2018 január 17., szerda

Pride, erkölcs és politika

Share

Mindig, mindent összekeverünk. Most például a tisztességes, nem hivalkodó homoszexuálisokat (nem írok meleget, mert annak a magyar nyelvben semmi köze a beteges hajlamhoz!), és ezeket a gusztustalan politikai köcsögöket, akik kicsit keveredve a „genderséggel” és a liberális nihilizmussal mindnyájunkat idegesítenek. Az, az ő dolguk, hogy hányingert keltve a normális többségben vonulnak vagy sem. Hiszen, ha nem akarom látni, nem megyek az Andrássy út felé… Amikor viszont ezt a nyomorult köcsög-mozgalmukat és a pedofiliát is ki akarják terjeszteni gyermekeinket veszélyeztetve az egész társadalomra, akkor az embernek kinyílik a bicska a zsebében.

Vannak csendben, hétköznapi életet élő, érdekes vonzalmukba burkolódzó ismerőseim, akik nem himbálják a himbálni valójukat, nem rázzák a seggüket az Andrássy úton, nem vonaglanak teherautók tetején a maguk teljesen értéktelen valójában, s nem csókolóznak alig takart testtel és hajóskapitány sapkában fényes nappal, egy szodomita felvonuláson. Ezek az ismerőseim jó szándékú, jó indulatú, segítőkész kedves és szeretni való emberek. Tudják magukról, hogy elütnek a Tórában és a Szentírásban Mózes és Jézus által is meghatározott és normálisnak tartott párkapcsolattól, de mert ez életre szóló betegség nem hivalkodnak vele, hanem alázattal élik és viselik a terhet. És, mert tudják, hogy szeretetre méltók, őszintén beszélnek is minderről azokkal, akik őket elfogadják és megértik. S ebben az őszinteségben benne van a megvetés és az undor azokkal szemben, akik világméretű változást akarnak, akik fertőzik a gyermekeket, a fiatalokat, akik saját szüleik emlékét is leköpködve, saját eltérő hajlamaikat próbálják rákényszeríteni a többségre.

A liberális világ saját sírját ássa ezekkel a felvonaglásokkal, hiszen sem a gomorai korban, sem a Római Birodalom idején nem maradt el a gusztustalan és a világra erőltetett erkölcstelenség súlyos büntetése. Nem maradt el azoknak a megsemmisítése, akik azokban az időkben is azt gondolták és hitték, hogy az ő erkölcstelenségük a normális, a követendő, s az ő erőszakuk törvényes és megkérdőjelezhetetlen. Hiszen amíg egyes homoszexuális párok csendben, sőt – s mint írtam, szeretetre méltó emberekként – élik kívülről láthatatlan homoszexuális életüket, addig ezek az emberi mivoltukból kivetkőzött ocsmány férgek, őket is az utálat mezsgyéjére szorítják, hiszen a társadalom nehezen tud elvonatkoztatni. Persze mindezt sátáni dolognak tartom, mint mindent, ami a liberális eszementek világmegváltónak hitt, de világ-, és önromboló ötleteiből fakad, s válik lassacskán a nyugati tobzódók törvényévé. Ám, ennek a tobzódó erkölcstelenségnek a büntetése már kirajzolódni látszik úgy, hogy azt a liberálisok – tehát ugyanezek a fertőben élő férgek – rántják magukra. Hiszen ők invitálják és hozzák be azt a pogány hadat, amely a homoszexualitást nem tűri meg és halállal bünteti. Amit ma látunk még csak a kezdet. A megállíthatatlan kezdete… a gyilkosság és erőszakhullám kezdete, egy európát szétziláló, megsemmisítő iszonyatos vihar lenge szellője csupán. Ami viszont ezután következik, az irgalom nélküli és pusztító lesz. Mert nem csak a liberális őrület sátáni, de a pusztítás is az lesz. Hiszen a Sátán sokat ígér, mindent visz, de semmit sem ad… csak halált és pusztulást, s azt is leginkább azoknak, akik hittek benne és követték. Mert akik nem követik, és megtartják hitüket, azoknak a legkisebbnek hitt fegyver, az imádság a legnagyobb védelmük. 

Európa pusztulása tehát nem más, mint ennek a liberális, Istentől elrugaszkodott fertőnek a teljesen egyenes következménye, amelyen a pokol erői mindig is dolgoztak, de egyszer sem nyertek háborút. Mert aki Isten ellen kezd háborúzni, az ab ovo vesztes. A Teremtő Istent legyőzni lehetetlen… a parancsokat lehet semmibe venni, azonban ezzel csupán magának árt, aki megteszi.

