2021 március 2., kedd
Bergoglio a gyilkossal...

„Mazsihisz-érzés” és a katolikus sajtó…

Share

Régi vicc: Három dolog van a világon, amit még Isten sem tud: – Mennyi pénze van a ferenceseknek, hány női szerzetesrend van a világon, és miben hisz a jezsuita… Ez jutott eszembe annak a cikknek az apropóján, amelyet állítólag Bayer Zsolt „mocsárból felbugyogó”szóhasználata váltott ki a katolikus hírügynökség főszerkesztője tollából. A főszerkesztő cikke is érdekes stílusú volt, hiszen nem a pápa megnyilatkozásai, intézkedései alapján cáfolta a világegyház tömegeinek (nem a református Bayernak) állításait, csak úgy lazán… igyekezett Bayeron lehúzni, hiteltelenné tenni. Mert neki nem tetszik az, amit és ahogyan Bayer írt. S nem csupán Bayer volt e főszerkesztői semmit mondás célpontja, hanem mindazon újságírók, akik netán nemtetszésüket fejezik ki egy-egy pápai kijelentés vagy intézkedés miatt.

A szerző így töprenkedik: „(…) Mert itt nem nemes vitáról van szó, nem is tudatlanságból fakadó téves véleménnyel állunk szemben, hanem egyfajta profán „kinyilatkoztatással”, szándékos és célirányos hangulatkeltéssel.Majd a cikk ekként fejeződik be: Felelősségünk adott. Ne engedjük, hogy a tollforgatók által patikamérlegen kimért gyűlöletcseppek a szívünkig érjenek, mert észre sem vesszük, s minket is megfertőznek.

A cikket örömmel konstatálta a liberális és baloldali sajtó, amely egyébiránt, mint kiderült, mindenkit hülyének tart, aki a Szentírás szerint él… Némely egyháziak örültek a főszerkesztői semmitmondásnak, s ilyen-olyan részleteket kiemelve megosztották a cikket közösségi oldalakon. Igaz, meglehetősen radikális (jezsuita) módon, ugyanis, aki finoman, kulturáltan vitába óhajtott volna szállni, annak a hozzászólását a szintén Bergoglio szerzetéből való megosztó egyszerűen és ellentmondást nem tűrve törölte. A másik, megosztó, egy erdélyi ferences – akinek rendje épp most „szaggatta le” a rendi ruháról a Rózsafüzért -, az újságírókat úgy általában csepülő részt osztotta meg boldog örömmel…

Furcsa, „mazsihisz-érzésem” támadt. Hiszen e szervezet számára, ha Sorost bárki szidja, az veszedelmes antiszemita, annak ellenére is, hogy tudják: maga Soros vallotta be egy interjúban, hogy a halálba menő zsidók vagyonát segített elrabolni, s a Gestapoval működött együtt… s mindezt a kései megbánás legapróbb jele nélkül közölte. Még Netanjahu izraeli elnök is antiszemita, ha nem fordul a magyar kormány ellen Soros ügyben… Meg úgy általában. A liberálbolsevik magyarellenesség is szorosan kapcsolódik e zsidó szervezethez, kórusban kérve számon Netanjahut azért, mert szóba áll egy olyan kormánnyal, amely Európában egyedül, példát mutatva zéró toleranciát hirdetett az antiszemitizmussal szemben.  Hellernek és feltehetően beteg agyú bűntársainak ez nem elég… Hagyjuk is tehát, mert normális ember ezt – bárhogyan is erőlködik -, nem érti meg.

Magyarul: úgy tűnik, mindenki meghülyült, vagy a teljes szellemi torzulás útján van mind a Mazsihiszban, mind a katolikus sajtó és papság bizonyos köreiben. Jó lett volna Erdő Péter bíboros úr bölcsességét követve haladnia a vagdalózó de teljesen értelmetlen sorokat papírra vető főszerkesztőnek is… 

