Alapításának 475. évfordulóját ünnepelte a Debreceni Református Kollégium Posted in: Egyéb kategória

Alapításának 475. évfordulóját ünnepelte szombaton a Debreceni Református Kollégium. A Tiszántúli Református Egyházkerület által fenntartott Dóczy József Gimnáziumban az egykori diák és oktató, Szabó Magda író mellszobrát avatták fel.

 

Az ünnepi programsorozat szombat reggel tanárok és diákok alkotásaiból rendezett kiállítással nyílt meg, amit zenés-táncos műsorok követtek, majd az idén 175 éves Dóczy József Gimnáziumban felavatták Szabó Magda mellszobrát, az írónővel személyes jó viszonyt ápolt Varga Imre szobrászművész alkotását.

Bölcskei Gusztáv tiszántúli református püspök a zsúfolásig megtelt Nagytemplomban tartott ünnepi istentiszteleten azt hangoztatta: a kollégium falán olvasható mondat – Orando et Laborando (imádkozva és dolgozva) – „nem parancs, hanem lehetőség, életstílus, olyan kérés, aminek az ember nem tud ellenállni.”

 

Ahogy az apostolok, úgy a kollégium sem parancsol, hanem kér: azt kéri diákjaitól, hogy „álljatok elő Isten igéjével! Álljatok elő Krisztus evangéliumával, hirdessétek azt családotok előtt vagy a munkátok során” – mondta Bölcskei Gusztáv.

 

A Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke szerint a kollégiumnak meg kell tartania a hitet és tovább kell adnia a tudást. „Ezek nélkül mítoszok és tévhitek uralnák az életünket, amelyekben keverednének az istenek, az emberek és mitológiai torz lények születnének a gondolatokban” – figyelmeztetett.

 

„Isten igéje nekünk kulcsmondatokat ad, a jelszavakat ordítozó világnak ezt nem szabad eltorzítania. Ahol a kulcsmondatok és a jelszavak keverednek, ott a mítoszok sötét világa jön” – mondta a püspök. Az ünnepi istentiszteleten Fekete Károly, a kollégium igazgatótanácsának elnöke, a Debreceni Hittudományi Egyetem rektora köszöntötte az ünneplőket, majd Győri János kutatóintézeti igazgató tartott emlékbeszédet.

 

A Nagytemplomban díjakat adtak át azoknak, akik eddigi szakmai munkájukkal kötődtek a református egyházhoz vagy a kollégiumhoz, illetve nyugalmazott lelkipásztorok vehettek át emlékérmeket. Az istentisztelet után a résztvevők és a testvér egyházak képviselői koszorút helyeztek el a Kollégiumi Diákok I. Világtalálkozójának emléktáblájánál.

 

Az 1538-ban alapított és azóta megszakítás nélkül működő intézmény májusban tartotta első jubileumi programjait, amit pénteken könyvbemutató követett. A kollégium történetét feldolgozó sorozat negyedik kiadványának két kötete – Fogarassy Zoltán: A Dóczy Leánynevelő Intézet története (1838-2010) és Győri János: A Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma (1838-2012) –  mellett bemutatták a Kollégiumi Kántus „Áldott legyen az Istennek neve” című legújabb DVD-jét és a Debreceni Református Kollégium Kórusainak előadásait egybegyűjtő „Imádság az én énekem” című CD-t. Debrecenben tartották pénteken a Magyar Református Egyház generális konventjének elnökségi ülését is.