Gyertyába sírták könnyeiket az angyalok Posted in: Egyéb kategória

Gyertyába sírták könnyeiket az angyalok
Otthonunkban számtalan helyen gyertyák emelkednek a magasba, őrizve a ház élőlényeit és békéjét. Lelkem zivatarában sejtelmes lángtáncot lejtve segítenek megtalálni a béke szigetét, melegségükkel, angyalhívó fényükkel képesek lecsendesíteni háborgó lelkemet mielőtt az imahídra lépek. Mostanában egyre többször szükségem van erre a segítségre, mert háború dúl a teremtett világban. Égen, földön egyaránt. Embereket gyilkolnak előre megírt forgatókönyv szerint, keresztényeket fejeznek le, Európát, személyiségüket megtagadó leinformálhatatlan egyének özönlik el, így felszámolva értékeinket. Tombol a terrorveszély a rettegés lesz úrrá. Mindeközben az Unió vezetői, szakavatottként a gyertyák megsemmisítéséről tanácskoznak. Ebben a káoszban az ő szemszögükből nézve ez a legfontosabb feladat. De vajon a gyertyák okozta környezeti szennyezés jelenti a legnagyobb veszélyt az emberekre? – kérdem én az adventi csendben, gyertya mellett elmerengve, miközben taglalom a gyertya „létét”. Maga a gyertya üzen pislákoló lángjával szomorúan. Ne a viaszban, kanócban, vagy az égéstermékben keressem a választ…
Hirtelen megvilágosodom.
Keresztény családoknál, főleg a katolikusoknál majd nem mindenhol megtalálható a szentelt gyertya. Szülénktől örököltünk, mikor alkalmazzuk születéstől a halálig. Szentelt gyertya mellett könyörgünk az Úr segítségét kérve vajúdó kismamáért, majd szülés után egészséget, szenvedésmentes hosszú életet kérünk a testet öltött kis-léleknek. A természet viharában, amikor villámok cikáznak és hasítják szerte az eget, szentelt gyertya fohászkodunk védelemért családunkért, vagyonunkért és minden élőlényért, de ugyan így járunk el az élet viharában, a sorsunk labirintusában eltévedve a kijáratot keresve.
Az egyházakban a szentségeknél is szentelt gyertyák égnek, ezek mellett keresztelnek. Első-áldozóként is így vesszük magunkhoz először Jézus testét, bérmáláskor a Szentlelket, mellyel erőt és küldetést kapunk, hogy Krisztus tanúi lehessünk egyházunkban és életünk során. Nagybetegségünkben a betegek kenetével kapjuk meg azt a szentséget, amellyel az egyház bennünket, betegeket a szenvedő és megdicsőült Úrnak ajánlj fel, hogy enyhítsen rajtunk és megmentsen, bennünket valamint erőt adjon a szenvedésünkben, megerősítsen a kísértések ellen. Halálos bűneinket eltörli, mikor meggyónni már nem tudjuk, illetve a testi gyógyulásunkat segíti elő. Bárkinek alkalma van súlyos betegség és műtét esetén a szentség felvételére. Végül, de nem utolsó sorban a haldokló mellett is szentelt gyertya mellett imádkozunk, miközben a gyertya fénye mutatja az utat a hazavezetés angyalának. A ravatalnál is gyertyák égnek a búcsúztató alatt az utolsó út előtt.
Szentmiséhez felkészített az oltáron is megtaláljuk a gyertyákat, laikusként a teremtett elemek szimbolikájának gondolhatjuk a szentelt víz és a füstölő mellett.
Amennyiben a fentieket figyelembe vesszük, már is világossá válik előttünk, mi a baja az Uniónak a gyertyával. Az egy világrend megteremtésében fontos szerepe lehet a gyertyáról kreált probléma, hiszen kioltásával egy világvallás égethető fel.
Sajnos pont Adventre időzítve más üzenet is hordoz magával az ördögi terv.
Könnyeimmel küszködve vettem észre a csonkból magasra szökkenő lángcsóvát, mely a következő pillanatban magát semmisítette meg a forró viaszban, csak az angyalok könnyei maradtak itt velem a gyertyatartóban.