2020 július 8., szerda
Kihantolás után csak részben temették vissza a sírt

Skultéty-ügy – alapszerződést sérthet a román fél

Share

Kihantolás után csak részben temették vissza a sírt Mivel Skultéty László magyar feliratú síremléke nem hadisírnak, hanem emlékhelynek minősül, így a Magyarország és Románia közötti érvényben lévő hadisírok tiszteletben tartásáról szóló megállapodást nem sértette meg a román fél – közölte a Honvédelmi Minisztérium (HM) pénteken az MTI megkeresésére. Viszont nemzetközi jogász szerint a magyar huszár kihantolása és szlovákiai szülőfalujába szállítása felveti a jogszerűség kérdését mind a román, mind pedig a szlovák fél részéről, mert azt nem előzte meg Magyarországgal állami szintű konzultáció. Az már csak hab a tortán, hogy az ügy kapcsán kiderült, Skultéty László sírját már évekkel korábban is felbontották, a május 21-ei kihantolás során a huszárnak csak néhány csontja került elő.

 

Mint a HM-ben kifejtették: először egy 2008-as kormányrendelet foglalta jogszabályba a Magyarország és Románia között a romániai magyar hadisírok és a magyarországi román hadisírok jogi helyzetéről szóló megállapodást, amely az első, illetve a második világháborúban, különböző hadi események következtében életüket vesztett katonák és polgári személyek sírjainak kölcsönös tiszteletben tartására és védelmére vonatkozik. Skultéty László síremléke nem minősül hadisírnak, hanem az erdélyi (partiumi) magyarság kultúráját és történelmét őrző műemlék, emlékhely, amelynek megőrzésével, védelmével és kölcsönös megismertetésével kapcsolatos rendelkezéseket a két ország által aláírt alapszerződés tartalmaz. Az 1996-ban aláírt, a megértésről, az együttműködésről és a jószomszédságról szóló szerződés kihirdetéséről szóló törvény rögzíti, hogy a szerződő felek tiszteletben tartják a nemzeti kisebbségek kulturális és történelmi örökségét, és támogatják erőfeszítéseiket a kisebbségi kultúrát és történelmet őrző műemlékek, emlékhelyek megőrzésére, valamint megfelelő intézkedéseket tesznek, hogy a vegyes lakosságú vidékeken az állampolgárok megismerkedhessenek a magyar, illetve a román kulturális értékekkel.

 

Lattmann Tamás nemzetközi jogász szerint Skultéty László huszár földi maradványainak a romániai újaradi temetőből történő kihantolása és szlovákiai szülőfalujába szállítása felveti a jogszerűség kérdését mind a román, mind pedig a szlovák fél részéről, mert azt nem előzte meg Magyarországgal állami szintű konzultáció. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem adjunktusa az MTI-nek adott nyilatkozatában azt mondta, hogy az egyeztetés elmaradása a két alapszerződés szellemét és a szövegét is sértheti.

 

Arra hívta fel a figyelmet, hogy az alapszerződések értelmében állami szinten kellett volna konzultálni, ahogy minden más, “az egymás ügyeit érintő kérdésben”. Utalt arra, hogy a szerződések értelmében a felek a másik félhez tartozó katonai, kulturális és egyéb emlékhelyeket meg kell hogy őrizzék. Véleménye szerint akkor is felvethető lenne a jogsértés, ha a szlovákok esetleg bizonyítani tudnák Skultéty László szlovák származását. Ez az eset sem jelentene ugyanis mentességet az alól, hogy az “emlékezetben és papíron” ez egy magyar kulturális emlékhely – fűzte hozzá.

 

Lattmann Tamás arra is rámutatott, ez nem “helyi ügy”, tehát az alapszerződés szerint nem a helyi magyar közösséggel, hanem a magyar állammal kellett volna egyeztetni az ügyben. Szerinte ezért a román féltől magyarázatot kellene kérni, miért járultak hozzá a hamvak átszállításához. Közölte, álláspontja szerint “egy síremlékkel összekötött emlékhelynek fogalmi eleme, hogy a hamvak hozzátartoznak”, tehát a kettő nem választható el egymástól.

