2018 október 23., kedd
by Oliver Munday (The New York Times)

Pók Katalin: Demokrácia export és liberális emberi jogok

Share

A demokrácia exportja, mármint a liberális demokrácia a világ országaiba való erőszakos átültetése valóban megszűnt mára? A közelmúlt idők sajtójában azt olvashatjuk, hogy a demokrácia export lefutott projekt. Természetesen az újságcikkek nem beszélnek liberális demokrácia exportról, pusztán demokrácia exportról van szó, mintha csak egyfajta demokrácia lenne és a demokrácia az csak liberális lehet. Van keresztény demokrácia is, csak ennek eddig nem jutott hely a világban.

Létezik egy ún. „mesterlista”, amely az amerikai demokrácia exportról közöl egy hosszú listát, s 2012-ig felsorolja az USA eme tevékenységét a világban. Ezt a listát az amerikai Napi Világújság (WND) tette közzé, mely magát úgy aposztrofálja, hogy információi nem találhatók sem a CNN, sem a Fox News híreiben.

A demokrácia export „mesterlistát”, William Blum amerikai történész tette közzé 2013-ban megjelent könyvében: Amerika leghalálosabb exportja: a demokrácia címmel. Ebben leírja, miszerint a világ mindeddig azt hitte, hogy a II. világháború óta folyó amerikai külpolitika jó, és Amerika motivációja, hogy elterjessze a világban a demokráciát tiszteletreméltó és nemes. A birodalom ellenes riportban (Anti-Empire Report) bemutatja, hogy semmi nem áll messzebb az igazságtól, mint ez a hiedelem. Mindez tévedés, hiszen a világnak csak szenvedést okozott, és sohasem tudjuk megállítani a szörnyet mindaddig, míg az emberek ezt meg nem értik.”

A listát az újság William Blum munkájára hivatkozva a következő címmel és kommenttel tette közzé 2014 szeptemberében:

Más népek kormányának megbuktatása: Mesterlista

Esetek ahol az Egyesült Államok megbuktatta vagy megkísérelte megbuktatni idegen államok kormányait a második világháború óta.

(A * mutatja a kormányok sikeres kibuktatását)

Albania 1949-53
East Germany 1950s
Iran 1953 *
Guatemala 1954 *
Costa Rica mid-1950s
Syria 1956-7
Egypt 1957
Indonesia 1957-8
British Guiana 1953-64 *
Iraq 1963 *
North Vietnam 1945-73
Cambodia 1955-70 *
Laos 1958 *, 1959 *, 1960 *
Ecuador 1960-63 *
Congo 1960 *
France 1965
Brazil 1962-64 *
Dominican Republic 1963 Cuba 1959 to present
Bolivia 1964 *Indonesia 1965 *
Ghana 1966 *
Chile 1964-73 *
Greece 1967 *
Costa Rica 1970-71
Bolivia 1971 *
Australia 1973-75 *
Angola 1975, 1980s
Zaire 1975
Portugal 1974-76 *
Jamaica 1976-80 *
Seychelles 1979-81
Chad 1981-82 *
Grenada 1983 *
South Yemen 1982-84
Suriname 1982-84
Fiji 1987 *

Libya 1980s

Nicaragua 1981-90 *
Panama 1989 *
Bulgaria 1990 *

Albania 1991 *
Iraq 1991
Afghanistan 1980s *
Somalia 1993
Yugoslavia 1999-2000 *
Ecuador 2000 *
Afghanistan 2001 *
Venezuela 2002 *
Iraq 2003 *
Haiti 2004 *
Somalia 2007 to present
Libya 2011*
Syria 2012

Ma már e listát persze hiányosnak találjuk, hiányzik belőle például Ukrajna (2014) és valószínű még lehetne bővíteni. Bár valódi „véres” beavatkozás nem történt, de gondoljunk csak a Clinton házaspár és az Obama kormány akna munkájára országunk ellen, amikor a hazai baloldallal szövetségben, az amerikai médiabirodalom újságjaiban máig ható rossz hírünket keltették. Az előző vezetéssel bezáróan Amerika minden eszközzel arra törekedett, hogy ránk erőltesse a liberális demokráciát.

