2020 június 6., szombat
Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke beszédet mond a Fidesz-KDNP választási nagygyűlésén a győri Széchenyi téren április 3-án - MTI Fotó: Koszticsák Szilárd
Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke beszédet mond a Fidesz-KDNP választási nagygyűlésén a győri Széchenyi téren április 3-án - MTI Fotó: Koszticsák Szilárd

Peterdi Péter: 30 éve fiatal, 30 éve demokrata avagy mit jelent nekünk a Fidesz?

Share

Előrebocsátom: sosem voltam Fidesz-tag, és még csak politológus sem vagyok. A következőkben inkább csak a laikus, ám meggyőződéses választó szemszögéből szedem össze a gondolataimat a magyar történelem kétségtelenül legnépszerűbb politikai pártjával kapcsolatban. A Fidesz alapításának harmincadik évfordulója remek lehetőséget kínál arra – különösen most, választási kampány idején –, hogy elgondolkodjunk rajta, mit jelent nekünk, jobboldali meggyőződésű polgároknak ez a párt valójában.

Szánalommal vegyes megvetéssel szoktam olvasni azokat az elemzéseket, amelyek szerint a mai Fidesznek egyfajta ellensége lenne az ős-Fidesz, és éppúgy küzdene ellene, ahogyan a jelenlegi ellenzéki pártokkal szemben határozza meg magát. Még inkább a fejemet fogom, amikor kiállnak a Momentum tagjaihoz hasonló, politikai értelemben vett szörnyszülöttek, és azzal érvelnek, hogy ők a valódi fiatal demokraták szövetsége. Vannak főállású okosok, akik már-már azt akarják bebizonyítani, hogy 1988 és 2018 között néhány alapító személyén – Orbán, Deutsch, Szájer, Kövér –, a párt nevén és a narancssárga színen kívül semmiféle kontinuitás nincs, és eme hipotézisük alátámasztását valahogy mindig a Fodor-féle árulók és egyéb politikai szerencselovagok megszólaltatásával, a véletlenül sem részrehajló véleményük rendszeres citálásával próbálják eszközölni.

Ezek a főállású okosok éppen csak a Fidesz-szavazók lelkivilágát nem ismerik, azt pedig el sem tudják képzelni, hogy valaki akár három évtizeden keresztül ki tudjon tartani egy politikai alakulat mellett a szavazófülkében, úgy, hogy a választó szemében az a párt még mindig ugyanaz a párt, miközben ők már dolgozatok százaiban próbálták bizonygatni, hogy nem ugyanaz. Úgy képzelik el az eszményi választót, hogy nyilván meg tudja ingatni a meggyőződésében egy bülbülszavú Kovács László vagy egy 19 ezer forintos, egyszeri nyugdíjemelés ígérete, és arra szavaz, aki többet-jobbat ígér. (Ez ugyanaz a logika, ami szerint a piac mindig jobban áraz be bármit, aminek ára lehet – aztán csodálkoznak, ha rájuk szakad a gazdasági válság.)

Ennek örömére tehát bemutatom a politológusok rémét: apámat. Egyszerű ember, soha nem volt a kommunista rendszer haszonélvezője, sőt, rendes magyar emberként utálta a kommunistákat, mint a szart. (Különösen a vén kommunistákat.) Nemzetközi gépkocsivezetőként még valamennyi viszonyítási alapja is volt a tekintetben, hogy hogyan nézhetne ki az ország, ha nem imbecillis, inkompetens vénemberek vezetnék – így aztán elég hamar azonosulni kezdett a Fidesszel, aminek a tagjai néha egész meglepő módon tűntek fel a tévében: akár futballozva, vagy kerékpáron, esetleg Dévényi Tibi bácsival fagylaltozva a Három kívánság c. borzalomban. Fiatalok és menők voltak, akárcsak az Első Emelet, csak ők nem zenével turnéztak, hanem politikával. De aki azt hitte, pusztán bohóckodás az egész, az elég hamar meggyőződhetett az ellenkezőjéről Orbán Viktornak a Nagy Imre és társai újratemetésén elmondott beszédétől. Apám konkrétan nem hitt a fülének, hogy az ott elhangozhatott. Ő akkor egy életre szavazott bizalmat a Fidesznek.

