Jóslás a te idődről – konferencia Csoóri Sándor emlékére Posted in: Egyéb kategória

A tavaly elhunyt Csoóri Sándor, a 20. századi magyar közéleti, filmes és irodalmi gondolkodás meghatározó, megkerülhetetlen alakjának emlékére rendez konferenciát Jóslás a te idődről címmel a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) hétfőn és kedden a Pesti Vigadóban.

Az MMA Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézete által szervezett kétnapos konferencia a gazdag életműben kifejeződő kultúrfilozófiai modell összetevőit, többek között Csoóri Sándor nemzetfogalmát, folklórfelfogását és irodalomszemléletét, valamint az egyes műveket, társművészeti kapcsolatokat vizsgálja – közölte a köztestület az MTI-vel.

A program szerint hétfőn előad mások mellett Tőkéczki László Útkeresések a 20. században – Csoóri Sándor történelmi alakja, Kovács István pedig Személyiségformáló találkozásaim Csoóri Sándorral címmel. Papp Endre Csoóri Sándor 21. századi esszéiről fog beszélni, míg Jánosi Zoltán Csoóri Sándor és a “bartóki” modell kapcsolatával ismerteti meg a közönséget.

Elek Tibor Csoóri Sándor irodalomszemléletébe, míg Gróh Gáspár az író-költő nemzetfogalmába nyújt betekintést előadásában, de szó lesz Csoóri Sándor hatalommal való szembeszegüléseiről is Márkus Béla előadásában. A hétfői napot Szokolay Sándor Télvégi tavaszváró – Oratorikus látomások Csoóri Sándor verseire című filmjének vetítése fogja zárni.

Csoóri Sándor hetvenes-nyolcvanas évekbeli költészete lesz a témája kedden Vasy Géza előadásának, majd Tarján Tamás az ifjúságképzet mítoszának változásairól fog beszélni Csoóri Sándor lírai életművében. Falusi Márton A radikális hasonlóság elve Csoóri Sándor költészetében címmel tart előadást, Nagy Gábor pedig a szerző apokaliptikus nemzetvízióit veszi sorra az elmúlt három évtizedből.

A konferencia utolsó szekciójában Sebő Ferenc A népköltészet és Petőfi címmel tart előadást, Fehér Anikó az író-költő és a népzene viszonyát fogja megvizsgálni. Szekfü András Csoóri Sándor és a magyar filmművészet kapcsolatát tárja a hallgatóság elé, Tóth Klára pedig Csoóri Sándor “filmálmaival” ismerteti meg a közönséget – derül ki az előzetes regisztrációhoz kötött konferencia programjából.

A konferencia hétfői megnyitóján Fekete György, az MMA elnöke mond köszöntőt.