Ebből a közegből nőtt ki egy „filantróp”, aki önállósította magát, hogy pénzével segítse e nemesnek gondolt célt, a liberális demokrácia terjesztését a világban. Neve George Soros, aki tevékenységét nemesnek és tiszteletreméltónak gondolja, ahogy követői is. Ebbe beletartozik a globalizmus és nyílt társadalom projekt a neoliberális emberi jogok patronálása az alapítványán keresztül és a betelepítési politika, mely mind a mai napig folyik. Röviden ez a Soros terv. Könyvében (Soros György: A nyílt társadalom avagy a globális kapitalizmus megreformálása, Scolar kiadó, Bp., 2000) kifejti, hogy az EU, a NATO, az IMF asszisztálásának fontos szerepet szán tervében. Ez utóbbit a büntetés és jutalmazás eszközének tartja, ha valamelyik állam nem engedelmeskedne a mára már neoliberálissá vált demokrácia tervnek.

Trump tett arra ígértet, hogy nem folytatja a demokrácia export politikáját tovább. Kétséges azonban, hogyan sikerül ezt megvalósítania, mert a baloldali lobbi soha nem nyugodott ebbe bele. Sem Trump megválasztásába, sem a liberális demokrácia haldoklásába. Kormányközeli lobbik, állandóan kérik a konzervatív, zsidó-keresztény világ segítségét weboldalakon és körlevelekben. A baloldal ugyanis semmitől sem riad vissza, hogy a nemesnek, együttérzőnek, toleránsnak, a világok legjobbikának tartott liberális demokráciát megvédje. Azokat mondja gonosznak, akik a liberális pszeudo-humanizmus helyett morális világrendet, keresztény értékekre épülő demokráciát akarnak. A baloldal Amerikában, újabban fizetett tüntetőket vesz fel, akik a kormány ellen folyamatosan, látványosan megrendezett eseményekben vesznek részt.

A „mesterlista” ma is terjed az interneten azzal a megjegyzéssel, hogy igen szorgalmas ország (mármint Amerika). De nincs jobb!

Tényleg nincs jobb? Közép- és Kelet-Európa szemben áll és védekezik, sőt harcol a nyugati értékvesztett világ ideológiája ellen. Magyarország és Lengyelország ebben élharcos. Szabadosság helyett, a morált nem nélkülöző szabadság az ideája. Védi a családot, az életet, a nemzettudatot, a sokféle formában létező globalizmus és neoliberalizmus ideológiája ellen.

Ha Trump véget vet is a liberális demokrácia exportnak, itt van nekünk az Európai Unió, mely nevéből is kihagyta a keresztény gyökereket. Az emberi jogok liberális felfogása az Unió alapeszménye, a keresztény morális értéket legfőbb ellenségének tekinti, ezzel megtagadva Európa eredeti kultúráját. Ezért kerülnek vele összeütközésbe a konzervatív kormányok, közöttük hazánk. Az NGO-k nagy része a liberális emberi jogokat védi, nem a morál alapút, így folyamatos támadásaikra lehet számítani egész Európában, és a velük rokon Európai Unió vitás kérdésekben az ő javukra dönt. Ekkor még nem beszéltünk az ENSZ civiljeiről vagy magáról a szervezet különböző ágairól, melyek folyamatosan táplálják a neoliberális és globalista ideológiát. Persze e szervezetekből nem kilépni kell, hanem részt venni a megreformálásukban.

Tényleg nem kell többé félnünk a liberális demokrácia exporttól, mely immár inkább neoliberális színezetet mutat?