Hogy aztán később mi mindenért próbálták ráhúzni a pártra és annak politikusaira a vizes lepedőt? Nem érdekelte. Hogy aztán hogyan akartak a kommunisták européerként mutatkozni és minden lehetséges tekintetben, akár bármiféle fedezet nélkül is ráígérni mindenkire? Továbbra is utálta őket. Hogy aztán hogyan, mi módon próbálják a nagyokosok hatvantizenkettedszer is bebizonyítani, hogy ez a Fidesz már nem az a Fidesz? Apám elkapcsol a tévén.

Mégsem vak hit ez: ott van mögötte fedezet gyanánt a meggyőződés, hogy ezek rendes emberek. Nem a Fidesz az a párt, aminek tetszőleges politikusát látva az az érzés támad a normális emberben, hogy az ilyenre egy macskát nem bízna, nemhogy a saját gyerekét, akár csak fél percre is. Az imázsuk része, hogy a felmerülő kérdésekre általában érvényes, konzekvens választ kaphatunk tőlük: a gondosan kiválogatott, a feladathoz megfelelően trenírozott politikusaik megbízhatóságot sugároznak, hisszük mi – és valószínűleg jól hisszük.

Olajozottan működő gépezet a Fidesz, méltán látják így a tagok és a külső szemlélők is. De azért a mai napig ott van benne a kurucos, szabadságharcos szellemiség, egyfajta „Ugocsa non coronat”. Ott van benne a rendszerváltás öröksége, a Listen to Your Heart az Internacionálé ellenében. Benne van a fiatalos, lázadó szellem éppúgy, mint az öregek bölcsessége. Benne van a kemény munka, de az élet szeretetével, humorral; önkritikával, a megújulás képességével. Igazi néppárt ez, amihez öröm tartozni, akár tagként, akár választóként – immár 30 éve.

Szerző: Peterdi Péter       

Hozzászólások

hozzászólás

The following two tabs change content below.

Peterdi Péter

Share

Esetleg más?

#Muzej2019 – Múzeum a város felett: Kiscelli Múzeum

Utunk következő állomása a Kiscelli Múzeum volt. Különös ez a múzeum, különös történettel, különös múlttal …

7 hozzászólás

 1. HeroesNeverDie

  Na, még egyszer, ha már a rendszer kihajitott 🙂 Most mondjam megint, hogy nagyon tetszett? Igen, tényleg, különösen Peterdi apa megjelenése a szinen 🙂

  • Peterdi Péter

   Apámnak 1990 óta igaza van. 😀

  • Min röhögtünk 1983 ban? Magyar Ifjúság híre! “Nyugdíjba ment a KOMSZOMOL Titkár!” Egész élete eltelt, semmitevő hazudozással! No, a FIDESZ követi nagy elődök példáját!

   Tovább a lenini úton: Trockíj (Bernstein) jövőképe!

   Válasz Lenin Mi a teendő? Brosúrájára! 1903
   Ön a pártot a proletáriátus helyébe foglya tenni, aztán a központi bizottságot a párt helyébe, a párt főtitkárát a központi bizottság helyébe, így a proletáriátus nevében egyetlen személy hatalmát fogja elérni!
   Ön a FIDESZT az egy párt helyébe foglya tenni, majd a kollégiumi brancsot a párt helyébe, a pártelnököt a kollégiumi brancs helyébe, így a FIDESZ nevében egyetlen személy hatalmát fogja elérni!
   Metternichnek, és társainak szisztémája legmélyebb megvetést nyilvánítani, mindazok iránt, akik nem tartanak vakon ővelük!

