Szent Margit – az egészen megélt áldozat Posted in: Egyéb kategória

A Templomban egykor
nagyszakállú papok, díszes öltözékben
mutattak be áldozatot, egészen elégőt.
A Templom leromboltatott,
s nincs már hol és nincsen ki
bemutasson egészen elégő áldozatot.

A Templom leromboltatott
a sas nevében,
ahogy Magyarhon is elpusztíttatott,
tatárok fegyverével.
Egy elpusztult ország,
egy kis királyleány,
ennyi maradt.

Ennyi maradt:
a kislányban hit és akarat,
hogy amit gyűlölet pusztított el,
helyreállítja a szeretet.

Selyem és palota helyett,
darócot és klastromot választott szíve,
imádkozott, felmosott,
ápolt és trágyába nyúlt keze,
egy szűk udvaron élte életét,
műve mégis, kerek és egész.

Mondták egykor a bölcsek,
hogy a világot tíz igaz tartja fenn,
nekünk elég volt egy tiszta lélek,
hogy Magyarország újra virágba boruljon.

Vajon nekünk, kik ma rá emlékezünk,
ér-e összes imánk annyit,
mint az egészen megélő áldozat,
mit e királylány értünk hozott?

#szentmargit #domonkosok #szentdomonkos