agyfélteke lehetőségeit megnyitja.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.