Lemondásra kényszerítették a Ferenc pápát keményen kritizáló papot Posted in: Egyéb kategória

A Vatikán Nemzetközi Teológiai Bizottságának egyik tagja levelet küldött Ferenc pápának, amelyben azt írja, hogy a katolikusok közül sokan egyre inkább elveszítik a bizalmukat “a legfőbb pásztorukban” a fennálló tanításbeli zűrzavar miatt – írja a katolikusvalasz.blog.hu.

A kapucinus szerzetes Thomas Weinandy atya, aki az Egyesült Államok püspöki kara tanításért felelős bizottságának a vezetője, azzal az aggállyal fordult a Szentatyához, hogy “növekvő bajok” forrása a hívek között az, hogy nem hajlandó tisztázni az Amoris Laetitiába foglalt tanítását.

“Úgy tűnik, krónikus zavar jellemzi az ön pontifikátusát” – írja a teológus pap. “A hit, remény, és szeretet fénye nem hiányzik ugyan, de túl gyakran fedi be az ön szavainak és tetteinek kétértelműsége.”

“Úgy tűnik, hogy az ön magatartása túl gyakran kisebbíti az Egyház tanításának fontosságát.” – teszi hozzá. “Újra és újra úgy mutatja be a tanítást, mint ami halott és avítt, és ami a mindennapi élet lelkipásztori gondjaitól messze áll.”

Az Amoris Laetitiáról Weinandy atya azt írja: “Az ön útmutatása időnként szándékosan kétértelműnek látszik, lehetőséget adva ezáltal a házasságról és válásról szóló katolikus tanítás hagyományos értelmezésére, és olyanra is, ami változást sejtet ebben a tanításban.”

“Azzal, hogy a világosságnak ezzel a látszólag szándékos hiányával tanít, elkerülhetetlenül a Szentlélek, az Igazság Lelke elleni bűnöket kockáztat.” – teszi hozzá.

A teológus pap azt is Ferenc pápa szemére veti, hogy a Szentatya megpróbálja “cenzúrázni, vagy akár ki is gúnyolni” azokat, akik hagyományos nézeteket képviselnek a válásról és újraházasodásról, úgy beállítva őket, mint akik “farizeusi kődobálók, akik egy irgalom nélküli merevség megtestesítői”.

“Ez a fajta hamis vádaskodás idegen a péteri szolgálattól.” – írja a pap.

A pap szerint a hithű katolikusokat demoralizálja azoknak a püspököknek a “tanítása és gyakorlata”, akik “látszólag nem csak nyitottak azok felé, akik a keresztény hittel ellentétes nézeteket vallanak, de támogatják és védelmükbe is veszik őket”.

Ferenc pápa pontifikátusa “megadta az engedélyt és magabiztosságot azoknak, akik káros teológiai és lelkipásztori nézeteket vallanak, hogy előbújjanak, és megmutassák a korábban rejtegetett sötétségüket” – írja a pap.

Weinandy atya bírálja Ferenc pápa decentralizációs törekvéseit is, azt állítva, hogy azok az Egyház egységét veszélyeztetik.

“A ‘szinodalitásnak’ egy olyan formáját támogatni, ami az Egyházon belül különféle tanításbeli és erkölcsi választást engedélyez és segít elő, csak még több teológiai és lelkipásztori zavarhoz vezet.”

A pap szerint még a püspökök is félnek attól, hogy megszólaljanak: “A püspökök gyorsan tanulnak, és amit sokan megtanultak az ön pontifikátusából, az nem az, hogy ön nyitott a kritikákra, hanem az, hogy zokon veszi azokat.”

Weindandy  pápai válasz híján hozta nyilvánosságra a levelét, a független katolikus sajtón keresztül.

Az angol nyelvű levél teljes szövege több katolikus híroldalon, így például a National Catholic Register oldalán is elolvasható.

A levél megírása nem maradt válasz nélkül, az Egyesült Államok püspöki kara Weinandy atyát lemondásra szólította fel a püspöki kar tanításért felelős bizottságának vezetői tisztségéből. A pap a felszólításnak engedelmeskedve távozik a szolgálatából.

A teljes cikk itt olvasható: katolikusvalasz.blog.hu