2021 szeptember 28., kedd
Forrás: d26horl2n8pviu.cloudfront.net

HND: A PEDOkrácia hatalma – 3. rész

Share

„Ki itt belépsz, hagyj fel minden reménnyel” – Dante Alighieri, Isteni színjáték / A Pokol kapuja (fordította: Babits Mihály)

Kutatásaim során gyakran jutottak eszembe ezek a szavak, miközben egyre mélyebbre kellett az emberi szenny, az ember kreálta pokol bugyraiba leszállni. Ráadásul a kártyavárként összeomló „álomgyár” és a témához kapcsolódó újabb adatok, tényfeltáró cikkek tömege – azon túl, hogy némileg megedzik a krónikást – végső fokon a magát elitnek címkéző nemzetközi réteg évtizedekig eltussolt és elhallgatott kriminális energiájának robbanásszerű tudatosulását jelzik a közvéleményben. A pénz, a hírnév, a hatalom úgy látszik nem elég. Még többet akarnak: a gyerekeket.

A szexuális forradalom, az anything goes elv atyjának mind a mai napig az amerikai zoológust (!) és autodidakta szexológust Alfred Charles Kinsey-t (1894-1956) tartják. Az ő, Kinsey-Report néven híressé vált tanulmányait ünnepli a magát haladónak titulált értelmiség. Kinsey, aki masszív szado-mazo devianciában szenvedett és ha homoszexualitása kiélésére már a saját munkatársai kevésnek bizonyultak, sokszor napokra eltűnt a chicagói híres-hírhedt homo-közösség anonym világában. Tanulmányai elkészítéséhez nagyjából kétezer különböző korú kisgyereken kísérletezett embertelen módszerekkel, beleértve öt hónapos kisbabákat is, alkalmanként elítélt pedofilok, szexuális pszichopaták bevonásával:

Kinsey-Report: 34. táblázat, 180. oldal

A Kinsey-Reportot egyébként a Rockefeller Alapítvány finanszírozta a fogamzásgátlás elterjesztése érdekében, ami elsősorban a katolikus és a fekete amerikai polgárokat vette célba és hatalmas propagandakampányának köszönhetően nem csak az USA-ban, hanem az egész világon közismertté vált. A Kinsey-elv szerint gyerekek már egész korán, sőt, már születésük előtt is szexuális lények és ezért képesek ehhez kapcsolódó tevékenységekre. Támogatói között volt Dr. John Money, egy nyíltan pedofíliát igenlő orvos, a transzgender-sebészet úttörője. Rengeteg leleplező cikk és több tényfeltáró dokumentumfilm jelent meg Kinsey kriminális, a pedo- és a homo-lobby érdekeit kiszolgáló tevékenységéről. Mégis, a szexuális nevelésben tevékenykedő – állítólagos – szakértők döntő többsége mind a mai napig Kinsey nyomdokain halad.

A ’60-as évek végén került Németországban az érdeklődés középpontjába Helmut Kentler, pszichológus és a szociálpedagógia professzora, aki elkötelezett homoszexuálisként három örökbefogadott fiával élt együtt. Kentler, akit az új generációs német szexuálpedagógusok mentoruknak tekintenek, elsősorban a fiatalok szociális emancipációjának tematikájával foglalkozott a német Evangélikus Egyház különböző intézményeiben, szervezeteiben, az evangélikus oktatási intézetek modernizálásának érdekében. A berlini szenátus tanácsadójaként a ’60-as évek végén végrehajtott kísérletében több tizenhárom-tizenöt éves utcagyereket, akiket „másodlagosan gyengeelméjűnek” stigmatizált, korábban pedofíliáért elítélt férfiakhoz közvetített ki szállásért, ellátásért, a berlini hatóságok anyagi támogatásával. A kísérlet célja a gyerekek reszocializációja lett volna, annak hallgatólagos tudomásul vételével, hogy ezeket a gyerekeket a pedofil férfiak szükségleteinek kielégítésére szolgáltatták ki, ráadásul az adófizetők pénzén. Ez a kísérlet, ami gyakorlatilag bűncselekménynek számított, csak 2015-ben került napvilágra, bár igazán nagy botrány mégsem lett belőle. A német Evangélikus Egyház egyes képviselői, a ’80-as években megalakult Zöldek néhány prominens tagja (pl. Daniel Cohn-Bendit), valamint az akkor már csíráiban előforduló gender-elmélet előharcosai, mint pl. Uwe Sielert – szintén vállaltan homoszexuális, pederaszta szociálpedagógus, aki Kentlert mentorának és atyai jó barátjának tekintette – a klasszikus családmodellt, a heteroszexualitást és a generációk közötti korhatárokat vették célba, mint leépítendő, szerintük nem természetes állapotot. Kentler és a hozzá hasonló, magukat tudósnak nevező személyek évtizedek óta próbálták és próbálják a társadalommal és persze az állami szervekkel elhitetni, hogy a pedofília egy normális szexuális önkifejezési mód, azaz másság, amely, ha nem alkalmaz erőszakot, akkor a gyerekek javára válhat azok „szexuális felszabadításában”… Ugyanúgy hirdették és mind a mai napig hirdetik a szülők és gyerekek közötti szexuális kapcsolat létjogosultságát, amely Kentler szerint politizálható is (sic!), mert ez aktívan elősegítené az emancipált társadalom kialakulását. A ’90-es években Kentlert bírósági szakértőként alkalmazták pedofíliával kapcsolatos perekben, amelyekben az ő közreműködésével minden (!) vádlottat felmentettek.