Mert mi is a hiba – pro és kontra – a katolikus sajtó eme ostoba cikkével, és az azt kiváltó bayeri megszólalással kapcsolatban? Stílusában mindkettő eltér a kulturált írói, újságírói, felelős publicistákra kötelező etikától. Nem észérvekkel áll elő, hanem vagdalózik. A főszerkesztői „jólmegmondás” éppen úgy nem úriemberhez méltó, kivált, ha Bergoglio uralkodásának eltelt éveit és megnyilatkozásait, egyházmegosztó működését vesszük górcső alá, mint a bayeri tiszteletlenség. (Mellre kell-e szívni egy református polgár 500 éve megszokott standard pápaellenességét?) Ha viszont azokat a tetteket és „tanácsokat”, a jelen európai helyzet szándékos fel nem ismerését elemezzük, amelyek néhány bíboros szerint is egyházszakadás-közeli állapotba sodorták a római egyházat, akkor jogos az ellenkezés és jogos Bayer Zsolt felháborodása is, vallásától függetlenül. Mert Bergoglio, jezsuitasága által meglehetősen távol került a Tanítóhivatal évezredes logikájától. Ha azt a politikai nemtörődömséget látjuk, amely a keresztényüldözést és a keresztények európai megaláztatásának állandósult és hovatovább vissza nem fordítható folyamatát, a menekültnek álcázott szervezett hadsereg megszállását támogatja… akkor nem csak lehetőség, de kötelesség is felemelni a hangunkat. Ugyanis Bayer nem a pápát,  mint a katolikus egyház fejét, hanem a politikust, egy európai állam fejét bírálta szíve szerint, s mondjuk ki: joggal. Ha Bayer Zsolt református létére az Amoris laetitia-t elemezve bírálta volna a Szentatyát, református szokás szerint bálványimádónak titulálva, magam is rossz néven vettem volna, hiszen az nem tartozik rá, ahogy a református hitelvek sem a katolikus közösségekben dőlnek és dőltek el. Azonban, Európa és benne hazánk migránsokkal való elárasztásának Vatikán állam feje által való követelése, a jézusi parancsok átértelmezése e tekintetben, s mindezek súlyos, végzetes veszélye feljogosítja az embereket saját biztonságuk, kultúrájuk és jövőjük érdekében a szólásra, amely mint említettem nem lehetőség ez esetben, hanem szent kötelesség.

Az alábbi linken szintén nem cáfolható az az erkölcsi kibicsaklás, amely szintén friss, és ugyancsak Bergogliohoz kötődő negatívum. Talán erről is szólhatott volna a főszerkesztői levél… 

Idézet a hírből: Emma Bonino korábbi abortuszpárti aktivistát Ferenc pápa „nagy olasznak” nevezte és ő fog beszélni a Ronco di Cassatoban lévő katolikus templomban, hogy bemutassa „Ero straniero: La humanita che fa bene” (idegen voltam: az emberség tett jóvá) nevű migránsbarát programját. Bonino közvetve vagy közvetlenül felelős mintegy hat millió olasz kisbaba haláláért 1968 és ma között.

https://www.lifesitenews.com/news/notorious-abortionist-lauded-by-pope-francis-to-speak-at-catholic-church-in

http://lovasistvan.hu/2017/07/20/ferenc-papa-hirhedt-abortuszparti-aktivistat-kert-fel-hogy-szoljon-az-egyhazhoz/

E hír mélyen felháborította mind a hívő katolikusokat, mind azokat, akik abortuszellenesek, még akkor is, ha néhány pápát védő pap, katolikus főszerkesztő, vagy civil nagyhangon és ostobán védi Bergoglio működését, és nem vesz tudomást arról az erkölcsi és gyakorlati válságról, arról a minden felégető tűzvészről, amelyet évszázadok óta egyedül ennek az argentin jezsuitának sikerült lángra lobbantania. Olyasmi zajlik ma az egyházban, ami senkinek nem kedvez. Vannak tévhitekben élők, akik a végidőket igyekeznek belelátni a mai eseményekbe (Jézus ebbéli tanításával szemben), mások az egyház elleni lázításra használják  korunk szellemi és ideológiai liberális és bűnös káoszát, megint mások saját vallásuk hitelességét akarják a katolikus vallás Bergoglio által előidézett siralmas állapotával bizonygatni. Azonban senki nem törődik Krisztussal és az Ő tanításával… 

Sokan hivatkoznak a Szentlélekre, amikor védelmükbe veszik a jelenlegi pápát és annak intézkedéseit, szavait. A Szentlélek valóban az Egyház irányítója, ez hitünk szerint tény és cáfolhatatlan. Ám, a Szentlélekre hivatkozva súlyos bűn lehet felmenteni a rombolást… mert Ő nem az egyes személyt, hanem a hívő népet, azaz a de facto Egyházat irányítja. Ki merné állítani, hogy VI. Sándor pápa a Szentlélek által irányítottan lett bűnben tobzódó, hírhedt egyháztörténeti személyiség?

Az Egyház azonban Krisztus ígérete és a Szentlélek irányítása által megmaradt és megmarad a világ végezetéig. Rossz vagy jó pápák működése, politikai árulása és uralkodásuk ellenére.

