Egy trendi Megváltó Virágvasárnapon Posted in: Egyéb kategória

Ugye,
milyen könnyű Jézust
követni Virágvasárnapon?

A tömeg ünnepel,
őrjöngve ruhákat terít,
pálmaágakat lenget.

Jézus még sosem volt ily népszerű,
mindenki csak Róla beszél,
Róla szól minden hír,
mindenki boldogan adná érte életét.

Ugye milyen könnyű követni
egy ilyen trendi Megváltót,
egy Szent celebet?

Akié e percben az egész világ,
akinek egy szavára felkelne a nép,
pusztulna Róma,
a korrupt hivatal,
a perverz udvar,
s vele a pénzvilág?

Ugye könnyű követni
ezt a number one királyt?

És ugye, milyen nehéz
hinni azt a szegény Jézust,
aki azt kéri tőlünk,
hogy egy órácskát virrasszunk Vele,
mikor a Kereszt vérverejtékes
árnya rávetül?

A vers az Árpádföldi Református Gyülekezet honlapján is megjelent.