Itt csak a jéghegy csúcsát és annak is egy piciny darabkáját lehet bemutatni, felvillantva néhány, már évtizedek óta tartó folyamatot, amely a nyugati társadalmak belső szétzilálására, az egyének és elsősorban a gyerekek ellen elkövetett „társadalmi mérnökösködésre” irányuló, egy új, állítólagosan emancipált, de végső fokon már korán kiégett, gyökértelen, önmagát reflektálni nem tudó, közösségi életre képtelen, közösségi eszméket (család, haza, nép) tagadó szinguláris, saját nemükben is kételkedő egyedek kvázi nagyipari kitermeléséről van szó. Egyedek, akik millió számra követnek média által kreált sztárokat, akik elhiszik, hogy hároméves kisgyerekek óvodai „meztelenül simogató” területe a kölykök felszabadulását eredményezi, akik helyeslik tizenkét éves tinik iskolai oktatását az LMBT+sok betűs szervezetek képviselői által, propagálva az análszex előnyeit. Azok, akik elhiszik, hogy hatvan-hetven „társadalmi nem” létezik és férfiak is szülhetnek, miközben igenlik a terhesség kilencedik hónapjában történő megszakítását, valamint az anyából kiszakított kisbabák testrészeinek kereskedelmét gazdag fogyasztók „örökifjúságának” megőrzésére, kozmetikai és szervbeültetési célokra.

Lehetne még írni a BBC egykori sztárjáról, Jimmy Savile posztumusz botrányáról, amely az angol felső tízezer alapjait rázta meg, vagy Sir Edward Heath, egykori brit miniszterelnök pedofil múltjáról. Aki megpróbált némi világosságot vinni a sötétségbe, Liz MacKean, korábban invesztigatív újságírónő, ötvenkét évesen, „furcsa körülmények között” ez év októberében meghalt, ahogy a csupán harminchét éves Jill Dando, 1999-ben. Mindketten a vezető körök eltussolt pedofil, sátánista szokásairól tudósítottak – volna. A belga Marc Dutroux ügy máig javarészt felderítetlen. Egy személyes ismerősöm, korábban híres német újságírónő, aki harminc éve küzd azért, hogy végre valaki vizsgálatot indítson egy észak-német nagyvárosban prominens bírók, politikusok, ügyészek között dívó – állítólagos – szakrális gyermekabúzus és később azok rituális lemészárlása ügyében, manapság szociális segélyen tengődve a harmadik agyvérzésével küszködik. A holland tv egyik sikeres show-műsorát (Dr. Phil TV-show) eltüntették, miután leleplezett egy pedofil csoportot. A norvég leleplezések sem kerültek nagy dobra, senki sem #metoo-zott eleddig. Ki beszél arról, ha prominensek bevallják, hogy kisgyerekek vérével fiatalítják a sajátjukat? Ez ma már bevett társadalmi szokás, ha valaki elég pénzzel rendelkezik és igénye is van rá.