De térjünk vissza profán világhoz 

A baloldali és liberális politikusok világához, ahol sem a nép, sem a választók akarata, sem az erkölcs, sem a józanész nem számít.Számukra a hatalom és a pénz, a beteges eszmerendszer terjesztése a lényeg és a cél. Az a szemlélet, hogy minden igaz és annak az ellenkezője is… – ha ők mondják. Ennek része az is, hogy a mai nagyhangú liberálisok, akiknek szülei, nagyszülei hatalma idején (mert náluk a párt és a szemlélet apáról fiúra szállt – lásd; szinte az össze liberális vezető felmenője a kommunista mozgalomban elévülhetetlen – hírhedt – érdemtelenségeket szerzett, mint például a „körmös Beuer”) 50 Ft-ot kapott a polgár, ha bevitt egy „buzit” a rendőrségre, azok ma a legnagyobb hangú köcsög-pride pártolók. Hasonló eszement párhuzam, hogy akik tegnap fasisztázzák Orbán Viktort, azok annak a gazembernek a pénzéből tehetik, aki kora ifjúságában saját bevallása alapján feltételezhetően számos zsidót juttatott gázkamrába, és nem csupán szemlélője volt az eseményeknek, hanem aktív és önkéntes résztvevője is. Ezek a liberálisok és szocialisták ítélik el szintén ennek a feltehetően zsidó-gyilkosságok sorozatában közvetve részes gazembernek a pénzén a nácizmust, emlékeznek a holocaust borzalmaira nap, mint nap. A sátáni aljasság minden mozdulatukban ott rejlik, minden megszólalásuk ezt igazolja. Szembehazudnak, és érdekeiknek megfelelően minden erkölcsi normát sutba dobnak. Persze ez nem csak a magyarországi liberális szellemiségre vonatkozik – bár nekünk jutott ebből is a legalja – ez a liberális szemlélet. A világon mindenütt elburjánzik, mint a rák, … még egy rövid ideig.

Ami a liberális-bolsevik politikusokat, ezt a világ söpredékét illeti, félő, hogy folytatván évszázados gerinchiányos magatartásukat, egy pogány megszállás esetén pillanatok alatt azt a vallást is felveszik, amit a pogány megkövetel tőlük. S teszik ezt majd azért, hogy ellenségeiket, mint 1919-ban és 1945-ben egy idegen hatalom fennhatósága alatt megsemmisíthessék. Ha nem liberálisok vagy kommunisták lesznek, akkor muszlimok… nekik mindegy! Csak a gyilkosságok és a hazaárulás lehessen tökéletes és jól megfizetett…

Igaz, akkor a mai praidos köcsögtársadalom is meghal, mert ez a liberális és bolsevik söpredék nem fogja megvédeni, de annál inkább, eszközül használva, őket is elárulja. És a kör ismét bezárul. Mi pedig ostobán, az ő kitalációjukat, a botor és nem létező demokráciát szajkózva nem teszünk ellenük semmit. Két ló közül lévén egy fenekünk, a földre huppanunk, mert mi az ő korábbi, embertelenségüket védő pajzsukat, demokráciájukat gyakoroljuk, amibe a praid éppen úgy belefér, mint a hazaárulás, a fasisztázás, a kormány és alkotmányellenesség, a bírók liberális „képzése”, és a teljes igazságszolgáltatás eszerint való átvétele.

Igen az egész világon eluralkodott a posvány. A normalitás, az erkölcsök, az isteni parancsok helyét átvette a sátáni liberális-bolsevik nihilizmus, a demokráciának nevezett anarchia, a keresztényüldözés, a pedofília, az állatok iránti nemi vágy… a teljes erkölcsi züllés. 

S mint már megfogalmaztam, ennek egyetlen, de mindent elpusztító vége lesz. S aki marad, majd újra értékelheti az emberi faj végtelen ostobaságát… s megértheti az Isten által kapott parancsok lényegét… az emberiség használati utasítását, amit az emberiség soha nem tartott be… és mindannyiszor belepusztult. S nem lesz ez másképp, a ma élő európaiakkal sem. 

Stoffán György

Hozzászólások

hozzászólás

The following two tabs change content below.

Stoffán György

Share

Esetleg más?

Csillagfényes téli éjen

Csillagfényes, téli éjen elindultam ifjú szívvel. Jéggyémántok útszegélyen, Istenvárás lélek-mélyen. Nem volt akkor se térképem, …

3 hozzászólás

  1. Dipl.Ing.Tibor Gutay

    Nagyon igaz, de egy jelző hiányzik, mégpedig ezek a hazaáruló gazemberek libsi komcsik ZSIDÓK!

  2. Dékány Ilona

    Miközben teljesen egyet értek Stoffán Úrral , kiegészítem : Jókai Mórtól olvasom A jövő század regénye című kötetet . MIT ÍRT JÓKAI MÓR ? A nihilisták célja : Azt csinálni Európából , ami Amerikában van , egyetlen köztársaságot . Eltörölni az országok határait , elűzni a fejedelmeket, lomtárba űzni minden külön alkotmányt , simára taposni minden vallást és egy keresztvonáddal kiegyenlíteni minden államadósságot. MEGKEZDENI AZ ÚJ–VILÁGOT AZ Ó–VILÁGBAN !—-Mikor is írta mindezt Jókai Mór ? — Egyébként érdemes lenne sokaknak kézbe venni a kötetet , ugyanis számos dologra rávilágít az író , amit a ma embere csodálkozva állapíthat meg !Mivel a másságról már két ízben is írtam , csupán annyit : SZÉGYEN AMI MA DÍVIK A VILÁGBAN !–a demokrácia köntösébe burkolózva .

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.