 2. Kedves Peterdi Úr ! Sajnos én még csupán 15 éve léptem be a Fideszbe , de egyet értek az édesapjával , mivel majdnem egyidőben dönthettük el , hogy oda kell tartoznunk ! Jómagam a régi Corvin moziban csodálkozhattam el az ifjú Orbán Viktor beszédét hallgatva . —Akkor még egy kissé hadart !—
  Amikor kitárta a “kaput ” kb. 40 társammal jelentkeztünk . Mivel van kellő mértékű önkritikám , de a bírálóképességemet sem szégyellem , állíthatom , hogy túl sok csalódást nem tapasztalhattam eddig .
  Ha 2002-ben folytathatták volna a kormányzást , lassan Ausztria szintjén lennénk . Ha most megtörne a lendület —DE EZT NEM HAGYHATJUK !— , akkor újra visszazuhannánk 2010–re ! Ehhez jönne a migráció .
  NEM ENGEDHETJÜK , HOGY MEGTÖRTÉNJEN ! CSAK A NEMZETI KORMÁNY GYŐZHET ! Kb. 60 %-al !

  • Dekányi esze sincs! Vakhitű FIDESZNEK beugró!
   Magyarországon a klientúra virágzik,
   Ahol minden, központosítva van: ennek következménye a klientelizmus, ahol is minden kormánynak megvan a maga klientúrája, s mivel – természetszerűleg – csakis a kormány politikája lehet helyes, ez így jó és helyénvaló. Az újkonzervatív kormány jelszava: mi kevesebbet akarunk, mint rendszerváltást, de többet, mint kormányváltást! Valóban: elit- és klientúra-váltást akarnak. És mivel az ex-kommunista elit már régóta elpolgárosodott és kozmopolitává lett, az új provinciális-kispolgári elit nacionalista jelszavakkal és populista módszerekkel manipulál. Számára a demokrácia a nép közvetlen érdeke és akarata – a demokrácia és a republikanizmus közötti különbségről sohasem hallottak. Mi vagyunk a többség, tehát mi képviseljük a nép akaratát – gyakorlatilag, ismét, mint volonté générale. Jóllehet Magyarország parlamentáris képviseleti demokrácia, a hatalommegosztás elve nem jut eléggé érvényre. A végrehajtó hatalom már ma is manipulálja és korlátozza a törvényhozó hatalmat, s legszívesebben a bírói hatalmat is manipulálná és korlátozná: hiszen úgymond a népakaratnak (gyakorlatilag persze a kormányzati akaratnak) minden tekintetben érvényesülnie kell. A polgári jogok formálisan – habár a rendőrség túl sok ellenőrizetlen joggal rendelkezik – nem sérülnek és biztosítva vannak, éppígy az alkotmányosság elvei, egy republikánus demokrácia számára azonban nem a törvények formális elvei, hanem a törvények, szelleme a fontos: ezt már “Publius” (a Federalist Papers szerzőinek álneve) és Alexis de Tocqueville megmutatták. A magyar polgárokbizalma a köztársaság intézményeivel szemben erős, a politikusokkal szemben azonban gyönge. A veszély itt abban áll, hogy az intézményeket és az őket képviselő személyeket nem lehet egymástól szigorúan elválasztani. A demokratikus intézmények azonban nincsenek veszélyben: autoritér és populista politikusok a fejlődést csak hátráltatni tudják, megakadályozni nem. A jövő e tekintetben nem nyitott – csupán egyetlen alternatívánk van: a republikánus demokrácia. Lendvai Ferenc, nyugat pol. Keletre-ből

