2020 augusztus 4., kedd
Szalagot kötnek a szlovák-magyar határon, a Nógrád megyei Ipolytarnóc és a losonci járásban lévő szlovákiai Kalonda között felállított palóc határkeresztre az ünnepség résztvevői 2018. május 29-én. A palócok összetartozását jelképező kettős keresztet 68 településről, nagyrészt az Ipoly és a Dobroda völgyéből kapott faanyagból ácsolták a Pro Kalondiensis Polgári Társulás kezdeményezésére. MTI Fotó: Komka Péter

Pók Katalin: Mit jelent a keresztény kultúra védelme?

Share

Valamiért vagy valami ellen határozza meg az Alaptörvény a keresztény kultúra védelmét? Mit értünk egyáltalán keresztény kultúrán? Mit jelent a védelem a gyakorlatban? Máté-Tóth András vallástudós arra hívta fel a figyelmet, hogy régen azt is jelentette a keresztény jelző, hogy „nem zsidó”, ma viszont nem szűkíthetjük le a kérdést a „nem muszlim” meghatározásra. Mindezzel egyetértve azt mondhatjuk, hogy a kérdés megválaszolásában a valamiért éppúgy érvényes, mint a valami ellen. A valami ellen kettős meghatározást kíván, mert főként a neoliberális kultúra ellen és csak részben a terjedő idegen vallási kultúrákkal szemben fogalmazhatók meg a keresztény kultúra tartalmi kérdései. Ideológiák, hitbéli közösségek és kultúrák harcolnak egymással ma.

Kezdjük az elején. Ma már természetesen szóba sem jöhet a keresztény, mint „nem zsidó” meghatározás. Harcunk (a zsidókkal együtt) a neoliberális világ ellen folyik, védve a morális értékeket. Elsőként tehát azt mondhatjuk, hogy a keresztény kultúra védelme a morált elvető álhumanizmus korában a morális értékek védelmét jelenti. Mit jelent ez a gyakorlatban?

A morális értékek védelme

Nálunk védelem alatt áll a család, mint egy férfi és nő természetes közössége, amely kifejezetten keresztény kulturális érték, szemben a nyugati plurális családmodellel. Ugyanúgy védelem alatt áll a gyermek harmonikus testi-lelki növekedésének joga, ami kizárja az azonos nemű párok örökbefogadását. Ide tartozik még az élet védelmének filozófiája, mint fontos keresztény kulturális elem, amely elutasítja az eutanáziát, és az abortuszt. Ez utóbbi kérdésben még nem jutottunk konszenzusra, hiszen az „átkosban” egy liberalizált abortusztörvényt vezettek be nálunk, amihez azóta sem nyúlt egyetlen kormány sem.

A keresztény kultúra védelme azt jelenti továbbá, hogy nem lesznek elbocsátva a köztisztviselők, akik lelkiismereti okokból nem vesznek részt keresztényellenes cselekedetekben. A liberális Nyugaton ugyanis a köztisztviselők büntetése, elbocsátása ilyen ügyek miatt ma már rendszeres. Nálunk, miután a keresztény kultúra védelmet élvez, remélhetően nem lesz elbocsátva az az orvos, nővér, aki nem hajlandó lelkiismereti okok miatt asszisztálni az abortusznál.  Reméljük, nem lesz elbocsátva a cukrász, aki nem hajlandó “extrém” tortát készíteni egy homoszexuális párnak, sem a vendéglős, aki nem fogadja őket. Nem lesz elbocsátva az anyakönyvvezető, aki nem hajlandó összeadni az azonos neműeket, már csak azért sem, mert nálunk nem lehetséges ilyen házasság, éppen a keresztény kultúra védelme miatt. Nem lesz megbüntetve egy szerzetesrend sem, amelyik elutasítja az eutanáziát. Senki nem lesz megbüntetve egy kereszt viselése miatt, nem lesz ettől eltiltva a munkahelyén. A köztisztviselők, a tisztes szakmát gyakorlók ilyen vegzálása napi gyakorlat Nyugaton, ezek mind előfordultak Norvégiában, Angliában, Svájcban és más liberális országokban. Európában keresztényellenesség van, ezért szükséges a keresztény morális kultúrát védeni.

