Támogatás egyházi programokra és beruházásokra Posted in: Egyéb kategória

Az egyházi épített örökség védelmére 1-40 millió forint támogatás igényelhetőAz Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárság felhívása keretében az egyházak közösségi célú programjainak és beruházásainak támogatására, valamint az egyházi épített örökség védelmére és egyéb beruházásokra nyújtható be egyedi támogatási igény.

A felhívás közzétételének célja, hogy felmérje azon igényeket, melyeket az egyházi jogi személyek a 2014. költségvetési év során hitéleti, illetve közösségi célú beruházások, épületrekonstrukciók, valamint közösségi célú programok szervezése terén terveznek megvalósítani.

Az alábbi előirányzatok egyikére egy darab egyedi igénybejelentést nyújthatnak be egyházi jogi személyek és határon túli magyar ajkú egyházi szervezetek:

– „Egyházak közösségi célú programjainak és beruházásainak támogatása”, melynek keretében az igényelhető támogatás összege 200.000 forinttól 5.000.000 forintig terjed;

– „Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások” előirányzat keretében az igényelhető támogatás minimális összege 1.000.000 forint, a maximális összeg 40.000.000 forint.

Az igénybejelentés elektronikus feltöltésének, valamint a nyilatkozat postára adásának határideje: 2013. november 14., 24:00.

Részletes tájékoztatás itt és a mellékletben olvasható.