Az ilyesfajta, „cseppben a tenger” jellegű információk tükrében lassan érthetővé válik a magát haladó-progresszív-akármi réteg szimpátiája a mostanság szorgalmasan Európába importált, pedofíliát igenlő és gyakorló tömegek irányába. Azok, akik a katolikus papok gyermekmegrontását kórusban kiabálva elítélték, a német evangélikusok bizonyos részének szereplésénél és a most en gros beutazó muszlimoknál mélyen hallgatnak. Ellentétben a katolikus vallással, amely ezt és a családon belüli szexuális viszonyt ellenzi, a mohamedánoknál nem tilos, hiszen maga a próféta szolgált példával, ami mind a mai napig érvényes. Mohamed, aki egy hat-hétéves, ʿĀʾiša bint Abī Bakr nevű kislányt vett feleségül, majd amikor a leány kilenc-tízéves lett, vitette vele véghez a házassági kötelességet. Nem véletlen, hogy a legelmaradottabb, legfanatikusabb muszlim országokban a házassági határ nőknél még valahol a gyerekkor környékén van. Minden bizonnyal többen olvastak már arról a jemeni öregemberről, aki pár éves „menyasszonyát” először késsel vágta fel, hogy be tudjon hatolni, majd a kis gyerek elvérzett a „nászéjszakán”. Hallott valaki ekkor haladó feministákat, gender és egyéb „tudósokat” kiabálni az emberi és női jogokról? Én nem! A jelenlegi német és újabban svéd törvények szerint a külföldön – még az úgynevezett „menekülés” előtt – megkötött gyerekházasságok a befogadó országban érvényesek! A gyámhatóság semmit sem tehet. Külön figyelmet érdemel az egyik legnagyobb bevándorló kontingens, az afgán és pakisztáni, akik több százezres nagyságrendben élnek ma már Európában. Ezekben az országokban tradicionálisan idősebb, gazdagabb férfiak szórakoztatására fiatal kisfiúkat, lehetőleg utcagyerekeket beöltöztetnek lányruhába, sokszor kisminkelik őket és a gyerekek táncolnak nekik, de nem csak azt teszik. „Bacha bazi” a neve ennek a szokásnak és Obama idején az Afganisztánban állomásozó katonáknak parancsban adták, hogy békén kell hagyni ezt a jeles „népszokást”. Dr. Udo Ulfkotte is tájékoztatott erről a témáról, amelyet összekötött német politikusok igencsak gyakori afganisztáni jelenlétével. Nem sokkal azután a szívébe ültetett pacemaker felmondta a szolgálatot…

Már nem merem kérdezni, vajon akarunk-e ilyen „kultúrát” Magyarországon? Azt sem kérdezem, kell-e feltétlenül a CEU-n kívül gender-ideológiát oktató szak további magyar egyetemeken? Amikor egy híres amerikai pop-sztár (Katy Perry) egy francia rádiónak a napokban tett nyilatkozatában az emberi hús evésének előnyeit ecsetelte, valamint megnéztem, hogy a már pár éve ismert emberi bőr használati tárgyként  (Human Leather/co.uk) való feldolgozásával foglalkozó exkluzív angol cég honlapja működik-e még és a válasz igen volt (pénztárcák, övek, cipők, yachtok bőrborítása több tíz- és százezer euróért) – akkor feladtam a további kutatást.

Utószó:

A pedofília elsősorban kisfiúkat érint, általában homoszexuális adottságú férfiak zsákmányaként és ezt nem én találtam ki. Kislányokat célzó megrontás legtöbbször családon belül történik, vagy kereskedelmi célból, továbbá vallási fanatizmustól elvakult ösztönlények által elkövetett bűncselekményként. Az általános felfogással ellentétben nők is lehetnek pedofilok. Vagy élettársként segítenek gyerekek megrontásában, vagy önállóan cselekszenek, de semmivel sem különbek hímnemű társaiknál.

Többen kérdezték, miért írok álnéven? Nos, azok az információk, amelyeket a magyar közönség számára megpróbálok közelebb hozni, sokszor ártalmasak lehetnek a krónikás egészségére … A 2. rész egyik kedves olvasója kérdezte, hogyan lehet ilyen cikkeket multiplikálni? A válaszom: osztani, terjeszteni, felvilágosítani. Évente több százezer gyerek tűnik el világszerte. Ne hallgassunk többé!

Szerző: HeroesNeverDie

Az első rész ITT, a második pedig ITT olvasható.