Amikor pedig egy-egy felröppenő hírre kommenteket írnánk vagy felháborodásunkban nem szalonképesen vagdaljuk egymáshoz a jelzőket és az ostoba állításokat, el kellene gondolkodnunk azon, hogy egy-egy ima sokkal többet érne az ordenáré vagy átgondolatlan, cinikus és nagyképű kioktató hozzászólásoknál. Mert az Egyház nem a pápa, nem a bíborosi kar vagy a klérus. Az Egyház a hívő katolikusok összessége, akiket a Szentlélek irányít, hív és tart meg a krisztusi úton. A hangulatkeltések, szidalmak, a gyalázkodások és a cinikus felsőbbrendűséggel való kioktatás nem gyógyír egyetlen problémára sem. Se pro, se kontra.

Voltak is, és lesznek is nehéz idők, végső napoknak gondolt korszakok, szent vagy csapnivalóan ostoba, rosszul politizáló pápák. Ám mindez véges.

Az Egyházon a pokol kapui sem vesznek erőt…

A pápát, mint minden politikust joga van bírálni bárkinek. Csak teljesen fölösleges. A pápai tévedhetetlenség dogmája(!) csak hitbeli vagy erkölcsi tanításra vonatkozik. Ezért volt felesleges olyan nagy elánnal, ostobán, liberálisaink sátáni örömére nekimenni Bayer Zsoltnak. Mert Bayer a politikust bírálta joggal – ha nem is túl szalonképesen –, féltve nemzetét, családját, s a keresztény kultúrát. Tán ezért nem is annyira „mocsárból felbugyogó” volt az, amit mondott. Mert ki áll ki egy egészséges vitára e felsőbbrendűségben szenvedő cinikus, néha hazudozó és félrevezető főszerkesztők közül, vagy a kommentelőket lazán kirúgó jezsuiták sorából? Senki… Noha sokkal hasznosabb volna saját teológusnőjüket helyre tenni, aki hitbéli dolgokban fordul Isten ellen…   

Mint már több alkalommal megtettem, mondom újra, a pápa személyét az Egyházzal összetévesztő világi-, és szerzetespapoknak, akik körömszakadtig védik a sok esetben drámaian rossz politikust, akit semmi nem köt az általa is halálra szánt Európához: – Gondolkodás nélkül védeni a bűnt nagyobb bűn, mint elkövetni a bűnt, amelyet védünk. Papjaink súlyos terhet vesznek magukra, ha cinikusan, nagyképűen és ellenkezést nem tűrve, olykor láthatóan Krisztus ellen fordulva védik a védhetetlent! S ha egy következő pápa visszatér majd a Krisztus-követéshez, a kereszténység védelméhez, akkor mit mondanak majd a híveknek ezek az ostobák? Mert az Egyház a hívők összessége… és a papság ezért a hívő közösségért viseli a felelősséget… nem pedig a vatikáni vezetésért.

Bizony mondom nektek, míg ég és föld el nem múlik, egy i betű vagy egy vesszőcske sem vész el a törvényből, hanem minden beteljesedik.” (Mt. 5.,18.)

Stoffán György

Hozzászólások

hozzászólás

The following two tabs change content below.

Stoffán György

Share

Esetleg más?

#Muzej2019 – Bunkermúzeum

Vannak témák, amikhez szinte lehetetlenség hozzányúlni, nevezhetjük ezeket akár darázsfészeknek is. A magyar történelem egyik …

2 hozzászólás

  1. Dékány Ilona

    ŐSZINTÉN BEVALLOM: A Bayer Zsolt írását ezután fogom elolvasni —ha megtalálom!– ,de bízom Stoffán Úr meglátásában , és röviden véleményezem. Több ízben olvashattunk írást a jelenleg “dúló” egyház –kereszténység és Ferenc pápa viszonyáról . Szomorú tény , hogy miközben tisztelni illene / nekem , aki református vagyok / minden hívő embernek a keresztény világ elsőszámú vezetőjét , egyre több csalódást okoz . A Ferenc pápa útján c. kötetet két ízben is végig olvastam / nem csupán azért , mert kötődöm a szerkesztőkhöz!/, ugyanis igen sok fontos kérdésben egyet kell érteni a Pápa megnyilvánulásaival .—Az igaz , hogy az “elemzők ” reakciói még plasztikusabbá teszik az idézett gondolatokat . — DE: A Pápa legelső ” godolata “: Minden keresztény család fogadjon be egy muszlim menekültet !–nálam “kiverte a biztosítékot” . Ha ezt a keresztény családok megfogadják , néhány év mulva kb. tíz fő eltartásáról kell gondoskodniuk ! Hogyan változna meg Európa arculata? ELKÉPESZTŐ !!!!Ami azóta sorozatban elhangzik, még ELKÉPESZTŐBB !!!EZT MI KERESZTYÉNEK NEM TOLERÁLJUK !!!

    • Koppány István

      Ha jól tudom,Bayer egy előadásán mondta,amit mondott, élőszóban pedig az ember kevésbé cizellált, mint írásban.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.