Gulyás László konzervatív történész a Horthy-korszakról magyar szívvel Posted in: Egyéb kategória

Gulyás László a szegedi tudományegyetem professzora, a mai magyar történész középgeneráció polgári, konzervatív irányvonalának egyik meghatározó képviselője 2012-ben kezdett hozzá egy nagy ívű vállalkozáshoz, melynek keretei között újragondolta a Horthy-korszak külpolitikáját. Hét kötetesre tervezett könyvsorozatában 1919 augusztusától – ekkor indult el Horthy Miklós Szegedről, hogy erős kézzel rendet teremtsen az országban, 1944 márciusáig, az ország német megszállásáig kívánja feldolgozni a magyar külpolitika történetét.  Néhány nappal ezelőtt jelent meg úttörő vállalkozásának 5. kötete, melyben a második bécsi döntést és annak közvetlen előzményeit dolgozta fel.

Jelen kötetben Gulyás leszámol az 1989 előtti marxista és az 1989 utáni posztmarxista történetírásnak a Horthy-korszak külpolitikáját az „utolsó csatlós” hamis mítoszával leíró álláspontjával. Ennek során részletesen bemutatja, hogy Teleki Pál második miniszterelnöksége során hogyan próbált meg ellenállni Hitler azon törekvésének, mely Magyarországot a német elképzelések feltétel nélküli követőjévé kívánta tenni, miközben miniszterelnökként nem adta fel a magyar revízió egyik legfontosabb célját, Erdély megszerzését.

Gulyás László: A Horthy-korszak külpolitikája 5. Kötet: a revíziós sikerek 2. A második bécsi döntés 1939-1940. Attraktor kiadó. Máriabesnyő. 2017.

Forrás: Attraktor Kiadó

Úgy véljük, jelen kötet a Horthy-korszakkal foglalkozó polgári, konzervatív történetírás egyik fontos mérföldköve. A második bécsi döntés történetét objektíven és reálisan megismerni akarók számára megkerülhetetlen mű.