 

Az újaradi római katolikus temető gondnoka úgy tudja, hogy Skultéty László sírját már évekkel korábban is felbontották. A május 21-ei kihantolás során a huszárnak csak néhány csontja került elő. A temetőgondnok az Aradi Hírek portálnak elmondta, a Temesvári Római Katolikus Püspökségről hívták fel, hogy közöljék: ki kell hantolni a néhai huszár hamvait. “Én csak alkalmazott vagyok itt, nem tudok semmiről, aztán mondták, hogy jön a szlovák nagykövet is” – szabadkozott a temető néven nem nevezett gondnoka a lapnak.

 

“A sírt mi bontottuk ki, de már csak néhány csontot találtunk: megvolt még a koponya fele, egy lábszárcsont és néhány gomb. Szerintem azt hitték megtalálják a kardját is, de úgy tudom, évekkel ezelőtt már feltúrták a sírt, hogy keressék a kardot, akkor vihették el a csontok többi részét is, hisz például a combcsontok, medencecsont is hiányzott most” – magyarázta tovább.

 

Az Aradi Hírek fényképsorozatot is közölt arról, hogy a kihantolás után csak részben temették vissza a sírt (http://www.aradihirek.ro/2013/06/13/kultety-huszar-exhumalasa-csak-nehany-csontot-talaltak.html). A kiásott föld kupacban állt a huszár gránitobeliszkje mellett.

 

Természetesen a népszabadság online-on most is olyan hírt kapartak elő, mely szomszédaink akcióját próbálja magyarázni : ” Nem értem ezt az egész cirkuszt. Tíz éve szolgálok ebben az egyházközségben, és ez idő alatt soha senki nem érdeklődött Skultéty László iránt, legalább a magyar honvédségtől hozhattak volna egy szál virágot vagy koszorút – így reagált a magyar kormány tiltakozására a NOL-nak Újarad római katolikus plébánosa. Az újaradi római katolikus plébános határozottan cáfolja, hogy kegyeletsértés történt volna a hamvak exhumálása során. Mathes Dirschl lapunknak elmondta: éppen kegyeleti okokból értett egyet a katona földi maradványainak Szlovákiába szállításával. Skultéty ugyanis hátrahagyta, hogy a vagyonából templomot építsenek Majtényban, ahonnan származott. Az ottani közösség pedig hálából eldöntötte, hogy hazaviszik a hamvait – magyarázta a plébános.”

 

Skultéty László magyar huszár zászlótartó újaradi temetőben lévő sírját a román hatóságok – a magyar fél előzetes értesítése nélkül – május 21-én megnyitották, holtteste maradványait exhumálták, és még aznap a szlovák légierő katonai gépével Szlovákiába szállították, hogy a Trencsén melletti Hegyesmajtényon újratemessék. Szlovákia bukaresti nagykövete és Arad megye alprefektusa is részt vett a hamvak kihantolásán.

 

Az újaradi Skultéty-sír kihantolására reagálva csütörtökön Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes és Répás Zsuzsanna nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár felszólította a szlovák felet, hogy azonnal hagyja abba “a történelemhamisító, kegyelet- és jogsértő” magatartást, Skultéty László huszár zászlótartó hamvait pedig szállíttassa vissza eredeti helyére, Újaradra.

 

Mivel a román fél a hadisír-megállapodást nem sértette meg, a hadisírgondozásért felelős HM Társadalmi Kapcsolatok és Háborús Kegyeleti Főosztálynak nincs lehetősége eljárni az ügyben.

 

forrás MTI / fotó: aradihirek.ro

Hozzászólások

hozzászólás

Share

Esetleg más?

Szilágyi Péter: a külhoni magyar oktatásnak szívüggyé kell válnia

A külhoni magyar oktatás megmaradása mindenekfelett azon múlik, hogy igazán szívüggyé tud-e válni – jelentette …

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.