Hozzászólások

hozzászólás

Share

Esetleg más?

Kutatók Éjszakája, 2019

Idén, rendhagyó módon, a Kutatók Éjszakáján egy intézmény 3 helyszínét kerestük fel: az Óbudai Egyetem …

6 hozzászólás

 1. atörökszultàn

  Ismeretlenül is köszöntöm . Az ìràsa kivàlò , alapos , nekem megvan a Kinsey Report 2 nyelven is , làtszik , hogy kivàlòan elmèlyedt a tèmàban , vègre valaki , aki ismeri a tàrgyàt ès ùgy ìr ròla Ez egy sàtànista brigàd , irtani kell öket , mint a gazt . A nyugati vilàg tökèletes elkorcsosulàsa màr csak pillanatok kèrdèse , az összeomlàs közel . Aki a legkisebbeket bàntja , az megèrdemli a legrosszabbat . A nèmet pedofil helyzet valòban tragikus , a nèmet zöld pàrt 4 milliò elmebeteg vàlasztòjàval 20 ève sakkban tartja a maradèk 76 milliò nèmet embert . Föltett szàndèkuk , elpusztìtanak mindent , ami mèg maradèk emberi mivoltunkra emlèkeztet . A zöldeket be kell tiltani mindenhol a vilàgon , de inkàbb börtönbe kell öket zàrni merkellel együtt az euròpai faj elpusztìtàsàra tett kìsèrlet miatt . No meg a magyar pedofil buzeransokat is .

  • HeroesNeverDie

   Kedves ‘atörökszultàn’, a német helyzetet sajnos jól ismerem, majdnem három évtizedig éltem ott. Itt, a “világ végén” pár éve élvezem a nyugalmat, az emberek klasszikusan konzervatív életformáját. Köszönöm kedves szavait, biztos lehet benne mindenki, hogy az általam használt források többszörösen ellenőrzésre kerülnek, felhasználásuk előtt.

   Minden jót, HND

   • HeroesNeverDie

    Jó reggelt kedves “atörökszultán’, dacára, hogy sose voltam rendszeres Spiegel olvasó, valóban, a ’80-as és ’90-es években még érdemes volt néhány cikk miatt példányonként megvenni, ami az utóbbi pár évben már gyakorlatilag a “kidobott pénz” kategóriába tartozott. Ez elsösorban a Herr Transproletar, Jakob Augstein “érdeme”. ’98-ban a MTK-ból “menekültem” vissza Bajoroszágba 😉 remélvén, hogy ott a világ még “rendben van”, de a rotgrün versiffte NDK_reloaded mindenütt utólért. A “furztrocken” kifejezést már vagy ezer éve nem hallottam, aminek kifejezetten megörültem 😀 külön hálás köszönet! Btw, a forrásaim inkább amerikai, másodsorban német online médiák, amelyeket a kollektív diszkrimináció miatt a ggle sokadik oldalain, ill. célzott kereséssel lehet csak megtalálni, de a szöveg az 100% HND.

    Layout és szerkesztési kérdésekben nem vagyok kompetens, sry. Én is szivesen folytatnám inspiráló diskurzusunkat magánfelületen. Miután -indokoltan- a továbbiakban is szeretnék “neduddki” maradni, kérem, hogy email elérhetöségét közölje portálunk illetékeseivel, minden bizonnyal segíteni fognak Önnek a kapcsolatfelvételben:
    szerkeszto@polgarportal.hu

    Köszönettel, üdv. HND

  • The Kinsey Syndrome 🙂

 2. Kedves HeroesNeverDie nagyon koszonom a cikket! Leforditanam angolra, hogy megosszam a lassan ebredezo kanadaiakkal, de nem merek nekiallni, mert sajnos nem tudnam jol leirni, hiaba elek itt 18 eve. Probalom a magam modjan tenni itt, amit tennem kell, most vegeztem a college-ban mint paralegal, es probalok olyan teruleten elhelyezkedni, hogy felvehessem a harcot ezzel a borzalommal. En mar tudtam ezekrol, es mint anya, rettegek a gyerekeim, es a majdani unokaim jovojet illetoen. Termeszetesen szeretnenk hazakoltozni par ev mulva, mert ami itt Kanadaban megy egyszeruen leirhatatlan. Megegyszer nagy koszonet a cikkert, es Isten aldjon meg!

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.