Ha megnézzük, hogy merre halad a neoliberális demokrácia, igen szomorú képet kapunk. A nyugati nagyhatalmak országaiban még mindig uralkodó eszmény a végkifejlete felé tart. Mivel a morál nélküli humanizmus Istentől és törvényeitől való eltávolodást jelenti, „elveszítették a józan eszüket” – ahogy ezt a Biblia, Európa kultúrájának alapja leírja. Az „okulásunkra leírt” bibliai történetek tárják fel, hogy az Istentől eltávolodott népek, olyannyira elveszítik józan eszüket, hogy a jogot kicsavarják (Hab,1,3), ami sietteti pusztulásukat. Ennek tipikus esetei az azonos nemű párok házasságának, az eutanáziának, abortusznak, a „plurális kapcsolatoknak” nevezett szabados együttélési formáknak a legalizálása. Mind több nyugati ország adja be a derekát és a követelések egyre nagyobbak lesznek. Az öngyilkos korlátlan befogadási politika már ezek következménye. De van tovább! Németország már régóta korlátozza újságíróit a tények szabad feltárásában, a statisztikákat meghamisítják, melyek a migránsok által elkövetett erőszakról szólnak. Ha valaki a tényeket feltárja, azt gyűlöletbeszédnek mondják. Már az újságírók bebörtönzésénél tartanak, ennek legutóbbi példája Michael Stürzenberg, akit hat hónapra ítéltek. A német újságírót azért utalták börtönbe, mert saját facebook oldalán posztolt egy történelmi képet. A kép a II. világháború idején készült, és rajta a náci német tisztek arab muzulmán vezetőkkel paroláznak. (Megjegyezzük a tényt, a zsidók elpusztításában egyetértettek.)

A liberális ideológusok és követőik világszerte, Amerikát is beleértve, a szólásszabadság felszámolására törnek, tehát éppen a demokráciát ássák alá. Persze a szólásszabadság korlátozása, csak a jobboldali, konzervatív nézetek kifejtésére (a PC beszéd helyett), a valóságot megmutató beszédekre vonatkozik.

Az Isten törvényeitől elforduló liberális humanizmus hozta létre az elferdített jogrendet, melynek következménye az idegeneket hozok ellened prófétai üzenet a Bibliában. Még zsidó és keresztény csoportok sem látják tisztán, a jövevény voltam és befogadtál valamint az idegeneket hozok ellened bibliai üzenet különbségét, mely két különböző helyzetet ír le. Jelen esetben főként, húsz-harminc év közötti jól öltözött, szendvicsdobáló, fiatal és életerős fegyver nélküli sereg bevonulásáról van szó, az igazi menekülő igen kevés. Fegyvereiket már európai földön készítik el az ott élő lakosság ellen, tömeg közé rohanó teherautók, bombák, merényletek, erőszakos tettek formájában. Háborúban viselkednek így a behatoló csapatok, akik követelőznek, sápot szednek, rabolnak, fosztogatnak, tömegesen erőszakolják a nőket és pusztítják a lakosságot. Tényleg a „fogadd be az idegent” biblikus parancs lenne érvényes ez esetben?

Sokkal inkább az idegeneket hozok ellened figyelmeztetése ez, amely a keresztény gyökereinkhez való visszatérésre szólít fel. Magyarország ma éppen ezen a jó ösvényen halad. A neoliberális ellenzéki csapatok pedig ez ellen harcolnak, amivel a halál kultúráját támogatják.

Hallgassuk a prófétákat: Azért íme, hozok reád idegeneket, a nemzetek legkegyetlenebbjeit, és kivonják fegyvereiket bölcsességed szépsége ellen, és megfertőztetik fényességedet. (Ez 28,7)

Pók Katalin, író

 

Hozzászólások

hozzászólás

Share

Esetleg más?

Lélek Sándorné: Adjon az Isten áldott vasárnapot mindenkinek!

“Embertelen lelkivilág volt, amibe minket belekényszeríttettek, amikor magunk se tudtuk, hogy most már emberek vagyunk, …

Egy hozzászólás van

  1. HeroesNeverDie

    Rendkivül magas szinvonalú, kiváló tárgyi tudással megírt cikk. Látszik Pók Katalin széleskörű tájékozottsága ebben a sokrétű és komplex témában. Bravo!

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.