2019 július 18., csütörtök
A kép illusztráció. / Forrás: tiki-toki.com

Világraszóló lépés az űrkutatásban magyar tudósokkal

Share
Ember alkotta szerkezetnek először sikerült leszállni egy üstökösmag felszínén, és ott helyszíni méréseket végezni. Ez világraszóló lépés az űrkutatásban és nem sikerülhetett volna magyar tudósok ötletei és munkája nélkül. A csillagászok pedig közben már azt figyelik feszülten, vajon a Jupiter közelében találhatnak-e emberi életre alkalmas közeget?
A kép illusztráció. / Forrás: tiki-toki.com
A kép illusztráció. / Forrás: tiki-toki.com

2014. november 12. történelmi dátum az űrkutatás világában: ekkor szállt le először emberkéz által készített objektum egy üstökösmag felszínére. A Philae leszállóegység viszontagságos, de összességében sikeresnek mondható története tavaly júliusban lezárult, mostanra pedig a Rosetta űrszonda küldetése is a vége felé közeledik.

Az Európai Űrügynökség (ESA) programjának köszönhető, hogy most először sikerült hosszú időn keresztül megfigyelni egy üstökös aktivitásának változását a napközeli pályaszakasz során, valamint először sikerült landolni egy üstökösmag felszínén, és ott helyszíni méréseket végezni. A sikerből magyarok is kivették a részüket. Az űreszközök fejlesztésében ugyanis komoly részt vállaltak magyar kutatók és mérnökök is.

A leszállóegység „agyát”, a működését irányító számítógépet a az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpontja és az SGF Kft. fejlesztette. A valós idejű, sokfeladatos szoftver és a hibatoleráns hardver teljes egészében magyar fejlesztésű, az igen költséges, tényleges repülő hardvert ugyanakkor Németországban gyártották, de  magyarok végezték a bemérését és a tesztelését. A BME Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan Tanszék Űrkutató Csoportjának tagjai az MTA kutatóival együttműködésben a leszállóegység fedélzeti energiaellátó és tápelosztó rendszerének fejlesztésében vettek részt.

A magyar kutatók munkájának elismeréseként értékelhető, hogy nálunk rendezték meg a Rosetta-küldetést lezáró konferenciát – mondta Szalai Sándor, az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont munkatársa.

Az ESA Rosetta űrszonda és a Philae leszállóegység 2014-ben indított párosa az űrkutatás történetének kiemelkedően sikeres programja, mivel most először sikerült hosszú időn keresztül megfigyelni egy üstökös aktivitásának változását a napközeli pályaszakasz során, valamint először sikerült leszállni egy üstökösmag felszínén, és ott helyszíni méréseket végezni. Ezekből a mérésekből arra következtettek a tudósok, hogy az üstökösmagnak összepréselt porból és jégből álló, szilárd héja van. Az anyagvizsgálat során a jégen kívül komplex szerves vegyületekben gazdag port sikerült kimutatni, melynek összetétele jól modellezhető a Földön is megszokott vegyületek keverékeként.

A leszállóegység és a keringőegység együttműködésében sikerült meghatározni az „üstökös dalának”, azaz a megfigyelt koherens mágneses hullámoknak a terjedési irányát és sebességét. Szintén a leszálló- és keringőegység együttműködéséből származnak a mag belső szerkezetére vonatkozó információink. A magot átvilágító rádióberendezés adataiból kitűnik, hogy a mag kis skálán rendkívül porózus, viszont nagyobb üregeket nem tartalmaz. Sikerült pontosítani a jég és por arányára, valamint a por lehetséges összetételére vonatkozó információkat is.

Szenzációra készül a NASA. Sikeresen pályára állt a napokban az ügynökség Juno űrszondája a Jupiter körül. Ettől a küldetéstől meghatározó felefedezéseket várnak. A tudósok úgy vélik, ez az égitest lehet az egyik hely a Naprendszerben, ahol talán életre bukkan egyszer az ember. Legnagyobb esély erre a Jupiter egyik holdján, az Európén van, de a Jupiter körül keringő Ganimédesz is esélyes erre.  Az Európé körül van egy vékony, oxigénből álló légkör és ugyan a  felszíni hőmérséklete legfeljebb a −160 Celsius fokot éri el, de azt feltételezik, hogy a vastag jégkérege alatt 90 kilométer mély vízóceán húzódik, amelyben oxigénből is sok lehet. Ez pedig akár a földi élőlényekhez hasonló szervezeteknek is megfelelő környezetet nyújthatna.

 

Forrás: Vasárnap Reggel

Hozzászólások

hozzászólás

Share

Esetleg más?

Nagyszombati csend

  Csend van, nem történik semmi sem, a Messiás sírjában pihen, az apostolok ajtók mögött …

