Kreatív Ünnep az élet szolgálatában Posted in: Egyéb kategória

A Békési Sándor Egyesület és a Magyarországi Baptista Egyház összefogásából egy újszerű művészetpártoló tevékenység bontakozik ki. Kreatív Ünnep. A rendezvény összegyűjti, összefogja a keresztyén értékeket megfogalmazni vágyó művészeket, kereteket ad ifjú és már ismert alkotók közösségének szerveződéséhez, kiállítások rendezésével művészi bemutatkozás lehetőségét biztosítja.

Dr. Békési Sándor, az egyesület névadójának unokája jelen volt a rendezvénysorozat indulásakor. Animációs művész, aki később teológiát végzett, jelenleg a Károli Gáspár Református Egyetem tanára. „Valóban számomra is, mint teológus számára az Isten és az Ő ajándéka a kegyelemmel egyenrangú, és az ember válasza erre lehet az öröm és a hála. Igazán erről bizonyságot tenni nem a teológia dolga, feladata. Az egy más műfaj, a poézisé. Mégis arról vallhatok, hogy ez az általam is megtapasztalt kegyelem mennyiben öröm és hála számomra. Hálás vagyok mindezért, a rendezvény és az egyesület közösségéért.”

A Kreatív Ünnep rendezvénysorozat házigazdája Háló Gyula, költő, baptista lelkipásztor, a Békehírnök című baptista hetilap felelős szerkesztője. A rendezvény meghívóján a következő alcím szerepel: Művészettel az élet szolgálatában.

– Hogyan mutatná be a Kreatív Ünnep rendezvényt?
– A Kreatív Ünnep egy olyan különleges istentisztelet, amelyben a szolgálattevők előadó- és alkotóművészek. Lehetnek költők, írók, színészek, festők, grafikusok, filmesek, tehát az alkotást nagyon tágan értelmezve. Ők egy különleges liturgia keretében, az adott est témájához kapcsolódva szolgálnak.
– Milyen témákat dolgoztak föl eddig?
– Isten és az ajándék, Isten és az új, Isten és a bizalom, Isten és a csend. Legközelebbi témánk pedig Isten és az öröm lesz. A témát mindig Isten és a “valami” párjában, feszültségében próbáljuk meghatározni.
– Milyen ötlet, elgondolás hívta életre ezt a rendezvénysorozatot?
– Úgy vettük észre, hogy közösségeinkből egyre több fiatal felnőtt választja hivatásának a művészeti területet, de tehetségükkel nem vesznek részt a közösség életében, akár az istentiszteleteken, de egyéb alkalmakkor sem. Az ötlet abból indult, hogy motiváljuk őket, adjunk teret ezeknek az embereknek. Így jutottam Kovács Fruzsinához, aki több nemzetközi, illetve országos jelentőségű művészeti tevékenység szervezésében, koordinálásában is jártas. Közös gondolkozásunk eredményeként született ez az ötlet, és kapott végleges formát a rendezvény.
– Milyen céljaik vannak?
– A Kreatív Ünnepben úgy veszünk részt, hogy megosztjuk és továbbadjuk a témához kapcsolódó lelki érintettségünket a művészetet használva eszközként. Olyan komplex egzisztenciális élményt osztunk meg, amely saját hasonló élményünkből fakad, táplálkozik. Az aktív részvételünk vagy előadás, vagy kiállítási tárgy. Célunk, hogy a Kreatív Ünnep spirituálisan és művészetileg inspiráljon bennünket, a jelen lévő előadó- és alkotóművészeket, és minden fogékony résztvevőt. S az is, hogy az evangélium Krisztusát hitelesen közvetítsük. Szeretnénk, hogy a részt vevő művészek és szervezők egymást segítsék, a jelenlévőket tiszteljék és Istent imádják.
– Honnan lehet bővebben tájékozódni?
– A Kreatív Ünnepet szélesebb körben is hirdetjük. Honlapunk a www.kreativunnep.hu, illetve a Facebook oldalunkon a vendégkönyv további bejegyzéseket vár. Természetesen az alkotók maguk is hoznak közönséget, saját oldalaikon, lehetőségeiket kihasználva viszik a hírt.
– Milyen művészek csatlakozhatnak a programhoz, kiket várnak?
– Várjuk a közönséget, de várjuk persze a művésztársakat is, mert ez továbbra is nyitott, ide bárki beléphet mint résztvevő. Mindenki jelentkezhet, a fiatal középiskolás korosztály is, vagy akár azok, akik az Iparművészetire vagy a Képzőművészetire járnak, vagy olyanok, akik valamilyen más módon elkötelezetten foglalkoznak az alkotással, előadással. Természetesen olyanokat várunk, akik nem csupán üzenetet, hanem érintést is szívesen fogadnak, ami egyszerre lelki és ez a művészet nyelvén fogalmazódik meg, hogy Isten így adja. Keressük a választ zenében és versekben, melyek szerzői és előadói a zenetudomány és az irodalom, az előadóművészet sokszínű palettáját mutatják be.
– Említene néhány vendéget, akik esetleg önre is nagy hatást gyakoroltak?
– Vendég előadóként Meláth Andrea, Liszt Ferenc-díjas énekművész, ő az éneklés mellett életének néhány mozzanatáról vallott: „Akárhol járok is, akármilyen magasra visz is az utam, meg kell, hogy maradjak annak, akivé ebben a keresztyén családban nevelkedtem.” Ez számomra igen sokat jelentett, hisz őszintén feltárja annak nehézségét, hogy az ember megőrizze önmagát, hitét, ragaszkodását, örök értékeket kövessen még akkor is, ha bizony körülményei, a modern idők elvárása nem ezt diktálják. A Bizalomról szóló versekhez Lengyel Orsolya, grafikus készített mezzotinto technikával miniatűröket. A sorozat az ablakokon beszűrődő fények játékával és a szabad versekben szereplő gondolatrímekkel gyönyörűen példázzák az irodalom és a képzőművészet elválaszthatatlanságát, a közös ihletettséget is. Az alkotás elkészülésének folyamata is  egyedi, hisz a  képek előbb születtek, mint a versek,  érdekes, hogy ez most fordítva történt, mint az illusztrálásnál általában.
– Essen még szó a kiállításról, ahol beszélgetős, verselős a tárlatvezetés is. Közelebb tudná hozni a kiállítás hangulatát az olvasókhoz?
– Az interaktív tárlatvezetésnek én is részese voltam. Egy gondolat erejéig lépjünk közösen a kiállítótérbe, ahol legutóbb Pannonhalmi Zsuzsa, kitüntetett keramikus „Himnusz” című porcelán obeliszkje volt látható. A téma ünnepélyessége méltó a rendezvényhez, és méltó mai ünnepünkhöz is. Egy kiállításon megállunk, alaposan szemügyre vesszük a kiállított tárgyakat, gondolatfoszlányaink feltűnnek. Egy pillanatra a Himnuszhoz kapcsolódva talán emlékezünk is: „Isten áldd meg a magyart!”. A csendes imádság szavai körülvesznek bennünket, dallam is csendül szívünkben – csak amolyan csendesen, halkan. Azt hiszem, ezek a szavak pontosan Isten, a csend, a kreativitás és az ünnep egységét példázzák, nagyszerűen keretbe foglalva beszélgetésünket. A Kreatív Ünnep a művészet jelenlétével varázsol nem mindennapit az életünkbe. Művészek gondolkoznak együtt ajándékról, bizalomról, csendről, ünnepről.