Keresztény szimbólumaink és ünnepeink védelme

A keresztényellenesség nemcsak a klasszikus liberalizmust rég elhagyó értéksemleges neoliberális PC világra jellemző, hanem a „segítségére siető” muszlim terjeszkedésre is. Nálunk templom- és zsinagóga-felújítások vannak, ám veszélybe kerültek keresztény szimbólumaink Európában – ahogy maguk a zsidó és keresztény emberek is. A muszlim tömegek beáradása magával hozta a templomgyalázásokat, a keresztrombolást, néhol a köztéri Betlehem betiltását, köztéri szobrokról a kereszt leszedését. Ez utóbbiakat a liberális világ (is) műveli azzal a címszóval, nehogy érzékenységet sértsünk. Nálunk nem lesz betiltva a Noé bárkája, sem a Mici mackó, mert malac szerepel benne –  azzal a címszóval, nehogy érzékenységet sértsünk.

A keresztény kultúra védelme, tehát a morális értékek védelmén kívül magában foglalja a műemlékek védelmét, templomaink, keresztény szimbólumaik védelmét is.

Ezek kívül van egy másik nagy terület: a keresztény ünnepeink védelme. Továbbra is szeretnénk megünnepelni a Karácsonyt, Jézus születésének és a szeretetnek az ünnepét. A Húsvétot, a Pünkösdöt, és örömmel üdvözöljük a Nagypéntek ünnepének bevezetését, melyek mind keresztény ünnepek, és egyre nagyobb veszélyben vannak Nyugaton.

Az idegen vallási kultúrák

Európai örökségünk a kereszténység, amit idegen hatásoktól is védeni kell, ahogyan az Ószövetségben védeni kellett Isten igéjét a bálványimádó vallásokkal szemben. A humanizmus és a szeretet Európában a kereszténységből jön, mert „szeretett téged az Úr”- olvashatjuk a Bibliában. És mert azt kéri tőlünk Jézus az Újszövetségben, hogy „szeresd a te Istenedet és szeresd felebarátodat, mint önmagadat”.

A Koránban egyszer sem fordul elő a szeretet szó, itt „alávetés” van,  Isten szigorú törvényeit be kell tartani, különben súlyos büntetés vár az emberre. Európai értelemben vett humanizmus, megbocsátás sincs a muszlim vallásban, a terjedő Saria muszlim törvénykezés az európai szeretet és humanizmus értékeit is veszélybe sodorhatja. Az iszlámban még mindig van vérbosszú, a nő megölése előírás házasságtörés esetén, a lányok megölése az apa kötelessége, ha törvényt szeg. Aki elhagyja a vallást, az megölhető.

Paul Elie Cheknoun muszlimból lett katolikus papot majdnem megölték, de élete ma is veszélyben van. Ő mondta, hogy az iszlámban minden a büntetéstől való félelemre épül. Amikor meghallotta, hogy Jézus meghalt és feltámadt értünk a halálból, megtapasztalta szeretetét, megtért.

Humanizmus, szeretet, szolidaritás

A keresztény kultúra védelme így magában foglalja a humanizmus, a szeretet, a szolidaritás, az emberi méltóság tiszteletének értékeit is. A börtönfoglyok, a sérültek, fogyatékosok, a hajléktalanok iránti számtalan segítő forma szintén a keresztény kultúrából jön. A szolidaritás jelen van az adományokban, amire nagy hajlandóságot mutat az európai ember katasztrófák idején. Nálunk is rendkívül magas az adományok száma a gyűjtések alkalmával.