Egy hozzászólás van

 1. ISTEN HOZOTT: TE ÁLDOTT ÉS TEREMTETT MAGYAR LÉLEK (Dr. Ferencz Orsolya “űrkutatásért” felelős miniszteri biztos!!!)!‼️😘🙏
  Közelmúltban tett nyilatkozataidban szíven ütött, hogy minden élettapasztalatod ellenére világképedet még mindig engeded, hogy szabadkőműves csoportosulások NASA=SA(T)AN és “tudatmódosító” szervezetei irányítsák.
  Miről is beszélek?
  Arról, hogy Neked és Nekem, mint alapvetően a keresztyéni hagyományokon és tanításokon felnevelkedett embereknek végképp nem szabad, hogy csapdába csaljanak a Fenevad (Dúvad-Dávid-Fenevad!) géntorz “megtestesülései”!!!
  Ugyanis hajdanán a Pártusok=Parasztok (az ANYAFÖLDből ÉLETET FAKASZTÓK!!!) tudták csak igazán Isten ÉGI=IGEi igazságát=igeiségét vagyis, hogy: Kerek E Földünk Teremtett Istenlényei vagyunk!!!
  Íme a valójában BABILONI=BIBLIAI ISTEN IGAZSÁGOK MAGjában a szent gyűjteményben még mindig fellelhető és ki nem irtott utalások Földanyánk “laposságáról és kerekségéről”‼️😉☯️👏
  1. Zsolt 24,1
  Dávid zsoltára.
  “Az Úré a föld s annak teljessége; a föld kereksége s annak lakosai.”
  A példabeszédek 8-ik fejezetéből:
  27.
  Mikor készíté az eget, ott valék; mikor felveté a mélységek színén a kerekséget;
  31
  Játszva az ő földének kerekségén, és gyönyörűségemet lelve az emberek fiaiban.
  32
  És most fiaim, hallgassatok engemet, és boldogok, akik az én útaimat megtartják.
  33
  Hallgassátok a tudományt és legyetek bölcsek, és magatokat el ne vonjátok!
  34
  Boldog ember, aki hallgat engem, az én ajtóm előtt virrasztván minden nap, az én ajtóim félfáit őrizvén.
  1. 1Móz 47,13
  És kenyér nem vala az egész föld kerekségén, mert igen nagy vala az éhség, és elalélt vala Égyiptom földe, és a Kanaán földe az éhség miatt.
  2. 1Sám 2,8
  Felemeli a porból a szegényt,
  És a sárból kihozza a szűkölködőt,
  Hogy ültesse hatalmasok mellé,
  És a dicsőségnek székét adja nékik;
  Mert az Úré a földnek oszlopai,
  És azokra helyezé a föld kerekségét.
  3. 1Krón 16,30
  Rettegjen az egész föld az ő orczájától; a föld kereksége is megerősíttetik, hogy ne ingadozzék.
  4. Jób 18,18
  A világosságról a sötétségbe taszítják, a föld kerekségéről elüldözik őt.
  5. Jób 37,11
  És az köröskörül forog az ő vezetése alatt, hogy mindazt megtegyék, a mit parancsol nékik, a föld kerekségének színén.
  6. Zsolt 24,1
  Dávid zsoltára.
  Az Úré a föld s annak teljessége; a föld kereksége s annak lakosai.
  7. Péld 8,27
  Mikor készíté az eget, ott valék; mikor felveté a mélységek színén a kerekséget;
  8. Péld 8,31
  Játszva az ő földének kerekségén, és gyönyörűségemet lelve az emberek fiaiban.
  9. Ézs 14,17
  A ki a föld kerekségét pusztasággá tette, városait lerontá, és foglyait nem bocsátá haza!
  10. Ézs 18,3
  Föld kerekségének minden lakói és földnek lakosai meglássátok, mikor a hegyeken zászló emelkedik, és hallgassatok, ha kürt szól!
  11. Ézs 24,4
  Gyászol és megromol a föld, elhervad és megromol a földnek kereksége, elhervadnak a föld népének nagyjai.
  12. Ézs 26,18
  Mint terhesek vajudtunk, de csak szelet szűltünk: szabadulása nem lőn e földnek, és nem hulltak el a föld kerekségének lakói.
  13. Ézs 34,1
  Jőjjetek népek és halljátok, nemzetségek figyeljetek, hallja a föld és teljessége, e föld kereksége és minden szülöttei.
  14. Ézs 40,22
  Ki ül a föld kereksége fölött, a melynek lakói mint sáskák előtte, ki az egeket kiterjeszti mint egy kárpitot, és kifeszíti, mint a sátort, lakásra;
  15. Sir 4,12
  Nem hitték a föld királyai, sem a föld kerekségének lakosai, hogy szorongató és ellenség vonuljon be Jeruzsálemnek kapuin.
  16. Lk 21,26
  Mikor az emberek elhalnak a félelem miatt és azoknak várása miatt, a mik e föld kerekségére következnek: mert az egek erősségei megrendülnek.
  17. Csel 11,28
  Felkelvén pedig egy azok közül, névszerint Agabus, megjelenté a Lélek által, hogy az egész föld kerekségén nagy éhség lesz; a mely meg is lőn Klaudius császár idejében.
  18. Csel 17,31
  Mivelhogy rendelt egy napot, melyen megítéli majd a föld kerekségét igazságban egy férfiú által, kit arra rendelt; bizonyságot tévén mindenkinek, az által, hogy feltámasztá őt halottaiból.
  19. Csel 24,5
  Mi ugyanis úgy találtuk, hogy ez veszedelmes ember, és hasonlást támaszt a föld kerekségén levő valamennyi zsidó közt, és a nazarénusok felekezetének feje,
  20. Jel 12,9
  És vetteték a nagy sárkány, ama régi kígyó, a ki neveztetik ördögnek és a Sátánnak, ki mind az egész föld kerekségét elhiteti, vetteték a földre, és az ő angyalai is ő vele levettetének.
  …és most jöjjön a naprakész “tananyag”!…‼️‼️‼️😍☦️💖☯️✅
  https://www.youtube.com/watch?v=to21MtU5Mrc
  Ui: Lapos Föld vs. Gömb Föld: 1szerűen (N)AGYszerűen!!!
  Ahogyan eddig még soha nem láttad vagy hallottad!!!
  TUDD AZ IGAZSÁGOT!!!
  Szerrel és tettel: Pálos Trend

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.