 3. Nem messzi tájak fölfedezője: Pógári mennyországban járt, ki se küldött munkatársunk

  Határtalan önbizalmú ország! Itt minden nagyon jó, nagyon szép! Az újságban, Rádióban, Tv-ben! Külön dervisek, szervilisek mantrázzák a nagy vezető csodálatos képességeit, a régijóba (mostmá Európa régijó!) jól bevált szocializmus hagyományai szerint! Háttérből a jól képzett nagy öregek, önmagukat is felülmúlva koptatják a fényező smirglit!
  Dicsértessék Orrbán Viktor! Pártunk és kormányunk! Kizsákmányolásunk „jobban teljesít!” A FIDESZ jobban teljesít! Háromszor annyi menekült nyugatra, mint a kommunisták miatt!
  Az életszínvonal naponta emelkedik, a hazugság gátjának átszakadása folytán! Az elöntött lakosság, Vagy futva menekül a parttalanság okán, más, határon túli vidékekre, vagy éhségtől fuldoklik, mint levegőtlenségnél megszokott! Kap néha némi élelmiszer segélyt, a romló halálozási statisztika feljavítása okából, de ez nem csökkenthet a költségvetési csalók, lopók jövedelmét! Se a hivatalban ülők hivatalos kvótáját a plusz jövedelemhez jutást illetőn!
  Államforma az új feudalizmus! Mint tudjuk a „hű béreseket” búsásan jutalmazzák! Nagybirtok, nagy ház, (palota) nagybeosztás, nagy lehetőség! „minden szinten, szinte minden” virul akár a korrupció, napról-napra nő a „porció”! Egyre vörösebb, véresebb, csak arcuk nem pirul belé! Ők genetikailag szégyentelenek!
  A szaga ugyan kellemetlen, mint az erőszakos duggatással szaporított (most pántlikájé) régi neve muskátli, de, az parasztos! Nem menő a paraszt most! Színe is gyengécske halovány kék! Erősebbnek kék lenni! A vöröset áhítók szavazataikkal bekavarnak így a kék, nem tud kékülni, ahogy kék!
  Valutája a vízgőznél illékonyabb Forint, százmilliárdos tételbe képes köddé válni, és svájci bakszámlákon „kicsapódni” a „becsapottak” kárára! Az ügyletnek „ügyintézője” felelőse, szintén fellelhetetlen, vagy tisztes őszapó képében jelenik meg, aki segítséget nyújt, fiának házvásárlásakor!
  A pórnép, a porban fetreng, és a múlt ködén mereng! Régen is loptak! De a lovak hullajtásán éldegélő veréb népesség is kapott zabot, hogy zabos ne legyen! De az új lovak, az istálló padlásán lakva, nem látják, a szürke a verebeket tartanak beöltözött vérebeket, akiket arra, treníroznak, hogy uraik „rendje, rend a lelke mindennek” „Miképp a mennybe (kelepcéjükbe) menj be, azonképp a földön is!
  2015-02-26

  Mert az országnak szüksége van, középosztályra, hogy vezesse! (Egy másik „osztály” vezetése ugyan nem jött be!) Bizony ám! Oly sikeresen elvezették az országot, Mohácsi, Trianonig, moszkvai megszállásig, végpusztulásig! Ezzel a vak számára is nyilván valóvá tették az ő kiválóságuk, kiválasztottságuk feltétlen indokoltságát! Valóban felháborító a magyar újságolvasó tájékozatlansága! Csipás szemeivel, nem olvassa ki e gyönyörű, halvány kék égű (szociális viharoktól mentes) polgári jövő gyönyörűségét, a maga számára! Ahol nem fenyegeti a rendszer, hogy elviszi KMK (közveszélyes munkakerülés) címén, lehet szabadon, boldogan munkanélküli!
  Ő is lophat, (mint bankár, privatizáló) amit tud. Kis tudás kis lopás! Így tisztességes, a polgári értékrendben. Kis ember, kispolgár, aki ugye antiszociális lény. Ellentétben a „nagy- polgárral” aki igazi úr! Akkor is, ha munkásvezér, párttitkár volt elébb! 1995-ből

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.