Ez a migráns-befogadási hajlandóság is ebből jön, csak itt párosult egy baloldali gondolkodással, ami katasztrófa felé vezet. A nem befogadás-párti migránspolitika már önmagában a keresztény kultúra védelmét jelenti, ismerve a hatalmas népszaporulatot, a Saria törvényt, no-go zónákat, a nehogy érzékenységet sértsünk álhumanista törekvéseket.

Fontos feladat a keresztény humanizmus és a baloldali álhumanizmus különválasztása, hisz a két ellentétes gyakorlatot az ellenzék és a nyugati liberális világ politikai haszonszerzés miatt rendszerszinten egybemossa.

A törvényeket Európában a keresztény értékekre építették a XX. századig, ez került mára veszélybe. A keresztény kultúra védelmének Alaptörvénybe iktatása az ellenzők szemében a politikai kereszténység körébe tartozik, így elvetendő. A probléma az, hogy a Parlament, tehát a politika alkotja a törvényeket és a liberális Nyugaton a „jogot kicsavarják”. A törvénykezés keresztényellenes a liberális társadalmakban, tehát a politika szerepe nem elhagyható.

A keresztény kultúra védelme, mint politikai tett ma a lehaladóbb cselekedet Európában a nyugati „kicsavart” jogrendek után.                       

  

Hozzászólások

hozzászólás

Share

Esetleg más?

#Muzej2019 – Múzeum a város felett: Kiscelli Múzeum

Utunk következő állomása a Kiscelli Múzeum volt. Különös ez a múzeum, különös történettel, különös múlttal …

Egy hozzászólás van

 1. HeroesNeverDie

  Kedves Kollegina,

  amellett, hogy a germanizmusok túlzott használata (“nem lesznek elbocsátva” és hasonlók többszörös alkalmazása) nem igazán meggyözö egy magyar nyelven irt blogon, még egyszer felhivnám tisztelt figyelmét arra, hogy a muzulmán hit, az iszlám maga, az definitiv nem vallás, hanem vallási köntösbe csomagolt fasisztoid, az egész világot leigázni készülö és akaró politikai ideológia. Megjegyzem, ezt nem én mondom, hanem nálam sokkal hivatottabbak, akik eme “kultúra” belsö köreiböl tudósitanak, mint pl. Hamed Abdel-Samad, aki az elsö könyve “Az iszlám fasizmus” (bestseller!) megirása óta 24/7 személyi védelem alatt áll. Még sorolhatnám, de nem én aposztrofálom magamat valláskutatónak…

  Érdemes lenne továbbá a Korán és a Hadith-ok tanulmányozását is megemliteni, mert eddigi cikkei alapján – úgy tünik – ismeretei ezekröl hézagosnak tünnek.

  Az Ön által mélységesen lenézett “bálványimádók”, azaz távolkeleti vallások/filózófiák, továbbá a kereszténység, vagy a zsidóság sem alkalmazott ilyen kirekesztö, mindenki mást lenézö doktrinát, mint a muszlimok, dacára a keresztény egyház földi helytartói által elkövetett történelmi “kilengéseknek”, amikkel kapcsolatban azonban a Vatikán képes volt önkritikát gyakorolni – utólag.

  Azt remélem tudja, hogy a neo-liberalizmus, ill. ennek korábbi verziója az internacionalista bolsevizmus egy “bizonyos” körhöz köthetö, amelynek tagjai zsidó származásuk dacára ateisták voltak és mind a mai napig azok maradtak, lásd pl. Sorost. Erröl beszélni és ezt megemliteni egyébként NEM antiszemitizmus, mert fel kellene fogni végre azt is, hogy a “zsidó személy” általánositva nem létezik. Ugyanúgy nem létezik en bloc “afrikai, ázsiai, európai” sem, mert – hál’ Isten! – ennél sokkal differenciáltabbak vagyunk, az izraelita vallású polgárokkal együtt!

  Namaste!

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.