Nemzetközi konferencia Budapesten az emberkereskedelem aktuális helyzetéről Posted in: Egyéb kategória

Jelen konferencia az áldozattá válást állítja a figyelem középpontjába, és arra a kérdésre keresi a választ, hogy az állam, illetve a civil szervezetek miként és milyen eszközökkel lép(het)nek fel ez ellen, illetve hogyan segít(het)ik a már áldozattá vált egyéneknek a társadalomba való visszailleszkedését.

A budapesti székhelyű ERGO Európai Regionális Szervezet az Igazságügyi Minisztériummal és a brit The Centre for the Study of New Security Challenges Ltd-vel társszervezésben Az emberkereskedelem aktuális kérdései, különös figyelemmel a magyar helyzetre címmel nemzetközi konferenciát rendez 2017. december 4-én, hétfőn a Magyar Tudományos Akadémia Nagytermében (1051 Budapest, Széchenyi István tér 9.).

Az emberi jogok, a gyermekek és ifjak, a nők és a család védelmének szolgálatában álló és az életminőséget károsan befolyásoló tényezők ellen minden lehetséges eszközzel küzdő ERGO Európai Regionális Szervezet, amint azt tíz évvel ezelőtti megalakulásakor mottójában is megfogalmazta – Felelősséggel a jövőért! –, a biztonságunkat, megmaradásunkat elősegítő törekvések felkarolásán fáradozik. Meggyőződése, hogy a hagyományos értelemben vett családnak mint a társadalom legkisebb, de alapvető egységének döntő jelentőségű a szerepe a népek, nemzetek megmaradása szempontjából. Napjainkban azonban egyre nagyobb mértékben szembesülünk a családok működését megzavaró hatások, nemritkán azokat teljesen szétziláló körülmények sokaságával. Előfordulhat, hogy egyes családok nem a nagyobb közösség által elvárt erkölcsi elvek, társadalmi elvárások szerint működnek, továbbá hogy egyes családtagok a bűnözés területére tévednek, mások bűncselekmények áldozataivá válnak.

Jelen konferencia az áldozattá válást állítja a figyelem középpontjába, és arra a kérdésre keresi a választ, hogy az állam, illetve a civil szervezetek miként és milyen eszközökkel lép(het)nek fel ez ellen, illetve hogyan segít(het)ik a már áldozattá vált egyéneknek a társadalomba való visszailleszkedését.

A konferencia ezt a kérdést az emberkereskedelem problémakörén keresztül járja körül. Az emberkereskedelem nemzetközi és magyar viszonylatban is egyre gyakrabban előforduló bűncselekmény. A világban az emberkereskedelem áldozataiként számon tartott fiatalkorúak száma erősen növekszik. Az ENSZ hivatalos adatai alapján (UNODC, 2014) minden harmadik áldozat 18 évnél fiatalabb. Az emberkereskedelem áldozatává váló gyermekek legtöbbje (közel 68%) az afrikai kontinensről származik. Az emberkereskedelem áldozatait – és ebben a gyermekek és fiatalkorúak sem kivételek – szexuálisan bántalmazzák, kihasználják, szolgaként dolgoztatják, gyermekmunkára, koldulásra, kényszerítik, drogterjesztésre tanítják őket vagy szervkereskedelem áldozatai lesznek. Sok gyermek már rabszolgaként születik az eladósodott és rabszolgává lett családja révén, mint például az nemritkán a ghánai bányászkörzetekben előfordul. Mintegy 30 millió lány és fiú vesztette el a gyermekkorát a szexuális kihasználás miatt az utóbbi 30 évben. Több mint 200 millió kislány és kisfiú dolgozik embertelen körülmények között és ebből 73 millió 10 évnél fiatalabb.

– A fiatal lányok és fiúk a jövő jelképei, ők az emberiség életről, szabadságról szőtt álmai, éppen ezért a világ felnőtt társadalmának óriási a felelőssége abban, hogy biztonságban nevelkednek-e, az életük nyugodt körülmények között bontakozik-e ki. Ha azt látjuk, hogy nem ez a helyzet, akkor ezzel a problémával, mind többet és többet, foglalkoznunk kell – hangsúlyozza Ékes Ilona, az ERGO Európai Regionális Szervezet elnöke.

A december 4-i budapesti konferencia a szervezők szándéka szerint képet ad az emberkereskedelem formáinak magyarországi megjelenéséről és elterjedtségéről, és ezen belül is kiemelten koncentrál a fiatalkorúak helyzetére: vizsgálja áldozattá válásukat, a büntetőeljárás során velük szemben alkalmazandó speciális szabályokat, sértettként való megjelenésük és rehabilitációjuk kérdését. A konferencia rávilágít arra is, hogy az emberkereskedelemmel összefüggésben milyen jogszabályi és gyakorlati lehetőségek – jógyakorlatok – vannak itthon és külföldön.

A tanácskozás a jelenlegi mellett a tervezett jövőbeni magyar szabályozásra is kitér: foglalkozik a 2018-ban hatályba lépő új büntetőeljárási kódex által bevezetendő új lehetőségek kérdéskörével, például a videólinkes sértetti meghallgatással. Bemutatja, hogy az áldozattá válás megelőzésében és az elkövetők felkutatásában szakmai – bűnügyi, jogi – szempontból mit jelent a nemzetközi összefogás. Körüljárja, hogy a megelőzés, a bűncselekmények üldözése, az áldozatok védelme vagy éppen a rehabilitáció terén mit tehet az állam és hogyan kapcsolódhat ehhez a civil szervezetek, egyházak tevékenysége, azaz hogyan hozhat ebben eredményt az állam, a hatóságok, valamint a civil és egyházi szféra együttműködése.

Dr. Martony Ágnes jogász, a brit The Centre for the Study of New Security Challenges Ltd. (CSNSC Ltd., UK) igazgatójának tájékoztatása szerint az USA-ból érkező előadók – akik saját szakmai tapasztalataik alapján beszélnek, és nem képviselnek semmilyen szövetségi vagy egyéb tagállami szervet, szervezetet vagy hivatalos álláspontot –bemutatják az emberkereskedelemmel összefüggő kérdésekre adott amerikai válaszokat, megoldásokat, elénk tárják az ottani kihívásokat. A konferencia tehát amerikai és magyar jogesetek bemutatásán keresztül kézzelfogható és hasznosítható szakmai tudást szándékozik átadni a magyar hallgatóság részére.

A tematikájában a megelőzés, azonosítás, referálás, reintegráció szakmai elveit követő tanácskozás a döntéshozóknak és a jogalkalmazóknak egyaránt lehetőséget adhat arra, hogy megvonhassák annak mérlegét, milyen hatékonysággal valósulnak meg az eredetileg kitűzött és elérni kívánt célok, mennyire bizonyul hatékonynak az alkalmazott eszköztár.

A konferencia nyelve magyar és angol, szinkrontolmácsolást biztosítanak.

A részletes program elérhető itt: www.ergo-net.hu

A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztrációs felület: https://goo.gl/forms/toc97CZEY70JxNNA3